Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

21. duben 2017

Vyberte si téma, o němž se prostřednictvím zpravodajské analýzy chcete dozvědět více (viz odkazy v tabulce níže).

Objasnění a postup při výběru tématu viz Volba zájmových témat".   

 
PŘEHLED ZÁJMOVÝCH TÉMAT
 
Reálné zpravodajské výstupy
Odborná zpravodajská nauka
Zpravodajské úlohy a cvičení
Zpravodajské názvosloví a písemnosti

 

Organizační poznámky:

  • Přehled zveřejněných zájmových témat je jen částečným výpisem celkového zaměření agentury EXANPRO.
  • V přehledu se nacházejí pouze nepublikovaná témata. Již zveřejněná témata jako hotové produkty jsou přehledně uspořádána v části Archiv produktů".
  • Názvy témat mohou být upraveny či po svém zpracování pozměněny.
  • Témata mohou být podle převažujícího obsahu přemístěna pod jinou kategorii/podkategorii.
  • Témata jsou seřazena v abecedním pořadí.
  • Přehled zájmových témat je průběžně rozšiřován a doplňován. Nová sada témat je psána modrým písmem (při dalším rozšíření je předchozí sada témat změněna na černé písmo).
  • Počátek vytváření databáze zájmových témat sahá k době vzniku agentury EXANPRO, od čehož je odvislé i datum dokumentů s přehledem jednotlivých témat.

© 2016 Agentura EXANPRO