Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Souhrn přímých poznatků (11090)

Mítink se syrským ministrem zahraničních věcí a záležitostí vystěhovalců Walídem Mualimem byl součástí několikadenní akce organizované Světovou radou míru (World Peace Council – WPC) v syrském hlavním městě Damašku (26.–31. října 2018). Blíže k této akci WPC viz souhrnné uvedení události v dokumentu 11085. V uvedeném dokumentu je přehled zpravodajských produktů souvisejících s problematikou Sýrie. Přehled produktů je zpracován formou hyperlinkových odkazů.

Mítink se konal 29. října 2018 v budově syrského ministerstva zahraničních věcí a záležitostí vystěhovalců. Na budově ministerstva je jeho název uveden jak v arabštině, tak v angličtině (viz obrázek). Jméno ministra zahraničních věcí je používáno i v anglickém přepisu: Walid Muallem.

Setkání s ministrem zahraničních věcí bylo na rozdíl od setkání se syrským prezidentem uvedeno v programu několikadenní akce WPC (mítink se syrským prezidentem viz dokument 11088).

Projev ministra zahraničních věcí je shrnut do následujících hlavních věcných bodů:

 • Sýrie čelí přes sedm let globální konspiraci – krvavé konspiraci. Tato konspirace pokračuje.
 • Už to stálo tisíce životů našich lidí, zničení infrastruktury a hospodářství.
 • Přes sedm let jsme byli ve skutečné válce proti terorismu. Nyní slibujeme úplné vítězství navzdory tvrzení Spojených států, že zde bude další krize.
 • Putin a Erdogan podepsali ohledně Idlíbu dohodu o demilitarizované zóně, avšak teroristé stále pokračují ve svých akcích. Mají podporu Turecka a Západu.
 • Otázku Idlíbu plně koordinujeme s našimi ruskými přáteli. Putin ohledně Idlíbu před týdnem v Ankaře jasně řekl, že se jedná o území Sýrie (tato poznámka má souvislost s tureckými aktivitami v rámci demilitarizované zóny v Idlíbu, který leží jen 25 km od tureckých hranic – Turci by chtěli ze své iniciativy vytěžit víc).
 • Turecký stát byl založen Atatürkem a takový stát podporujeme, ale ne stát s praktikami Erdogana.
 • Od té doby, co vznikla koalice vedená USA, zahynulo její činností mnoho nevinných lidí. Američané bojují v Sýrii proti všem a všemu, jenom ne proti ISIS [1] a dalším teroristům.
 • USA podporují ISIS a současným cílem je vytvořit kontrolu nad iráckou hranicí a rozšířit aktivity ISIS opět do Iráku. Dále jsou budovány základny na jihu Sýrie se snahou vést další boje se syrskou armádou. Všeobecným cílem je prodloužit krizi v Sýrii.
 • USA jsou zlem pro arabský lid (pro arabské národy) a stojí za všemi negativními událostmi v arabském světě.
 • Aktuálně je vyvíjeno úsilí ke zřízení mezinárodního výboru se zahrnutím syrské společnosti. Výbor by měl mít tři části vždy po 50 členech. Jednotlivé části by měly být rozděleny takto: zástupci syrského státu/lidu, zástupci opozice včetně Turecka, zástupci mezinárodního společenství (OSN). Seznam členů výboru není dosud hotov – stále se řeší uspořádání výboru a konkrétní jména.
 • Museli jsme ale již odmítnout některé návrhy OSN, které jsme považovali za vměšování do vnitřních záležitostí. Týkalo se to ústavy a dalších národních věcí. Naše reakce byla, že tyto věci jsou čistě vnitřními záležitostmi Sýrie.
 • Během čtyřstranného jednání o Sýrii, které se konalo 27. října 2018 v Turecku a kterého se zúčastnili čelní představitelé Ruské federace, Turecka, SRN a Francie (Putin, Erdogan, Merkelová a Macron), zazněly sice zajímavé otázky, ale musím opět zdůraznit, že nedovolíme nikomu, aby se vměšoval do našich vnitřních záležitostí.
 • Pro další vývoj potřebujeme Evropu. Vypadalo to, že pro nás Evropa přestala existovat. Potřebujeme pokračovat ve vývoji včetně vzdělávání a k tomu potřebujeme také Evropu. Ta má dvě tváře – koloniální a tu lepší, kterou potřebujeme. Určitě nevymažeme Evropu z mapy, potřebujeme ji. Ze strany evropských zemí (EU) je třeba ukázat vůli jednat s arabskými národy a ne revidovat a vracet se ke koloniální éře.
 • Uvědomujeme si, že v Evropě jsou vlády, které schvalují, nebo dokonce podporují aktivity Západu vedené proti Sýrii. Avšak tyto vlády nemohou v žádném případě podporovat snahu Západu o dominanci v arabském světě.
 • Před měsícem byl zahájen návrat uprchlíků z Libanonu.
 • Zahájili jsme obnovu naší země včetně reformy ve veřejném sektoru. S rekonstrukcí nespěcháme a přijmeme pomoc ze zahraničí. Avšak těm, kteří mají krev na svých rukou, neumožníme, aby se na obnově podíleli.

Po projevu ministra Walída Mualima byl poskytnut prostor pro otázky, komentáře a vyjádření hostů. Na každý jednotlivý výstup hostů ministr stručně reagoval. Celý mítink trval přibližně jednu hodinu. Po skončení mítinku setrval ministr ještě několik minut v sále, aby mohl potřást rukou všem hostům, kteří mu vyšli vstříc k pódiu.

Celý mítink včetně přivítání a rozloučení se s hosty byl zaznamenáván kamerami a fotoaparáty, a to jak ze strany informačních agentur, tak ze strany Kanceláře pro média a komunikaci s veřejností z příslušného ministerstva.

Poznámka: Hodnocení obsahu projevu syrského ministra zahraničních věcí je součástí samostatného produktu s analýzou obsahu vystoupení vedoucích představitelů Syrské arabské republiky.


[1] Označení „Islámského státu“ jako ISIS se pojilo k prostoru, jejž militanti obsadili napříč Irákem a Sýrií. V širším kontextu se tak jednalo o „Islámský stát v Iráku a Sýrii“ (ISIS), případně „Islámský stát v Iráku a Levantě“ (ISIL), přičemž Levanta je tradiční označení pro území na východním pobřeží Středozemního moře (v základním významu se jedná o geografický prostor, na němž se v současné době nacházejí Sýrie, Libanon, Jordánsko, Izrael a Palestinská autonomie). ISIS/ISIL je propagandistické označení, které pomohl rozšířit Západ, čímž se velmi dobře uchytilo u široké veřejnosti (téma je součástí produktu, jež se zabývá západní propagací ISIS). V arabštině je používán akronym Daíš (v anglickém přepisu Daesh). Akronym Daíš může být považován za hanlivé označení z důvodu jeho podoby s arabským slovem Daís (Daes), což je označení pro toho, kdo něco ničí nebo pošlapává.


Zpravodajský produkt 11090
Souhrn přímých poznatků
© 2018 Agentura EXANPRO