Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Souhrn přímých poznatků (11091)

Mítink s představitelem syrské vedoucí politické strany Baas Hilalem al-Hilalem byl součástí několikadenní akce organizované Světovou radou míru (World Peace Council – WPC) v syrském hlavním městě Damašku (26.–31. října 2018). Blíže k této akci WPC viz souhrnné uvedení události v dokumentu 11085. V uvedeném dokumentu je přehled zpravodajských produktů souvisejících s problematikou Sýrie. Přehled produktů je zpracován formou hyperlinkových odkazů.

Mítink se konal 29. října 2018 v damašském sídle strany Baas a byl stejně jako mítink se syrským ministrem zahraničních věcí uveden v programu několikadenní akce WPC (mítink s ministrem zahraničních věcí viz produkt 11090). Na rozdíl od těchto dvou mítinků nebyl v programu z přirozených důvodů uveden mítink se syrským prezidentem Bašárem al-Asadem (mítink se syrským prezidentem viz dokument 11088).

Politická strana Baas (Strana arabské socialistické obrody) je vedoucí stranou v Sýrii. Jejím nejvyšším představitelem je syrský prezident Bašár al-Asad. Jeho zastávanou funkci ve straně je možné do češtiny přeložit jako „generální tajemník“. V původním jazyce je sice použit termín „regionální tajemník“, ale slovem regionální je myšleno pro celý region státního útvaru Sýrie. Nižším stupněm je „provinční tajemník“ či „oblastní tajemník“, což je úroveň jednotlivých provincií, případně guvernorátů v Sýrii. Termín generální tajemník je tak srozumitelnější český ekvivalent.

Hilal al-Hilal je druhým nejvyšším mužem ve straně Baas. Zastává funkci zástupce generálního tajemníka. Dříve působil jako „provinční tajemník“ pro provincii/guvernorát Aleppo.

Projev zástupce generálního tajemníka je shrnut do následujících hlavních věcných bodů:

 • Zažíváme globální válku médií a informační kampaň o tom, že zabíjíme lidi. My ale bojujeme proti terorismu a americkému imperialismu.
 • Ve světě jsou státy, které chtějí Sýrii poškodit, a státy, které Sýrii podporují.
 • Patříme k mírovému hnutí. Jsme absolutně pro mír.
 • Bojovali jsme proti teroristům, kteří sem přišli z 86 různých zemí. Tyto teroristé se vrací zpět do svých zemí, kde z nich budou zase teroristé.
 • Jsme geograficky malá země, ale přesto jsme dokázali porazit nepřítele a globální teroristy. Je nám ctí slavit vítězství v Sýrii. Brzy dosáhneme úplného vítězství a Sýrie se opět stane zcela svobodným státem osvobozeným od terorismu.
 • Jsme pyšní a jsme reálně pyšní – nejenom abstraktně, protože jsme fyzicky porazili teroristické gangy vedené USA.
 • Toto vítězství bylo založeno na třech faktorech:
  • ozbrojené síly a lidé,
  • vedení,
  • ideologie a historie.
 • Tyto tři zmíněné komponenty byly spojeny dohromady, přičemž naši ideologii šíří především prezident Bašár al-Asad.
 • Naše historie má vítězné vůdce a Bašár al-Asad se stal jedním z nich.
 • Syrská armáda je ideologickou armádou a pod svým vedením bojovala a vybojovala cenná vítězství a osvobodila značné území.
 • V Sýrii není město ani místo, kde by teroristé našli útočiště. A my chceme dobýt všechna místa a osvobodit syrský lid.
 • Máme v Sýrii unikátní zkušenost: prezident Asad už udělil několik amnestií a ukázal svým vedením, kdo je špatný a kdo bojuje za své právo.
 • Dostává se nám podpory od několika zahraničních zemí, ale také od Syřanů žijících v zahraničí, z nichž se někteří vracejí do své země, aby osobně podpořili náš boj zde.
 • Tato strana (rozuměj strana Baas – pozn. red.) je úspěšná, protože je blízko lidem – farmářům, dělníkům a dalším profesím, a zná jejich problémy a snaží se je řešit. Tato strana je rovněž na straně lidí a nesnaží se být jen politickou stranou. Děláme reálné věci. Jednáme pragmaticky a se skutečným zájmem.
 • Je nám potěšením vám říci, že mnoho vedoucích politiků pochází z naší strany včetně prezidenta B. Asada. Podíl naší strany na vedení země je 65 %. Někteří z vás si mohou myslet, že naše strana utlačuje jiné strany, ale vše řešíme v rámci vzájemného dialogu.
 • Proti nám je vedena globální válka. Naši lidé trpí a naše země potřebuje „slunce“. Vaše přítomnost tady nám dává sílu a pomáhá nám bojovat proti špatným věcem. Vaše přítomnost ukazuje světu, která strana je ta špatná. Jsme proti jakékoli intervenci a vměšování.
 • Jsme závislí na našich lidech a nikdy bychom bez nich nedosáhli našeho vítězství. Stejně tak vy nám pomáháte udržet si náš směr. Sýrie by nemohla uspět bez podpory syrského lidu a bez zahraniční pomoci.
 • Děkujeme vám všem a všem organizacím za podporu. Má to pro nás velký význam a povzbuzení do další práce.
 • Jsem si jistý o osudu Sýrie a jsem přesvědčen, že vaše příští návštěva už bude v situaci úplného vítězství a porážky všech teroristů.
 • Společně s dalšími organizacemi se snažíme analyzovat a odkrýt všechny lži a předložit je světu. Země, které lhaly, a ty, které podporovaly USA, jsou vlastně ty země, které pomohly vytvořit ISIS [1] a zaplavit Sýrii teroristy.
 • Uvedu příklad: Všichni vědí, že americké letouny přivážejí zbraně a potraviny pro ISIS, a dokonce se podílejí na přepravě jejich vůdců do bezpečí. Americké vzdušné síly spolupracují s ISIS – tohle víme přesně!
 • Rádi bychom s vámi zůstali déle, ale máme svůj program a další schůzky.

Po projevu představitele strany Baas byl poskytnut prostor pro otázky, komentáře a vyjádření hostů. Na každý jednotlivý výstup hostů Hilal al-Hilal krátce reagoval. Celý mítink trval přibližně jednu hodinu.

Celý mítink byl zaznamenáván technickými prostředky, a to jak ze strany informačních agentur, tak ze strany Kanceláře pro média a komunikaci s veřejností ze strany Baas.

Poznámka: Hodnocení obsahu projevu představitele strany Baas je součástí samostatného produktu s analýzou obsahu vystoupení vedoucích představitelů Syrské arabské republiky.


[1] Označení „Islámského státu“ jako ISIS se pojí k prostoru, jejž militanti obsadili napříč Irákem a Sýrií. V širším kontextu se tak jedná o „Islámský stát v Iráku a Sýrii“ (ISIS), případně „Islámský stát v Iráku a Levantě“ (ISIL), přičemž Levanta je tradiční označení pro území na východním pobřeží Středozemního moře (v základním významu se jedná o geografický prostor, na němž se v současné době nacházejí Sýrie, Libanon, Jordánsko, Izrael a Palestinská autonomie). ISIS/ISIL je propagandistické označení, které pomohl rozšířit Západ, čímž se velmi dobře uchytilo u široké veřejnosti (téma je součástí produktu, jež se zabývá západní propagací ISIS). V arabštině je používán akronym Daíš (v anglickém přepisu Daesh). Akronym Daíš může být považován za hanlivé označení z důvodu jeho podoby s arabským slovem Daís (Daes), což je označení pro toho, kdo něco ničí nebo pošlapává.


Zpravodajský produkt 11091
Souhrn přímých poznatků
© 2018 Agentura EXANPRO