Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Souhrnná analýza s hodnocením (11032)

Tažení proti tzv. „Islámskému státu“ (IS) obsahuje celou řadu nedostatků, jež můžeme z hlediska zpravodajské analýzy rozdělit na nedostatky neúmyslné a nedostatky záměrné. Všechny nedostatky vznikají vlivem lidské činnosti, dokonce i technické nedostatky či závady jsou lidské činnosti podřízeny, neboť z ní pramení (zanedbaná kontrola či údržba techniky, nesprávná obsluha techniky apod.). Neúmyslné nedostatky vznikají takovou lidskou činností, která je prováděna s cílem uspět v dané situaci, avšak způsob řešení situace (metoda a postup) nebyl zcela vhodně zvolen vzhledem k vlastním možnostem, možnostem protivníka a vlivům prostředí (což může být zapříčiněno nezkušeností, nepřipraveností, rozhodováním pod tlakem času, přijetí vyššího rizika apod.). Na druhou stranu záměrné nedostatky vycházejí z takové lidské činnosti, která již dopředu s neúspěchem počítá, a to s cílem získat výhodu v jiné zpravidla skryté činnosti.

Situace na Blízkém východě vychází z cílů zahraniční politiky světových mocností v čele se Spojenými státy a Ruskou federací. Avšak činnost obou velmocí1 je rozdílná. Ruští představitelé prosazují svou politiku příměji bez přílišného vyjadřování a komentování situace v médiích s cílem svůj záměr a aktivity co nejdéle utajit (např. obsazení Krymu, nasazení vojenských sil v Sýrii nebo ruské angažmá na východní Ukrajině). Američtí činitelé naopak svou politiku uplatňují mnohem více přes třetí k tomu vytvořené organizace (například podpora vzniku „Islámského státu“, „Kosovské osvobozenecké armády“ nebo využití a podpora „zvláštní militantní opozice“ na Ukrajině). V těchto záležitostech jednají Američané utajeně a pozornost médií poutají na otevřené aktivity, u nichž zdůrazňují společensky kladný význam (omezené vojenské operace proti tzv. „zlu“ jako např. podpora iráckých sil, podpora syrské opozice, výcvik ukrajinských sil proti separatistům nebo operace na záchranu rukojmích na Blízkém východě apod.). Veřejně prezentované operace mají svůj nezastupitelný význam, jelikož jsou s utajenými aktivitami pevně spjaty, a to zejména v tom, že jim poskytují zprostředkovanou podporu. Američtí zástupci nepřetržitě komentují příslušnou situaci ve světě v médiích, za čímž se skrývá snaha vytvářet dojem, že jejich výroky a závěry mají politickou správnost, neb se opírají o demokratické hodnoty.

Záměrné nedostatky patří k těm veřejně prezentovaným operacím, jež jsou skrytě propojeny s utajovanými operacemi, protože pomáhají naplňovat nikoli oficiálně předkládané, ale naopak upozaděné, avšak hlavní a skutečné cíle zahraniční politiky. Z výše uvedeného plyne, že záměrné nedostatky jsou doménou především politiky Spojených států, přičemž v oblasti Blízkého východu analyzujeme ty záměrné nedostatky, které jsou spojeny s veřejně prezentovaným tažením proti „Islámskému státu“. Vzhledem k tomu, že zpravodajská analýza* zpravidla nemá k dispozici přímé důkazy, upřednostňujeme termín „zvláštní nedostatky“ před termínem „záměrné nedostatky“.

Dokument je přímým pokračováním tematiky započaté v produktu 11031Zvláštní nedostatky v tažení proti Islámskému státu (díl 1/2), kde jsme se věnovali zvláštním nedostatkům v oblasti vzdušné podpory. Pro názornou ukázku závažných nedostatků jsme vybrali celkem čtyři oblasti. Pro úplnost uvádíme přehled zmíněných oblastí, jenž je prezentován rovněž v předchozím díle rozebírané problematiky.

  • A) Vzdušná podpora pozemním silám v Iráku a samostatné vzdušné údery včetně bizarního zničení budovy v Mosulu využívané jako peněžní ústav – viz předcházející díl 1/2
  • B) Zásobování materiálem ze vzduchu v čele s podivným shozem palet s balíky během bitvy o město Kobani
  • C) Program na výcvik a vybavení povstaleckých skupin v Sýrii
  • D) Vedení a řízení pozemních operací iráckých sil

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.