Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Specifická analýza a hodnocení (12071)

Zpravodajský produkt obsahuje analýzu prvního z pěti sporných bodů, jež jsou shrnuty v analytickém úvodu (produkt 12070). Sporné body se týkají vojenské operace proti vůdci ISIS [1] provedené z 26. na 27. října 2019. První sporný bod má následující znění:

1) Jak to bylo ve skutečnosti s údajným kurdským zdrojem*, který měl u Bagdádího působit jako jeho bezpečnostní poradce a který měl před operací kvůli potvrzení Bagdádího identity* dopravit jeho použité spodní prádlo k americkým spojencům? A bylo vůbec možné, aby v těsné blízkosti Bagdádího působila osoba kurdské národnosti, a ještě za situace popsané v rozboru níže?

Než přistoupíme k analýze prvního sporného bodu, je důležité zmínit, že v případě zdroje z bezprostředního okolí (vnitřního kruhu – „inner circle“) abú Bakra al-Bagdádího existují dvě varianty, jak byl tento zdroj vytvořen:

  • První varianta popisuje tento zdroj jako syrského Kurda pracujícího jako agent v utajení* (Syrian Kurd undercover agent), který byl schopen proniknout do těsné blízkosti vůdce ISIS.
  • Druhá varianta předkládá, že zdrojem byl příslušník ISIS – sunnitský Arab, který se z určitého důvodu (viz dále v textu) rozhodl zradit svou organizaci i jejího vůdce a zahájit spolupráci s kurdskými milicemi, respektive s jejich zpravodajskou složkou, která si tento zdroj kultivovala*. Tím se ze zpravodajského hlediska stal defektorem*.

Dvě různé varianty o zrodu zdroje mohly být zapříčiněny odlišnými vysvětleními vzešlými od různých kurdských funkcionářů, ale také vstupem amerických generálů a politiků, kteří se snažili podat vysvětlení novinářům. Své mohli přidat i novináři, kteří občas dezinterpretují* vyslechnutá prohlášení. Každopádně už tato dvojí interpretace o zdroji v blízkosti Bágdádího působí podezřele a tak trochu překombinovaně (což je znak konstrukce*). Avšak v konečném výsledku analýzy sporného bodu o zdroji, který údajně pomohl lokalizovat a pomocí získaného DNA identifikovat vůdce ISIS, není až tak podstatné, jak byl zdroj vytvořen. Podstatný je obsah zpravodajské historky* o tom, jak tento zdroj přispěl k dopadení Bagdádího. A tento obsah není v pořádku.

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.