Zpravodajská analýza, produkce a prezentace  ⇒    Semináře   ⌈⌋   Slovník   ⌊⌉   Pracovní postupy    ⇐  Hodnocení bezpečnostní situace a politiky

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací.

Souhrnné hodnocení (11064)

Zadržení významného Kurda Sáliha Muslima v Praze dne 25. února 2018 bylo již druhým ústupkem české strany ve prospěch Turecka. Tento akt byl od počátku pochybením těch politiků, kteří ze své politické funkce tuto aktivitu schválili, a těch pracovníků bezpečnostních složek, kteří ze své funkční rozhodovací pravomoci o zadržení kurdského politika rozhodli a nařídili provedení tohoto úkonu svým podřízeným. K zadržení představitele syrských Kurdů neexistoval žádný důvod. Vše byla jen politická záležitost a snaha Turecka získat prostřednictvím České republiky co nejvíce ve svém politickém boji proti Kurdům.

Turecko svou hru s Českou republikou zahájilo zadržením české dvojice v listopadu 2016, což bylo připravenou operací a výhodnou příležitostí legálně zakročit proti osobám, jež pocházejí ze země (ČR), která Kurdům na své půdě umožnila otevřít jakousi zahraniční pobočku, první a zatím jedinou v Evropě. Podrobněji je tato událost se svým zákulisím rozebrána v produktu 12018 Spolupráce s Kurdy je Tureckem ostře sledována a selektivně postihována.     

Čeští politici na hru Turecka přistoupili, když iniciovali opatření ve formě uzavření kurdské kanceláře v Praze (prosinec 2016). To bylo za vlády Bohuslava Sobotky, kdy se v případu angažoval ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Reakce české strany je hodnocena v produktu 12020 Potvrzený vztah mezi zadržením Čechů v Turecku a kurdskou kanceláří v Praze.

Kauza zadržených Čechů také potvrdila polovičatý přístup České televize, která se v určitých případech vyhýbá poskytování co nejúplnějšího obrazu veřejnosti, jedná-li se o politické záležitosti. Blíže viz dokument 11050 Česká televize zamlčela fakta o kauze Čechů zadržených v Turecku.

Hra Turecka s českou stranou pokračuje i nyní v roce 2018, kdy je u moci vláda Andreje Babiše, jenž byl v Sobotkově vládě vicepremiérem. Turci velmi pečlivě sledují aktivity Kurdů v Evropě a pohyb významných kurdských osob. Sálih Muslim se po Evropě pohybuje již delší dobu, ale Turci si záměrně počkali na okamžik, kdy bude v České republice na konferenci o bezpečnostní situaci na Blízkém východě. Očekávali, že Češi budou k jejich požadavkům opět vstřícní a „téměř“ se nemýlili.

Sálih Muslim nebyl zadržen na základě zatykače vydaného Interpolem, jak se původně někdo snažil podstrčit médiím, ale čistě na žádost turecké strany. Státní zástupci a policisté se následně hájili, že turecký zatykač je platný pro ČR v rámci mezistátní dohody. Avšak uniklo jim plno věcí, které ani nechtěli brát v potaz. Proč? Protože se česká vláda zřejmě domnívala (samozřejmě mylně), že by mohla získat politické body, pokud by se jí podařilo vylepšit pozici odsouzené české dvojice v Turecku. Neexistuje jiný důvod, proč a na čí podnět by Policie ČR a státní zastupitelství takto flagrantně jednaly. Turecký zatykač nemohl sám osobě postačovat k provedení této akce.

Turecká vláda vede neúprosný boj proti Kurdům. To všichni přece vědí. A tím pádem může turecká vláda chrlit zatykače na jakékoli Kurdy v Evropě, jak se jí zachce a uvádět přehnané důvody, jež není možné hodnověrně prověřit a potvrdit. Česká republika nejprve Kurdům posílá ruční zbraně a munici a poté je na území ČR zatýká.

Ti, co schválili a rozhodli o zatčení Sáliha Muslima, zcela upozadili událost, která z tureckého zatykače činí jednoznačnou politickou záležitost. Podle turecké tiskové agentury Anadolu byl dotyčný Kurd dán na turecký seznam hledaných osob teprve v polovině února 2018 (na základě dříve vydaného vnitřního zatykače), což vypovídá o souvislosti s neoprávněným vpádem tureckých ozbrojených sil do Sýrie (20. ledna 2018) vedeným proti syrským Kurdům a následnou kritikou ze strany kurdských představitelů pobývajících v Evropě. Turci nepotřebují, aby jejich nelegitimní aktivity někdo vehementně kritizoval. A jedná-li se o kurdské kritiky v Evropě, tak ty přece mohou umlčet předáním tureckého zatykače a žádostí o jejich vydání (extradici).

Z poznatků z turecké strany byl zatykač vydán především ve spojení s teroristickým útokem* v únoru 2016 proti konvoji vojenských autobusů v Ankaře, kde jako pasažéři byl vojenský i civilní personál z vojenské základny (bylo zabito více než 30 lidí – z toho nejméně 20 vojáků, dalších 60 osob bylo zraněno). Avšak tento důvod pro rozšíření zatykače na mezistátní zatykač vykazuje podezřelou časovou mezeru mezi dobou útoku a umístěním kurdského předáka na seznam hledaných osob (mezera více než jeden rok), což naznačuje jiný důvod. Tím se vracíme zpět k neoprávněným tureckým aktivitám v Sýrii.  

Kurdský politik mohl být zadržen již v Bruselu, kde týden před svým zatčením v Praze vystoupil na tiskové konferenci a kritizoval tureckou vládu za její „ohavné činy“. Ale Turci si počkali, až bude v Praze, kde z výše uvedeného důvodu spoléhali na českou vstřícnost a kde mají své důsledné informační pokrytí. Sálih Muslim byl zadržen v neděli v časných ranních hodinách (25. února 2018), přičemž týž den měl z ČR odcestovat. Turci údajně za jeho zadržení dokonce nabízeli milion USD.

I když konference v Praze byla takzvaně diskrétní, tak nebyla nijak utajována a vzhledem k většímu počtu účastníků i přítomnosti novinářů nemohlo její plánování tureckým úřadům uniknout. Mohlo se také jednat o dopředu dohodnutou akci s českou stranou. Na to by se novináři měli zeptat například ministra zahraničních věcí Martina Stropnického a dalších výkonných politiků a policejních funkcionářů.  

Všechny výše uvedené skutečnosti musely v určité míře a ve své působnosti znát i české zpravodajské služby (VZ*, ÚZSI* a BIS*), které mohly pro české orgány a politiky okamžitě sestavit obraz o tom, co se vlastně děje. Tento případ je ukázkou nedostatečné spolupráce mezi státními institucemi a taktéž důkazem o neuspokojivém řízení státních institucí ze strany výkonných politiků, potažmo vlády, jež by měla umně koordinovat činnost svých podřízených orgánů k co největšímu prospěchu ve smyslu spravedlnosti a národních zájmů (pokud se nejednalo o úmysl české vlády).  

České úřady tak jako tak pochybily: ať už to bylo z neodborného postupu, kdy nikdo nedokázal nebo se ani nesnažil vyhodnotit situaci, anebo z důvodu vidiny politického prospěchu v podobě jakéhokoli vylepšení situace české dvojice odpykávající si šestiletý trest odnětí svobody v Turecku. Měl by následovat postih všech, kteří se provinili. Pokud nebude nikdo potrestán či odvolán z funkce, je jasné, že se jednalo o dohodnutou záležitost mezi tureckými a českými úřady.

Sáli Muslim, bývalý přední představitel Sjednocené demokratické strany PYD1, jíž se týkala i kurdská kancelář v Praze, nebyl z rozhodnutí soudu vzat do vazby a byl propuštěn. Následně odcestoval do Německa. A protože Turci se už jednou oháněli svým zatykačem, tak jim nezbývalo nic jiného, než žádat to samé po Německu. Mezitím se ale o České republice vyslovili, že podporuje terorismus*.

V souvislosti s propuštěním kurdského činitele je rovněž zajímavé, že se ve stejný den, kdy byl Sálih Muslim propuštěn, začaly v médiích objevovat zprávy o tom, že měl premiér Babiš vyzvat ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) k rezignaci. Nemusí to mít žádnou spojitost, přičemž problémy v GIBS byly již dříve, ale pokud si uvědomíme, že úkolem GIBS je vyhledávat, odhalovat a vyšetřovat trestnou činnost příslušníků bezpečnostních sborů, tedy také Policie ČR, tak to v případě popisovaného pochybení ve formě zatčení kurdského předáka, jež by mělo být zcela jistě předmětem alespoň šetření*, nepůsobí ze strany premiéra dobrým dojmem.   

Poznámka: Turečtí představitelé se dostali do situace, kdy jim nevyšla dohodnutá spolupráce s Američany ohledně podpory „Islámského státu“ (IS, taktéž Daeš/Daíš), který měl působit jak proti syrskému režimu, tak proti kurdským silám v Sýrii a Iráku. Americko-turecká dohoda předpokládala, že se na severu Sýrie a Iráku vytvoří jakoby proti IS nárazníkové pásmo, jež by spravovali Turci, kteří tím hodlali řešit kurdskou otázku. K tomu však nenastala vhodná situace, neboť Kurdové tvrdě vzdorovali náporu IS. I přesto hodlali Turci své nárazníkové pásmo zřídit, ale Američané jejich postup nepodpořili, což byla jedna z příčin rozchodu Turecka s USA ohledně jejich pojetí situace a postupu na Blízkém východě. Podrobněji viz produkt 11029 Turecko mezi Spojenými státy a Ruskou federací.


1 Syrská politická strana PYD (Sjednocená demokratická strana) je přidruženou organizací zakázané turecké strany PKK (Strana kurdských pracujících). PYD má své ozbrojené křídlo s označením YPG, což je zkratka pro označení kurdských ozbrojených jednotek, které působí na severu Sýrie na území nazývaném Rožava. Rozepsaná zkratka v kurdském jazyce znamená „Yekîneyên Parastina Gel“. Do anglického jazyka se překládá jako „People´s Protection Units“ nebo „People´s Defense Units“. V českém jazyce pak hovoříme o „Lidových obranných jednotkách“ či „Jednotkách lidové obrany“. YPG mají i svou ženskou podobu se zkratkou YPJ. V severním Iráku jsou kurdské ozbrojené síly nazývány „Pešmerga“ a příslušníci pak „pešmergové“. Běžně se pro jakékoli kurdské bojovníky používá obecný termín „kurdské milice“.  

* Definice termínů a stručný popis zpravodajských organizací jsou objasněny v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze.


Zpravodajský produkt 11064
Souhrnné hodnocení
© 2018 Agentura EXANPRO