Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

ZPRAVODAJSKÉ ÚLOHY A CVIČENÍ
Řešení zpravodajských situací ÚVODNÍK
16. listopad 2016
Předplatitelé

Zpravodajské cvičení - závěrečné řešení (33009)

Zadání zpravodajského cvičení je obsahem produktu 33007. Průběžné řešení a vývoj situace jsou rozvedeny v produktu 33008

11. červenec 2016
Registrovaní

Zpravodajské cvičení - zadání (33004)

Úvodní poznámka ke cvičení: Situace vychází z činnosti zpravodajských důstojníků v oblasti boje proti terorismu. Přesněji se jedná o práci s externími zdroji a analýzu a prověřování informací získaných od těchto zdrojů. Veškeré dění se odehrává na území USA a je zaměřeno jak na operativní, tak analytickou činnost. Cvičení se skládá ze tří částí: zadání, průběžné řešení s dalším vývojem situace a závěrečné řešení.

ZADÁNÍ

Zpravodajský námět ke cvičení

Analytické pracoviště přijalo dne 29. března 2016 dvě zprávy, jež pocházely od dvou různých externích zdrojů. Obsahem první zprávy bylo upozornění na dvě podezřelé osoby pravděpodobně napojené na neurčitou radikální skupinu. Jejich pohyb byl zaznamenán v americkém městě Houston a týkal se pobytu na jednu noc, přičemž poslední přítomnost obou osob ve městě byla podle zprávy zjištěna dne 20. března 2016 přibližně ve 21.00 hodin místního času. Text druhé zprávy vypovídal rovněž o dvou podezřelých osobách, které se však pohybovaly v jiném státě USA, konkrétně ve městě Phoenix, kde byla jejich přítomnost zaznamenána 20. března 2016 krátce po 23. hodině místního času. Oba zdroje získaly své poznatky od svých vlastních informátorů (subzdrojů). Vzdálenost mezi Houstonem a Phoenixem je přímou čarou zhruba 1 600 km a po silnici přibližně 1 900 km. 

Cíl cvičení

Zjistit co nejvíce o totožnosti a pohybu podezřelých osob, určit přibližnou příčinu a motiv jejich konání a odhadnout cíl jejich činnosti.

Úkoly ke cvičení – fáze A

1) Zjistěte, jaká může být spojitost mezi osobami zaznamenanými v Houstonu a osobami zjištěnými ve Phoenixu, svůj dílčí závěr podpořte argumentací s faktickými údaji.

2) Určete způsob, jak zjistit používaná jména podezřelých osob a jak získat přesnější podobu jejich vnějšího vzhledu (zejména pak jejich obličejů).

3) Jaké další informace je nutné zjistit od dvou externích zdrojů a jejich subzdrojů?   

Následující analytické úkoly zpravodajského cvičení jsou obsaženy v jeho druhé části (fáze B), která se skládá s průběžného řešení (pro fázi A) a dalšího vývoje situace se získáním navazujících poznatků (viz odkaz níže).

Poznámka 1: Definice odborných termínů jako externí zdroj, subzdroj, zpravodajský důstojník, faktický údaj a další jsou dostupné v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze.

Poznámka 2: Analytické úlohy s různým obsahem a zaměřením lze nalézt v kategorii „Zpravodajské úlohy a cvičení“, kde jsou rozděleny do tří podkategorií: 

 

Průběžné řešení zpravodajského cvičení a další vývoj situace

Případnou nápovědu naleznete pod šipkou

 

 

 

 

 

Nápověda

  • V úvahu je nutné vzít časové údaje a jejich možné úpravy vzhledem ke geografickému prostoru a ročnímu období.
  • Přesnější údaje o podezřelých osobách lze získat způsobem založeným na poznatcích, jež se týkají úkolu č. 1 a úkolu č. 3.
  • Požadované doplňující informace k obsahu zpráv od externích zdrojů by měly pomoci vyplnit důležitá prázdná místa v celé záležitosti. 

 


Zpravodajský produkt 33004
Zpravodajské cvičení
© 2016 Agentura EXANPRO
11. červenec 2016
Předplatitelé

Zpravodajské cvičení - průběžné řešení (33005)

Zadání zpravodajského cvičení je obsahem produktu 33004.

11. červenec 2016
Předplatitelé

Zpravodajské cvičení - závěrečné řešení (33006)

Zadání zpravodajského cvičení je obsahem produktu 33004. Průběžné řešení a vývoj situace jsou rozvedeny v produktu 33005.  

10. duben 2016
Registrovaní

Zpravodajské cvičení - zadání (33001)

Úvodní poznámka ke cvičení: Situace vychází ze zahraniční operace jiné než válka*, ve které je úkolem zpravodajských důstojníků* provádět zpravodajskou podporu místním bezpečnostním složkám. Cvičení se skládá ze tří částí: zadání, průběžné řešení s dalším vývojem situace a závěrečné řešení.