Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Souhrnná analýza s hodnocením (11031)

V tažení iráckých sil proti „Islámskému státu“ (IS) se zcela přirozeně vyskytují chyby ve vojenské taktice, jež je možné chápat jako mezery v bojové připravenosti a vybavenosti iráckých vojáků. Avšak u iráckých sil působí stovky amerických instruktorů, plánovačů a poradců, kteří se výrazně podílejí na přípravách bojových operací, a dokonce je v průběhu jejich uskutečňování i spoluřídí. Další americkou podporou jsou vyčleněné síly a prostředky vzdušných sil USA. Nedostatky ve vojenských operacích, především pak ty naprosto kuriózní, tak dostávají jiný rozměr a vyvolávají otázky, u nichž jsou možné jen dvě odpovědi.

První odpovědí by bylo, že Američané působící v Iráku jsou nezkušení důstojníci, kteří byli do Iráku posláni právě proto, aby ony zkušenosti získali. Jenže to by potom neodpovídalo skutečnosti, podle níž je Blízký východ stěžejním prostorem pro americkou zahraniční politiku, čímž by do záležitostí spojených s tímto geografickým prostorem měli být zapojováni opravdoví odborníci. Druhá odpověď by byla vážnější, neboť by se v případě neplatnosti odpovědi první muselo jednat o chyby záměrné neboli o chyby, jež mají souvislost s činností bojovníků tzv. „Islámského státu“.

Podívejme se nyní na konkrétní podivné chyby, které bychom mohly nazvat „tajemnými vojenskými omyly“ amerického působení na Blízkém východě. Pro názornou ukázku závažných nedostatků v taktické činnosti jsme vybrali čtyři následující oblasti:

  • A) Vzdušná podpora pozemním silám v Iráku a samostatné vzdušné údery včetně bizarního zničení budovy v Mosulu využívané jako peněžní ústav
  • B) Zásobování materiálem ze vzduchu v čele s podivným shozem palet s balíky během bitvy o město Kobani
  • C) Program na výcvik a vybavení povstaleckých skupin v Sýrii
  • D) Vedení a řízení pozemních operací iráckých sil

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.