Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

REÁLNÉ ZPRAVODAJSKÉ VÝSTUPY
Události a jevy ve světě včetně ČR ÚVODNÍK
10. leden 2019
Předplatitelé

Specifická analýza a předpověď (11093)

Produkt je přímým pokračováním problematiky započaté ve zpravodajském výstupu 11092.

Americká administrativa je ohledně působení amerických vojáků v Sýrii rozpolcená do dvou skupin odlišných názorů. Obě skupiny ale sledují stejný cíl americké zahraniční politiky na Blízkém východě, kam zapadá i působení amerických vojáků v Sýrii. Je tu však problém přijatelného rizika*, které se s vývojem situace v Sýrii výrazně změnilo. Míru tohoto rizika a způsob reakce na toto riziko vidí každá ze dvou skupin americké administrativy jinak a podle toho také každá skupina prosazuje své stanovisko.

Rozdmýchání konfliktu v Sýrii přes sunnitskou komunitu proti komunitě šíitské, jejímž zástupcem je také syrský prezident Bašár Asad, pomohlo Američanům vrátit se zpátky do Iráku a navíc zaujmout prostory rovněž na území Sýrie. Přítomnost v Iráku a vliv na iráckou vládu jsou důležité věci pro další působení USA proti Íránu. Tlak na Írán měl být vyvíjen taktéž z území Afghánistánu, ale sevření Íránu do geografických kleští se nedaří (více viz souhrnná analýza 11003). Naopak Írán svou vojenskou podporou v Sýrii pomohl zmařit naplnění amerického plánu na změnu syrského režimu. Na území Sýrie tak Spojené státy prohrávají zástupnou válku s Ruskou federací ohledně sféry vlivu* v dané oblasti (Sýrie dlouhodobě patřila do ruské sféry vlivu a Američanům se to nepodařilo změnit). Celkový cíl Spojených států na Blízkém východě zmíněný v dílu 1/2 ale zůstává beze změny zachován.

Vzhledem k aktuální situaci vzniklé na území Sýrie a jejímu dalšímu vývoji, jež se nebude vyvíjet ve prospěch Spojených států, je nutné řešit přítomnost amerických sil, které jsou v Sýrii rozmístěny v několika prostorech (viz díl 1/2). 

7. leden 2019
Předplatitelé

Specifická analýza (11092)

Americký prezident Donald Trump zhruba v polovině prosince 2018 veřejně oznámil, že tzv. „Islámský stát v Iráku a Sýrii“ – zkráceně IS, úplně ISIS [1] byl v Sýrii poražen, a proto je podle Trumpa čas na to, aby se američtí vojáci operující v Sýrii vrátili domů. K tomu doplnil, že ISIS byl jediný důvod, proč byli Američané za dobu jeho prezidentování v Sýrii (podotýkáme, že v rozporu s mezinárodním právem). Avšak už jenom z dlouhodobé zkušenosti je nutné brát toto prohlášení s rezervou. Představitelé USA totiž nikdy nejednají zcela tak, jak veřejně prohlašují. Stejně tak nikdy nejednají kvůli důvodům, které oficiálně prezentují.

Zkušenost ale není hlavním argumentem. Podívejme se na celou věc prostřednictvím odborné analýzy, která neopomíjí opomíjená relevantní* fakta* a jejich souvislosti. Jaké skutečné důvody se skrývají za rozhodnutím Donalda Trumpa? A co to vypovídá o aktuální a budoucí situaci Američanů na Blízkém východě? Podstatné je také vědět, jaký je rozdíl mezi skutečnými a předkládanými počty příslušníků ozbrojených sil USA v Sýrii a jak je to s americkými kontraktory ze soukromých bezpečnostních agentur* na území Sýrie. Dále je to role Kurdů, kteří v americké politice hrají dvojí roli. A v neposlední řadě je to skrývaný vztah mezi Spojenými státy (vlivovou skupinou v pozadí) a ISIS. Tomuto vztahu a podobnému zákulisí v syrské problematice se podrobněji věnují následující produkty:

Prezident Trump se už jednou klamným způsobem o opuštění Sýrie vyjadřoval (viz produkt 13038 Prezident USA si přeje stáhnout americké vojáky ze Sýrie: Pravda, nebo klam?). Nyní však nastala pro Američany jiná situace, což ale neznamená, že poslední vyjádření Trumpa ohledně stahování vojáků ze Sýrie je v pořádku.

19. prosinec 2018

Souhrn přímých poznatků (11091)

Mítink s představitelem syrské vedoucí politické strany Baas Hilalem al-Hilalem byl součástí několikadenní akce organizované Světovou radou míru (World Peace Council – WPC) v syrském hlavním městě Damašku (26.–31. října 2018). Blíže k této akci WPC viz souhrnné uvedení události v dokumentu 11085. V uvedeném dokumentu je přehled zpravodajských produktů souvisejících s problematikou Sýrie. Přehled produktů je zpracován formou hyperlinkových odkazů.

Mítink se konal 29. října 2018 v damašském sídle strany Baas a byl stejně jako mítink se syrským ministrem zahraničních věcí uveden v programu několikadenní akce WPC (mítink s ministrem zahraničních věcí viz produkt 11090). Na rozdíl od těchto dvou mítinků nebyl v programu z přirozených důvodů uveden mítink se syrským prezidentem Bašárem al-Asadem (mítink se syrským prezidentem viz dokument 11088).

Politická strana Baas (Strana arabské socialistické obrody) je vedoucí stranou v Sýrii. Jejím nejvyšším představitelem je syrský prezident Bašár al-Asad. Jeho zastávanou funkci ve straně je možné do češtiny přeložit jako „generální tajemník“. V původním jazyce je sice použit termín „regionální tajemník“, ale slovem regionální je myšleno pro celý region státního útvaru Sýrie. Nižším stupněm je „provinční tajemník“ či „oblastní tajemník“, což je úroveň jednotlivých provincií, případně guvernorátů v Sýrii. Termín generální tajemník je tak srozumitelnější český ekvivalent.

Hilal al-Hilal je druhým nejvyšším mužem ve straně Baas. Zastává funkci zástupce generálního tajemníka. Dříve působil jako „provinční tajemník“ pro provincii/guvernorát Aleppo.

Projev zástupce generálního tajemníka je shrnut do následujících hlavních věcných bodů:

 • Zažíváme globální válku médií a informační kampaň o tom, že zabíjíme lidi. My ale bojujeme proti terorismu a americkému imperialismu.
 • Ve světě jsou státy, které chtějí Sýrii poškodit, a státy, které Sýrii podporují.
 • Patříme k mírovému hnutí. Jsme absolutně pro mír.
 • Bojovali jsme proti teroristům, kteří sem přišli z 86 různých zemí. Tyto teroristé se vrací zpět do svých zemí, kde z nich budou zase teroristé.
 • Jsme geograficky malá země, ale přesto jsme dokázali porazit nepřítele a globální teroristy. Je nám ctí slavit vítězství v Sýrii. Brzy dosáhneme úplného vítězství a Sýrie se opět stane zcela svobodným státem osvobozeným od terorismu.
 • Jsme pyšní a jsme reálně pyšní – nejenom abstraktně, protože jsme fyzicky porazili teroristické gangy vedené USA.
 • Toto vítězství bylo založeno na třech faktorech:
  • ozbrojené síly a lidé,
  • vedení,
  • ideologie a historie.
 • Tyto tři zmíněné komponenty byly spojeny dohromady, přičemž naši ideologii šíří především prezident Bašár al-Asad.
 • Naše historie má vítězné vůdce a Bašár al-Asad se stal jedním z nich.
 • Syrská armáda je ideologickou armádou a pod svým vedením bojovala a vybojovala cenná vítězství a osvobodila značné území.
 • V Sýrii není město ani místo, kde by teroristé našli útočiště. A my chceme dobýt všechna místa a osvobodit syrský lid.
 • Máme v Sýrii unikátní zkušenost: prezident Asad už udělil několik amnestií a ukázal svým vedením, kdo je špatný a kdo bojuje za své právo.
 • Dostává se nám podpory od několika zahraničních zemí, ale také od Syřanů žijících v zahraničí, z nichž se někteří vracejí do své země, aby osobně podpořili náš boj zde.
 • Tato strana (rozuměj strana Baas – pozn. red.) je úspěšná, protože je blízko lidem – farmářům, dělníkům a dalším profesím, a zná jejich problémy a snaží se je řešit. Tato strana je rovněž na straně lidí a nesnaží se být jen politickou stranou. Děláme reálné věci. Jednáme pragmaticky a se skutečným zájmem.
 • Je nám potěšením vám říci, že mnoho vedoucích politiků pochází z naší strany včetně prezidenta B. Asada. Podíl naší strany na vedení země je 65 %. Někteří z vás si mohou myslet, že naše strana utlačuje jiné strany, ale vše řešíme v rámci vzájemného dialogu.
 • Proti nám je vedena globální válka. Naši lidé trpí a naše země potřebuje „slunce“. Vaše přítomnost tady nám dává sílu a pomáhá nám bojovat proti špatným věcem. Vaše přítomnost ukazuje světu, která strana je ta špatná. Jsme proti jakékoli intervenci a vměšování.
 • Jsme závislí na našich lidech a nikdy bychom bez nich nedosáhli našeho vítězství. Stejně tak vy nám pomáháte udržet si náš směr. Sýrie by nemohla uspět bez podpory syrského lidu a bez zahraniční pomoci.
 • Děkujeme vám všem a všem organizacím za podporu. Má to pro nás velký význam a povzbuzení do další práce.
 • Jsem si jistý o osudu Sýrie a jsem přesvědčen, že vaše příští návštěva už bude v situaci úplného vítězství a porážky všech teroristů.
 • Společně s dalšími organizacemi se snažíme analyzovat a odkrýt všechny lži a předložit je světu. Země, které lhaly, a ty, které podporovaly USA, jsou vlastně ty země, které pomohly vytvořit ISIS [1] a zaplavit Sýrii teroristy.
 • Uvedu příklad: Všichni vědí, že americké letouny přivážejí zbraně a potraviny pro ISIS, a dokonce se podílejí na přepravě jejich vůdců do bezpečí. Americké vzdušné síly spolupracují s ISIS – tohle víme přesně!
 • Rádi bychom s vámi zůstali déle, ale máme svůj program a další schůzky.

Po projevu představitele strany Baas byl poskytnut prostor pro otázky, komentáře a vyjádření hostů. Na každý jednotlivý výstup hostů Hilal al-Hilal krátce reagoval. Celý mítink trval přibližně jednu hodinu.

Celý mítink byl zaznamenáván technickými prostředky, a to jak ze strany informačních agentur, tak ze strany Kanceláře pro média a komunikaci s veřejností ze strany Baas.

Poznámka: Hodnocení obsahu projevu představitele strany Baas je součástí samostatného produktu s analýzou obsahu vystoupení vedoucích představitelů Syrské arabské republiky.


[1] Označení „Islámského státu“ jako ISIS se pojí k prostoru, jejž militanti obsadili napříč Irákem a Sýrií. V širším kontextu se tak jedná o „Islámský stát v Iráku a Sýrii“ (ISIS), případně „Islámský stát v Iráku a Levantě“ (ISIL), přičemž Levanta je tradiční označení pro území na východním pobřeží Středozemního moře (v základním významu se jedná o geografický prostor, na němž se v současné době nacházejí Sýrie, Libanon, Jordánsko, Izrael a Palestinská autonomie). ISIS/ISIL je propagandistické označení, které pomohl rozšířit Západ, čímž se velmi dobře uchytilo u široké veřejnosti (téma je součástí produktu, jež se zabývá západní propagací ISIS). V arabštině je používán akronym Daíš (v anglickém přepisu Daesh). Akronym Daíš může být považován za hanlivé označení z důvodu jeho podoby s arabským slovem Daís (Daes), což je označení pro toho, kdo něco ničí nebo pošlapává.


Zpravodajský produkt 11091
Souhrn přímých poznatků
© 2018 Agentura EXANPRO
23. listopad 2018

Souhrn přímých poznatků (11090)

Mítink se syrským ministrem zahraničních věcí a záležitostí vystěhovalců Walídem Mualimem byl součástí několikadenní akce organizované Světovou radou míru (World Peace Council – WPC) v syrském hlavním městě Damašku (26.–31. října 2018). Blíže k této akci WPC viz souhrnné uvedení události v dokumentu 11085. V uvedeném dokumentu je přehled zpravodajských produktů souvisejících s problematikou Sýrie. Přehled produktů je zpracován formou hyperlinkových odkazů.

Mítink se konal 29. října 2018 v budově syrského ministerstva zahraničních věcí a záležitostí vystěhovalců. Na budově ministerstva je jeho název uveden jak v arabštině, tak v angličtině (viz obrázek). Jméno ministra zahraničních věcí je používáno i v anglickém přepisu: Walid Muallem.

Setkání s ministrem zahraničních věcí bylo na rozdíl od setkání se syrským prezidentem uvedeno v programu několikadenní akce WPC (mítink se syrským prezidentem viz dokument 11088).

Projev ministra zahraničních věcí je shrnut do následujících hlavních věcných bodů:

 • Sýrie čelí přes sedm let globální konspiraci – krvavé konspiraci. Tato konspirace pokračuje.
 • Už to stálo tisíce životů našich lidí, zničení infrastruktury a hospodářství.
 • Přes sedm let jsme byli ve skutečné válce proti terorismu. Nyní slibujeme úplné vítězství navzdory tvrzení Spojených států, že zde bude další krize.
 • Putin a Erdogan podepsali ohledně Idlíbu dohodu o demilitarizované zóně, avšak teroristé stále pokračují ve svých akcích. Mají podporu Turecka a Západu.
 • Otázku Idlíbu plně koordinujeme s našimi ruskými přáteli. Putin ohledně Idlíbu před týdnem v Ankaře jasně řekl, že se jedná o území Sýrie (tato poznámka má souvislost s tureckými aktivitami v rámci demilitarizované zóny v Idlíbu, který leží jen 25 km od tureckých hranic – Turci by chtěli ze své iniciativy vytěžit víc).
 • Turecký stát byl založen Atatürkem a takový stát podporujeme, ale ne stát s praktikami Erdogana.
 • Od té doby, co vznikla koalice vedená USA, zahynulo její činností mnoho nevinných lidí. Američané bojují v Sýrii proti všem a všemu, jenom ne proti ISIS [1] a dalším teroristům.
 • USA podporují ISIS a současným cílem je vytvořit kontrolu nad iráckou hranicí a rozšířit aktivity ISIS opět do Iráku. Dále jsou budovány základny na jihu Sýrie se snahou vést další boje se syrskou armádou. Všeobecným cílem je prodloužit krizi v Sýrii.
 • USA jsou zlem pro arabský lid (pro arabské národy) a stojí za všemi negativními událostmi v arabském světě.
 • Aktuálně je vyvíjeno úsilí ke zřízení mezinárodního výboru se zahrnutím syrské společnosti. Výbor by měl mít tři části vždy po 50 členech. Jednotlivé části by měly být rozděleny takto: zástupci syrského státu/lidu, zástupci opozice včetně Turecka, zástupci mezinárodního společenství (OSN). Seznam členů výboru není dosud hotov – stále se řeší uspořádání výboru a konkrétní jména.
 • Museli jsme ale již odmítnout některé návrhy OSN, které jsme považovali za vměšování do vnitřních záležitostí. Týkalo se to ústavy a dalších národních věcí. Naše reakce byla, že tyto věci jsou čistě vnitřními záležitostmi Sýrie.
 • Během čtyřstranného jednání o Sýrii, které se konalo 27. října 2018 v Turecku a kterého se zúčastnili čelní představitelé Ruské federace, Turecka, SRN a Francie (Putin, Erdogan, Merkelová a Macron), zazněly sice zajímavé otázky, ale musím opět zdůraznit, že nedovolíme nikomu, aby se vměšoval do našich vnitřních záležitostí.
 • Pro další vývoj potřebujeme Evropu. Vypadalo to, že pro nás Evropa přestala existovat. Potřebujeme pokračovat ve vývoji včetně vzdělávání a k tomu potřebujeme také Evropu. Ta má dvě tváře – koloniální a tu lepší, kterou potřebujeme. Určitě nevymažeme Evropu z mapy, potřebujeme ji. Ze strany evropských zemí (EU) je třeba ukázat vůli jednat s arabskými národy a ne revidovat a vracet se ke koloniální éře.
 • Uvědomujeme si, že v Evropě jsou vlády, které schvalují, nebo dokonce podporují aktivity Západu vedené proti Sýrii. Avšak tyto vlády nemohou v žádném případě podporovat snahu Západu o dominanci v arabském světě.
 • Před měsícem byl zahájen návrat uprchlíků z Libanonu.
 • Zahájili jsme obnovu naší země včetně reformy ve veřejném sektoru. S rekonstrukcí nespěcháme a přijmeme pomoc ze zahraničí. Avšak těm, kteří mají krev na svých rukou, neumožníme, aby se na obnově podíleli.

Po projevu ministra Walída Mualima byl poskytnut prostor pro otázky, komentáře a vyjádření hostů. Na každý jednotlivý výstup hostů ministr stručně reagoval. Celý mítink trval přibližně jednu hodinu. Po skončení mítinku setrval ministr ještě několik minut v sále, aby mohl potřást rukou všem hostům, kteří mu vyšli vstříc k pódiu.

Celý mítink včetně přivítání a rozloučení se s hosty byl zaznamenáván kamerami a fotoaparáty, a to jak ze strany informačních agentur, tak ze strany Kanceláře pro média a komunikaci s veřejností z příslušného ministerstva.

Poznámka: Hodnocení obsahu projevu syrského ministra zahraničních věcí je součástí samostatného produktu s analýzou obsahu vystoupení vedoucích představitelů Syrské arabské republiky.


[1] Označení „Islámského státu“ jako ISIS se pojilo k prostoru, jejž militanti obsadili napříč Irákem a Sýrií. V širším kontextu se tak jednalo o „Islámský stát v Iráku a Sýrii“ (ISIS), případně „Islámský stát v Iráku a Levantě“ (ISIL), přičemž Levanta je tradiční označení pro území na východním pobřeží Středozemního moře (v základním významu se jedná o geografický prostor, na němž se v současné době nacházejí Sýrie, Libanon, Jordánsko, Izrael a Palestinská autonomie). ISIS/ISIL je propagandistické označení, které pomohl rozšířit Západ, čímž se velmi dobře uchytilo u široké veřejnosti (téma je součástí produktu, jež se zabývá západní propagací ISIS). V arabštině je používán akronym Daíš (v anglickém přepisu Daesh). Akronym Daíš může být považován za hanlivé označení z důvodu jeho podoby s arabským slovem Daís (Daes), což je označení pro toho, kdo něco ničí nebo pošlapává.


Zpravodajský produkt 11090
Souhrn přímých poznatků
© 2018 Agentura EXANPRO
21. listopad 2018
Registrovaní

Souhrnné hodnocení a předpověď (11089)

Česká politická scéna je charakteristická tím, že nikdo z politiků, ať už ve vládě, nebo v Parlamentu České republiky nehájí suverenitu českého státu a nevystupuje ve prospěch českých národních zájmů, k nimž by mělo patřit také udržování mezinárodního míru v Evropě. Vlivem nadřazeného postoje zahraničních mocností a poddajným přístupem českých poslanců a senátorů včetně povolné politiky národní vlády se Česká republika vždy podřizuje rozhodnutím, která jsou učiněna mimo naše území a bez vyslyšení našich politiků, kteří popravdě ani o nějaké vyslyšení neusilují. Tato cizí rozhodnutí se však týkají i ČR a jejích institucí, přičemž nejsou často pro českou zemi prospěšná. Sebevědomé reakce našich politiků směrem k zahraničním mocnostem se již dávno vytratily z českého politického života, pokud vůbec kdy nějaké existovaly.

Ze submisivního vztahu se Sovětským svazem jsme přešli do jiného podřízeného vztahu se Severoatlantickou aliancí (NATO) a Evropskou unií (EU), kde klíčovým faktem pro ovládání těchto struktur je to, že 21 zemí jsou členy jak NATO, tak zároveň EU (to hraje ve prospěch Spojených států). Je stále mnoho českých občanů, kteří nevěří, že bychom jen podřízeně konali ve prospěch cizích mocností a že by snad NATO a EU představovaly něco negativního pro vývoj lidstva v Evropě – zejména lidstva z bývalých socialistických států. Avšak tito občané budou mít příležitost se přesvědčit o svém omylu, a to nejpozději do roku 2030 (částečné vysvětlení viz konec dokumentu).

Jakmile Západ v čele s USA přijde s určitou aktivitou, tak se představitelé ČR vždy aktivně připojí bez toho, aby zkoumali, zda je tento postup založen na faktech, pádných důkazech, a tím i správném závěru. Čeští představitelé k ověření postupu nevyužívají ani k tomu určené vlastní instituce včetně zpravodajských služeb. Vždy se spoléhají na to, co jim řeknou zástupci ze zahraničních zemí. Takto vláda ČR poslušně plní požadavky například v tom, koho je dle Západu potřeba vyhostit, proti komu je nutné přijmout sankce či je navýšit, do jaké cizí země poslat české vojáky a s jakým úkolem a tak podobně.