Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Specifická analýza a hodnocení (11024)

Samozvaný „Islámský stát“ (IS)1 provádí své bojové aktivity od prosince 2013, kdy začal získávat kontrolu nad iráckým městem Fallúdža, přičemž již od počátku roku 2013 budovali příslušníci a příznivci IS svoje centrum v Sýrii ve městě Rakka, které významně ovládli v říjnu 2013 a zcela ho získali pod svou kontrolu do poloviny roku 2014. Po ovládnutí města Fallúdža (leden 2014) rozšířili islamističtí ozbrojenci své bojové aktivity severním směrem do dalších iráckých měst jako Samarra, Tikrít a Mosul. Tato a další města s přilehlým okolím radikální islamisté* zcela obsadili do června 2014. Po těchto úspěších vyhlásili v červnu 2014 vznik „Islámského státu v Iráku a Sýrii“ (ISIS)2, což prokazovali tím, že mají ve svém vlastnictví určitý geografický prostor, v němž provádějí vlastní správu. Následně zahájili rozšiřování svého prostoru směrem na západ přes syrské hranice. Svá vítězná tažení v řadě završili dobytím města Palmýra, které leží uprostřed Sýrie (květen 2015). Avšak od té doby začali území pod svou kontrolou sice pomalu, ale přesto ztrácet. Stále však kontrolují významná města jako Rakka (Sýrie) a Mosul (Irák) včetně dalších oblastí.

Příslušníci tohoto islamistického uskupení provádějí své bojové aktivity již téměř tři roky (leden 2013 – září 2016), což vyvolává odbornou otázku, zda je vůbec možné, aby bez rozsáhlé zahraniční podpory existoval útvar bojovníků, který by byl schopen bojového působení po tak dlouhou dobu a měl nepřetržitě k dispozici vše, co ozbrojený konvenční či otevřený militantní boj obnáší.

V následujícím hodnocení představujeme obraz toho, co se skrývá za bojovými schopnostmi IS. Poukazujeme a hodnotíme komponenty spojené s tímto bojem a dále to, jak je možné nebo nemožné na pozadí těchto komponentů udržovat a dosahovat trvalou „vysokou" bojovou úroveň a zároveň spravovat území se zhruba deseti miliony obyvatel. Specifické hodnocení se opírá o analýzu, která vycházela především z dostupných údajů (některé údaje lze považovat za faktické, jiné za politicky podsouvané a nepotvrzené), ze znalostí bojové strategie a taktiky, z vývoje situace a z vyjádření poskytovaných různými stranami a přímými aktéry (představitelé USA, Ruské federace, EU a evropských zemí, Iráku, syrského režimu, syrských opozičních stran, kurdských skupin a dalších subjektů). Vyjádření byla vlastními možnostmi prověřována, přičemž svoji výpovědní hodnotu měla jak vyjádření shledána jako pravdivá, tak vyjádření hodnocena jako částečně pravdivá, nebo jako zavádějící a falešná.

V tomto zpravodajském produktu se zaměřujeme na hodnocení bojových schopností islamistické organizace uvnitř obsazené geografické oblasti bez bližšího uvažování souvislostí a vazeb na zahraniční země, i když jsou tyto vazby z analýzy a prezentovaného hodnocení patrné. Spojení IS se zahraničními mocnostmi v pohledu dosahovaných schopností je předmětem série produktů počínaje dokumentem 12025 Islámský stát jako zahraniční projekt s volným řízením a víceúčelovým využitím v celé Eurasii (I.)".

Pro hodnocení bojových schopností islámského státu budeme uvažovat následující komponenty, jež jsou klíčové pro zachování bojové úrovně:

  • A) Personál v militantních jednotkách IS – celkový počet, ztráty, rekrutace a doplňování osob
  • B) Výzbroj a bojová technika IS – údržba, oprava a doplňování výzbroje a techniky
  • C) Munice a její doplňování
  • D) Výstroj a ostatní materiál – údržba, oprava a doplňování výstroje a ostatního materiálu
  • E) Finanční prostředky, nákupy a výplaty/služné (žold)
  • F) Proviant – zásoby a doplňování
  • G) Velitelská struktura IS – organizační jádro
  • H) Strategie* a taktika* IS (výcvik a morálka)
  • I) Propaganda* IS a její řízení a provádění

Žádný státní a jakýkoli jiný útvar nemohl až dosud ve svém několikaletém bojovém úsilí fungovat zcela samostatně, ale musel mít vždy dobře organizovanou zahraniční podporu. Tak tomu bylo jak ve světových válkách, tak v regionálních konfliktech a občanských válkách. V případě IS však vyvstala intenzivní mediální masáž, která se snaží světovou populaci přesvědčit o tom, že IS povstala na bázi místních občanů a že své schopnosti získávala s využitím prostředků, jež militanti ukořistili v lokálních bojích. O zahraničních bojovnících pak média informují jako o dodatečném doplňku, který pro IS není rozhodující. Tyto zprávy přebírají všechna národní média, aniž by jejich pracovníci rozebírali a konfrontovali informace se skutečností. Podívejme se na odbornou analýzu a hodnocení jednotlivých komponent.

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.