Zpravodajská analýza, produkce a prezentace  ⇒    Zájmová témata   ⌈⌋   Slovník   ⌊⌉   Pracovní postupy    ⇐  Hodnocení bezpečnostní situace a politiky

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací.

Specifická analýza a hodnocení (11024)

Samozvaný „Islámský stát“ (IS)1 provádí své bojové aktivity od prosince 2013, kdy začal získávat kontrolu nad iráckým městem Fallúdža, přičemž již od počátku roku 2013 budovali příslušníci a příznivci IS svoje centrum v Sýrii ve městě Rakka, které významně ovládli v říjnu 2013 a zcela ho získali pod svou kontrolu do poloviny roku 2014. Po ovládnutí města Fallúdža (leden 2014) rozšířili islamističtí ozbrojenci své bojové aktivity severním směrem do dalších iráckých měst jako Samarra, Tikrít a Mosul. Tato a další města s přilehlým okolím radikální islamisté* zcela obsadili do června 2014. Po těchto úspěších vyhlásili v červnu 2014 vznik „Islámského státu v Iráku a Sýrii“ (ISIS)2, což prokazovali tím, že mají ve svém vlastnictví určitý geografický prostor, v němž provádějí vlastní správu. Následně zahájili rozšiřování svého prostoru směrem na západ přes syrské hranice. Svá vítězná tažení v řadě završili dobytím města Palmýra, které leží uprostřed Sýrie (květen 2015). Avšak od té doby začali území pod svou kontrolou sice pomalu, ale přesto ztrácet. Stále však kontrolují významná města jako Rakka (Sýrie) a Mosul (Irák) včetně dalších oblastí.

Příslušníci tohoto islamistického uskupení provádějí své bojové aktivity již téměř tři roky (leden 2013 – září 2016), což vyvolává odbornou otázku, zda je vůbec možné, aby bez rozsáhlé zahraniční podpory existoval útvar bojovníků, který by byl schopen bojového působení po tak dlouhou dobu a měl nepřetržitě k dispozici vše, co ozbrojený konvenční či otevřený militantní boj obnáší.

V následujícím hodnocení představujeme obraz toho, co se skrývá za bojovými schopnostmi IS. Poukazujeme a hodnotíme komponenty spojené s tímto bojem a dále to, jak je možné nebo nemožné na pozadí těchto komponentů udržovat a dosahovat trvalou „vysokou" bojovou úroveň a zároveň spravovat území se zhruba deseti miliony obyvatel. Specifické hodnocení se opírá o analýzu, která vycházela především z dostupných údajů (některé údaje lze považovat za faktické, jiné za politicky podsouvané a nepotvrzené), ze znalostí bojové strategie a taktiky, z vývoje situace a z vyjádření poskytovaných různými stranami a přímými aktéry (představitelé USA, Ruské federace, EU a evropských zemí, Iráku, syrského režimu, syrských opozičních stran, kurdských skupin a dalších subjektů). Vyjádření byla vlastními možnostmi prověřována, přičemž svoji výpovědní hodnotu měla jak vyjádření shledána jako pravdivá, tak vyjádření hodnocena jako částečně pravdivá, nebo jako zavádějící a falešná.

V tomto zpravodajském produktu se zaměřujeme na hodnocení bojových schopností islamistické organizace uvnitř obsazené geografické oblasti bez bližšího uvažování souvislostí a vazeb na zahraniční země, i když jsou tyto vazby z analýzy a prezentovaného hodnocení patrné. Spojení IS se zahraničními mocnostmi v pohledu dosahovaných schopností je předmětem série produktů počínaje dokumentem 12025 Islámský stát jako zahraniční projekt s volným řízením a víceúčelovým využitím v celé Eurasii (I.)".

Pro hodnocení bojových schopností islámského státu budeme uvažovat následující komponenty, jež jsou klíčové pro zachování bojové úrovně:

 • A) Personál v militantních jednotkách IS – celkový počet, ztráty, rekrutace a doplňování osob
 • B) Výzbroj a bojová technika IS – údržba, oprava a doplňování výzbroje a techniky
 • C) Munice a její doplňování
 • D) Výstroj a ostatní materiál – údržba, oprava a doplňování výstroje a ostatního materiálu
 • E) Finanční prostředky, nákupy a výplaty/služné (žold)
 • F) Proviant – zásoby a doplňování
 • G) Velitelská struktura IS – organizační jádro
 • H) Strategie* a taktika* IS (výcvik a morálka)
 • I) Propaganda* IS a její řízení a provádění

Žádný státní a jakýkoli jiný útvar nemohl až dosud ve svém několikaletém bojovém úsilí fungovat zcela samostatně, ale musel mít vždy dobře organizovanou zahraniční podporu. Tak tomu bylo jak ve světových válkách, tak v regionálních konfliktech a občanských válkách. V případě IS však vyvstala intenzivní mediální masáž, která se snaží světovou populaci přesvědčit o tom, že IS povstala na bázi místních občanů a že své schopnosti získávala s využitím prostředků, jež militanti ukořistili v lokálních bojích. O zahraničních bojovnících pak média informují jako o dodatečném doplňku, který pro IS není rozhodující. Tyto zprávy přebírají všechna národní média, aniž by jejich pracovníci rozebírali a konfrontovali informace se skutečností. Podívejme se na odbornou analýzu a hodnocení jednotlivých komponent.

A) Personál v militantních jednotkách IS – celkový počet, ztráty, rekrutace a doplňování osob

V první polovině roku 2014 se počty příslušníků IS odhadovaly v rozmezí 10 000 – 15 0000 bojovníků. Ve druhé polovině roku 2014 se již hovořilo o 20 000 – 31 000 ozbrojencích. V únoru 2015 se počty militantů IS vyšplhaly na 35 000 osob, přičemž to byla úprava počtů platná zpětně pro předchozí rok. Tento vzestupný trend početního stavu IS hlásala také americká CIA*. Zde je nutné poznamenat, že Američané prezentovali ještě jiný údaj o IS, a to ztráty, které tomuto útvaru způsobili od 8. srpna 2014 (počátek koaličního bombardování v čele s USA) do 8. února 2015. Ztráty ze vzdušných úderů za uvedené období dosáhly podle amerických představitelů 7 000 zabitých islamistů*. Avšak za celý rok, tedy k srpnu 2015, to bylo celkem 10 000 zabitých příslušníků IS, což značí snížení intenzity bombardování ve druhé polovině prvního roku vzdušné kampaně (únor – srpen 2015).

Za druhý rok bombardování (září 2015 – srpen 2016) můžeme počítat dalších 12 000 zabitých ze strany západní koalice (výsledné číslo bylo také odrazem zintenzivnění úderů francouzského letectva po provedení druhého teroristického útoku ve Francii v listopadu 2015). K tomu můžeme přičíst angažmá ruských vzdušných sil v bombardování v Sýrii, během kterého bylo v době intenzivních vzdušných operací od 30. září 2015 do 15. března 2016 zabito zhruba 4 600 příslušníků IS. Celkem Rusové zabili v uvedeném období téměř 14 000 osob, z čehož většinu tvořili bojovníci syrských opozičních skupin včetně teroristické skupiny an-Nusra. Ruští vojáci ve vzdušných operacích pokračovali i poté, ale v menší intenzitě. Pro období březen – srpen 2016 hodnotíme, že ruskými nálety bylo zabito asi 2 000 bojovníků IS. Avšak do ztrát nejsou započítány další položky, jež se týkají pozemních bojů s iráckými jednotkami podporovanými šíitskými oddíly z Íránu a bojů s kurdskými silami. Tyto ztráty jsme z dostupných údajů propočítali na 18 000 zabitých příslušníků IS k srpnu 2016.

Jenomže do ztrát z vojenského hlediska nepatří jen zabití, ale také zranění, zajatí, pohřešovaní či uprchlí. Pokud budeme brát v úvahu jen zraněné radikály, tak musíme počítat přinejmenším s dvojnásobným počtem (obvykle je to čtyřnásobek padlých). Část zraněných má takové trvalé následky, které jí neumožní vrátit se do plnohodnotného boje. Jiná část se musí dlouhodobě léčit a její vyřazení z boje je tak pro bojový potenciál IS citelný. Určitý počet zraněných svému zranění po různě dlouhé době podlehne. 

Početní stav IS v srpnu 2014, kdy byly zahájeny nálety koalice, odpovídal číslu (po úpravě) 30 000 – 35 000 militantů. Na konci první poloviny roku 2016 odhadovala CIA počet islamistů na 20 000 – 25 000 osob. Ze všech údajů můžeme shrnout následující:

 • Počet zabitých radikálů od srpna 2014 do srpna 2016 činí asi 46 600 osob
  • vzdušné údery ≈ 28 600
  • pozemní boje ≈ 18 000
 • Počet zraněných radikálů od srpna 2014 do srpna 2016 dosáhl přibližného čísla 95 000 osob, z toho se zhruba 40 000 militantů do bojů už nevrátí
 • Celkem tedy bylo z bojů vyřazeno nejméně 86 600 příslušníků IS (zaokrouhleně 85 000)

Z výše uvedeného plyne, že za období srpen 2014 – srpen 2016 činil úbytek ozbrojenců v uskupení IS jen 10 000 osob. Z toho vychází, že islamisté by museli během tohoto dvouletého období doplnit 75 000 nových bojovníků do svých řad, aby z větší části vyrovnali vzniklé ztráty. Jinými slovy to znamená, že každý měsíc v posledních dvou letech by muselo k Islámskému státu nastoupit více než 3 000 nových členů. Tento počet přibližně koresponduje s informací zveřejněnou před několika měsíci, která uvádí, že syrskou hranici z Turecka překročí denně 100 lidí směřujících k IS. Avšak tento údaj považujeme za správný jen pro určité dny a nikoli pro více než 700 dnů v řadě (období dvou let). Příznivci směřují k IS také přes Saúdskou Arábii a Jordánsko. Nemůžeme zapomínat ani na místní populaci, avšak ta zřejmě nebude hrát tak významnou roli, jak jí někteří přisuzují, jelikož již na podzim 2013 mělo vznikající islamistické hnutí k dispozici 3 000 zahraničních bojovníků (v té době pravděpodobně především v prostoru měst Rakka a Fallúdža). Množství zahraničních bojovníků vstupujících do prostoru IS nemusí ve skutečnosti dosahovat počtu 3 000 osob za každý měsíc, ale zcela jistě překračuje číslo 1 000. 

Počet bojovníků ze zahraničí se na konci roku 2015 odhadoval na více než 30 000 mužů, přičemž tento počet stále stoupal a stoupá i dnes. Je zde ale vidět jakási disproporce s celkovým počtem příslušníků IS, což by ukazovalo na to, že se IS skládá jen ze samých zahraničních militantů. Pokud to byl ale počet zahraničních bojovníků přítomných v určitém čase na bojišti (v prostoru ovládaném IS), je celkové číslo osob ze zahraničí, které prošli Islámským státem od jeho počátečních aktivit až do současnosti podstatně vyšší, neboť i zde musíme uvažovat utrpěné ztráty a také počet těch, kteří opustili bojiště a vrátili se do svých zemí. Z uvedeného je zřejmé, že zahraniční bojovníci tvoří hlavní bojovou sílu IS.   

Prezentované počty ukazují závažné zjištění v tom, že je buď vedena rozsáhlá a organizovaná rekrutace osob v zahraničí, přičemž řadami IS by takto prošlo již více než 100 000 ozbrojenců, anebo že výsledky vzdušných úderů jsou vykazovány falešnými čísly. V praxi je to vždy kombinace obou či více zúčastněných záležitostí. Palčivý problém je v tom, že ať si vybereme jedno či druhé, odkrývá to pokaždé politickou přetvářku, a to nejen zemí zapojených do bojů proti IS, ale také ostatních zemí, které toto zákulisní představení svou podporou a podřízeností umožňují.

Bližší hodnocení rekrutace a doplňování osob ze zahraničí včetně neschopnosti či neochotě tomu účinněji bránit proveditelným uzavřením nebezpečného prostoru je rozvedeno v jednom z produktů „Islámský stát jako zahraniční projekt s volným řízením…“ (připravujeme)V jiném produktu stejné série je hodnocení prováděných vzdušných úderů se zahrnutím poznatků o skrytých vedlejších vzdušných operacích. 


Rozbor dalších komponentů je obsahem druhého a třetího dílu specifické analýzy a hodnocení:

Přejít na následující druhý díl: Hodnocení bojových schopností „Islámského státu“ (díl 2/3)"


Související zpravodajské produkty:1, 2 Termín „Islámský stát“ (IS) má delší historii a pojí se k více zemím jako obecné pojetí pro uplatňování islámské víry a islámského státního zřízení. V současnosti je toto označení spojováno s islamistickou militantní skupinou, jež působí na území Iráku a Sýrie. Avšak podobné tzv. „Islámské státy“, které bychom měli chápat spíše jako islámská uskupení než státy, mohou existovat i v jiných regionech a zemích (příkladem jsou Libye, Jemen, Nigérie, Afghánistán, Filipíny, Malajsie apod.). Pro úplnost a rozlišení je tedy vhodnější nehovořit jen o jakémsi islámském státu či uskupení, ale také ho spojovat s geografickým prostorem, ve kterém daný islámský subjekt působí. Pro islamistické militanty, kteří obsadili prostor napříč Irákem a Sýrií je tak v širším kontextu vhodné používat úplné označení „Islámský stát v Iráku a Sýrii“ (ISIS), případně „Islámský stát v Iráku a Levantě“ (ISIL), přičemž Levanta je tradiční označení pro území na východním pobřeží Středozemního moře (v základním významu se jedná o geografický prostor, na němž se v současné době nacházejí Sýrie, Libanon, Jordánsko, Izrael a Palestinská autonomie).

* Definice termínů jsou uvedeny v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze


Zpravodajský produkt 11024
Specifická analýza a hodnocení
© 2016 Agentura EXANPRO