Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

REÁLNÉ ZPRAVODAJSKÉ VÝSTUPY
Působení zpravodajských služeb ÚVODNÍK
6. červen 2017
Předplatitelé

Souhrnná analýza a hodnocení (12025)

Produkt je úvodním dokumentem k sérii produktů o problematice „Islámského státu“ (ISIS1/Daeš) jako zahraničního projektu. Jednotlivé produkty na sebe volně navazují (nepravidelná publikace), přičemž se každý věnuje určité oblasti, jež vypovídá o ISIS jako o díle několika zahraničních mocností s využitím i v dalších geografických prostorech (viz porovnání s „OP GLADIO“ a propojení projektu ISIS s Evropou dále v textu). Samostatné produkty z uvedené série tak analyzují a hodnotí například západní propagaci ISIS, rekrutaci a doplňování osob, podporovanou expanzi ISIS a redislokaci podle vývoje situace, neshody USA a Ruska v boji proti ISIS, skryté „vedlejší“ i otevřené vzdušné operace na podporu ISIS a další záležitosti spojené s příslušnou tematikou. Kromě analýzy a hodnocení mohou jednotlivé produkty obsahovat rovněž předpověď dalšího vývoje v konkrétní rozebírané záležitosti.

11. květen 2017
Předplatitelé

Specifické hodnocení (12024)

V době, kdy se všichni politici přiživují na úpadku české vlády, se jaksi zapomnělo na mnohem závažnější a dosud úmyslně nevyšetřenou kauzu, kdy byl porušen zákon o zpravodajských službách1 a bylo hazardováno se životy několika českých občanů jejich záměrným vtažením do státní zahraniční operace (pokud tak lze vůbec nazvat tuto podloudnost, či naopak diletantství). Vše začíná od vládního kabinetu, který je ze zákona jako celek odpovědný za řízení a koordinaci zpravodajských služeb. V tomto případě se přednostně jedná o premiéra Sobotku a oba vicepremiéry Babiše a Bělobrádka, tedy všechny tři předsedy politických stran/hnutí vládní koalice. Celá situace ohledně „únosu“ pětice Čechů v Libanonu (červenec 2015 – únor 2016) skýtá množství důkazů* o vážném pochybení české vlády a několika dalších funkcionářů (podrobněji dále v textu).

Příslušnou záležitostí jsme se již zabývali v produktu 12006 Pozadí libanonské aféry s českou zpravodajskou službou, kde je možné nalézt podpůrné argumenty o porušení zákona a spáchání trestného činu.

23. únor 2017
Předplatitelé

Souhrnná analýza (12023)

Vlády evropských zemí, jež dlouhodobě vystupují jako „loajální spojenci“ USA, převzaly od politiků původního amerického establishmentu tvrzení o ruském pronikání do amerických počítačových systémů a snaze ovlivnit americké volby. Tvrzení Američanů převzaly s takovou loajální samozřejmostí, že jim ani nevadí přítomnost průkazných důkazů o umělém vykonstruování téměř celé aféry (hlavní důkazy jsou předloženy dále v textu). Chování evropských vlád je však mnohem horší v tom, že přebírají také rétoriku amerických politiků o ohrožení budoucích voleb v evropských zemích z ruské strany, čímž se podílejí na šíření propagandy*.

13. leden 2017
Předplatitelé

Souhrnné hodnocení (12022)

V horlivě projednávané kauze kyberútoků vedených v období americké prezidentské kampaně se od počátku táhne zpravodajská fabulace, jež má své příčiny a svůj cíl (viz dále v textu). Tato fabulace není pro zahraniční zpravodajské analytiky nijak skrytá, ale naopak dobře viditelná. Práce zpravodajských služeb USA, která je pilířem celé kauzy, vykazuje velké množství prokazatelných nedostatků. K nim patří především domněnky vydávané za fakta či důkazy, sporné/protichůdné a lehce vyvratitelné informace a záměrné přidávání „zpravodajských vycpávek“* pro „zkrášlení“ závěrů podle politických potřeb. Abychom byli přesnější, nejedná se úplně tak o práci zpravodajských služeb (rozuměj zpravodajského personálu) jako o aktivitu skupiny politiků, jimž vévodí senátor John McCain, a skupiny zpravodajských funkcionářů v čele s ředitelem Úřadu národního zpravodajství* (ODNI*) Jamesem Clapperem a ředitelem Ústřední zpravodajské služby (CIA*) Johnem Brennanem.    

5. leden 2017
Předplatitelé

Souhrnné hodnocení (12021)

Zpravodajská komunita* Spojených států se ocitla ve zvláštní situaci. Tato situace vznikla zpolitizováním jejich úlohy v souvislosti s americkými prezidentskými volbami. Současná politizace zpravodajských služeb vyvřela ze snahy části amerických politiků využít zpravodajskou komunitu USA k zesílení politického boje proti Ruské federaci. Politizace zpravodajských služeb je nejen v americkém prostředí opakující se záležitost, avšak nyní se dostává k určitému vrcholu s cílem izolovat Ruskou federaci za každou cenu, k čemuž končící prezident Barack Obama vyzývá také další země (viz dále v textu). Podrobnější vylíčení celé situace v jaké se dnes americká politická scéna nachází a důvody, jež k tomu vedly, jsou obsahem produktu 12019 Zneužívání zpravodajských služeb USA pro vytváření umělé bariéry proti Rusku.

V dokumentu se zaměříme na vystupování zástupců zpravodajských služeb a politiků v záležitosti údajného podílu ruské vlády na pronikání do amerických počítačových systémů. Jedná se o vystupování, která jsou plná rozporuplných informací a informací bez klíčových faktů, čímž dochází ke kompromitování a dokonce k sebepoškozování zpravodajské komunity USA samotnými jejími funkcionáři a politickými činiteli. Dále rozebereme situaci ohledně „komplexního“ brífinku o ruském hackingu, který by měl Obama obdržet 5. ledna a Trump následující den (6. ledna).