Zpravodajská analýza, produkce a prezentace  ⇒    Semináře   ⌈⌋   Slovník   ⌊⌉   Pracovní postupy    ⇐  Hodnocení bezpečnostní situace a politiky

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací.

Specifická analýza a hodnocení (12035)

Americká vlivová frakce, jež se snaží držet ofenzivní politiku USA vůči režimu Ruské federace, má ztíženou roli v tom, že tato politika je závislá na veřejném mínění amerických občanů a „poslušnosti“ amerického prezidenta, jenž je zpravidla povinován pokračovat v americkém díle (vysvětlení viz produkt 11054).

Donald Trump nechtěný vlivovou frakcí jako americký prezident se pro tuto frakci stal cílem umravňujících útoků, skrze které by se měl plně podřídit americké strategii pro 21. století (částečně předložena v produktu 11054), anebo čelit obvinění – takzvanému impeachmentu (žaloba na vysokého ústavního činitele). Po sérii nepovedených záměrných diskreditací amerického prezidenta (shrnuto v produktech 12019, 12022 a 12023) a po Trumpově protizteči ve formě zveřejněného memoranda o zneužívání státních institucí na základě neprověřených informací (objasnění viz produkt 12034) přispěchala vlivová frakce s konkrétním obviněním 13 ruských občanů a tří ruských subjektů. Jedná se o 37stránkový dokument, který však postrádá průkazné položky a obsahuje několik závažných rozporů. (Dokument byl zveřejněn jen dva týdny po uvolnění memoranda o zneužívání státní moci a v den zahájení mezinárodní bezpečnostní konference v Mnichově – 16. února 2018, což svědčí o úmyslném načasování.)

Mnoho politiků a novinářů hodnotí zveřejněný dokument kvůli uvedeným detailům jako odborně podrobný, čímž ho považují za věrohodný. Avšak i přes uvedené detaily je největší slabinou dokumentu právě absence faktických údajů* (důkazů*), jež by potvrzovaly, že to, co je v dokumentu popsáno, se tak skutečně stalo, a že všechno popsané uskutečnily právě ty osoby (občané Ruské federace), které byly v dokumentu zveřejněny. Mnoho věcí se v dokumentu několikrát opakuje, ale přitom chybějí stěžejní údaje o prokázání celého příběhu.

Analytici zpravodajských služeb a mnozí další odborníci musejí rozpoznat, že z dokumentu nevyplývá žádný jasný závěr, ale naopak plno otázek, bez jejichž zodpovězení nelze považovat obsah dokumentu za platný (jen snad v několika málo základních bodech, z nichž však nic dalšího a významnějšího nevyvstává). Obsah dokumentu je psán v určitých fázích, mezi nimiž existují mezery v poznání. Uvedeno je pouze to, co se hodí, ale není to ničím podloženo. Podívejme se na několik nejasností ve zveřejněném dokumentu s obviněním:

A) 13 ruských občanů bylo nasazeno proti Spojeným státům s cílem narušit jejich politický a volební proces

Podle dokumentu to znamená, že 13 Rusů mělo za úkol ovlivnit myšlení 235 mil. oprávněných voličů USA. To je pozoruhodný úkol v takovém početním nepoměru. Pokud by to měla být pravda, přiznali by tím Američané, jak jsou Rusové výkonní, a naopak, jak jsou sami Američané zranitelní. Pro ilustraci uvádíme, že pro ovlivnění voličů v České republice ze strany Ruské federace, o čemž se také často hovoří, by v tomto poměru stačil ani ne jeden celý Rus. V tomto případě je to velká výzva pro Bezpečnostní informační službu (BIS*), která si nepřetržitě stěžuje na velký počet ruských pracovníků na ruském velvyslanectví a ruských konzulátech v ČR.  

Někdo by mohl namítnout, že proti Spojeným státům mohlo být nasazeno více ruských skupin. To lze však odmítnout s tím, že se ve zprávě píše, jak někteří ze skupiny obviněných Rusů cestovali po rozlehlém území USA a sbírali informace. To by nečinili, kdyby z důvodu více nasazených skupin měli odpovědnost jen za určitou část USA. Navíc by bylo divné, že by Američané v čele s FBI* neodhalili další skupiny. Muselo by to znamenat velký kvalitativní rozdíl v působení ruských skupin, kdy by byla odhalena jen jedna skupina, a to do posledního jedince a s veškerými aktivitami, a o ostatních by neexistoval ani náznak.

B) Obvinění Rusové používali zcizené identity skutečných amerických občanů

Podle dokumentu používali ruští jednotlivci v několika případech jména, data narození, adresy a čísla sociálního pojištění žijících amerických občanů, a to bez jejich vědomí nebo souhlasu (přesně dle zveřejněné zprávy). Používat identitu nebo část identity žijících osob je riskantní věcí a bylo by divné, kdyby si takto počínali ti, od nichž se naopak očekávala maximální obezřetnost. Komunikovali přece s tolika lidmi a ukládali zcizené údaje do různých systémů. Kdokoli z místních lidí mohl znát zcizenou adresu se skutečnými obyvateli, jakýkoli systém mohl upozornit na zdvojení čísla sociálního pojištění apod.

Zvláštní rovněž je, že podle zprávy se při organizování akcí přes sociální sítě někteří z ruské skupiny představovali zcizenými jmény amerických osob. Jména je možné ověřit společně s uvedenou lokalitou a zjistit pravé kontaktní údaje. Kdokoli z oslovených Američanů tak mohl svým prověřováním narazit na skutečnou osobu tohoto jména a reálně se s ní zkontaktovat (skutečná osoba se může v internetovém prostředí angažovat v mnoha záležitostech a používat plno údajů, což nemusí být pro pachatele při zcizení jména ihned rozpoznatelné). 

Kromě zcizené identity si vytvářeli i identitu falešnou (vymyšlenou). To se uvádí ve zprávě, ale již není rozebráno, proč by to měli takto kombinovat a ve kterých případech se rozhodovat pro identitu zcizenou a kdy zase pro identitu falešnou, zvláště jeli ve zprávě uvedeno, že mezi sebou úzce spolupracovali. To je jedna z mezer, jež napovídá, že je v dokumentu raději zahrnuto vše, než aby tam něco chybělo. Avšak všude chybí propojení souvislostí a odůvodnění popsaného počínání.

Zkušenosti s používáním cizí identity žijících osob má také samotná FBI. Jedna z nejslavnějších eskapád FBI se datuje k lednu 2010, kdy FBI na svém webu (potažmo na webu Ministerstva spravedlnosti USA, pod které FBI spadá) zveřejnila aktualizovanou možnou podobu Usámy bin Ládina, přičemž ale pracovníci FBI použili upravenou obličejovou fotografii španělského zákonodárce Gaspara Llamazarese (viz obrázek). Tiskový mluvčí FBI tehdy připustil, že byla použita fotografie z Google Images, a tak se tvář španělského politika rázem ocitla na oficiálním webu státního úřadu spolu s dalšími 41 hledanými teroristy.

Tento starý prohřešek FBI má ale své personální propojení se současným případem. V té době byl totiž ředitelem FBI Robert Mueller, jenž byl do funkce jmenován za vlády George Bushe mladšího, a to jen pouhý týden před teroristickými útoky spáchanými na území USA (ředitelem FBI byl od 4. září 2001 do 4. září 2013, kdy ho nahradil James Comey později odvolaný prezidentem Donaldem Trumpem). Ten samý Robert Mueller byl v květnu 2017 jmenován zvláštním radou (vyšetřovatelem) při Ministerstvu spravedlnosti USA pro vyšetřování ruského vměšování do amerických voleb. Přes velkou porotu (Grand Jury) zřizovanou pro podobné případy Muellerův tým již dříve obvinil čtyři americké osoby z okruhu Donalda Trumpa v souvislosti s ruským vměšováním do amerických prezidentských voleb (2016) a nově vydaný dokument s obviněním 13 ruských občanů a tří ruských subjektů pochází rovněž z dílny zmíněné osoby (velká porota je orgán určený pro předběžné slyšení a dozorování konkrétního vyšetřování).

C) Dvě osoby z ruské skupiny cestovaly po USA a shromažďovaly zpravodajské informace

Podle dokumentu navštívily obě osoby devět států v USA za přibližně 22 dní (v červnu 2014), přičemž shromažďovaly zpravodajské informace pro činnost celé skupiny. O jaké informace se konkrétně jednalo, to se v dokumentu nepíše. Pouze je zde zmínka, že ruští občané studovali skupiny na sociálních sítích v USA a že vydáváním se za Američany na těchto sítích získali od politických aktivistů informaci, aby se soustředili na tzv. purpurové státy (státy, jež nejsou trvale červené – podpora republikánů, ani trvale modré – podpora demokratů). Zpráva s obviněním dále konstatuje, že Rusové posléze přesunuli své úsilí právě na tyto státy. Informace o purpurových státech není žádnou zvláštní informací, kterou by museli získávat zvláštní cestou od politických aktivistů. Tuto informaci lze získat jednoduchým vyhledáním na internetu bez nějakých procedur přes další osoby. Bylo by překvapující, kdyby Rusové, jejichž údajným cílem bylo podkopat volební proces v USA, tyto základní znalosti neměli.

D) Ruští specialisté byli rozděleni na denní a noční směny

To je další ze zvláštních sdělení ve zveřejněném dokumentu. Na místo pádných důkazů je zde popisováno, jak byla skupina operující z ruského Petrohradu rozdělena na denní a noční směny a jak byla instruována působit na účtech sociálních sítí podle příslušných časových zón ve Spojených státech. Dokonce se ve zprávě uvádí, že ve skupině koloval seznam amerických svátků, aby se mohli ruští specialisté vydávajíce se za americké občany přihlašovat do svých účtů ve správné době. Tohle údajné zjištění nemá valný význam, neboť není možné mít v dnešní době nějaký časový vzor pro vstup na sociální sítě. Spousta lidí dnes používá internet v různou denní dobu včetně doby noční. 

ZÁVĚR

Dokument s obviněním obsahuje mnoho dalších nejasností např. v organizování politických shromáždění, a to i proti Trumpovi po jeho zvolení, a publikování politických sloganů včetně transparentu před Bílým domem na oslavu narozenin jakéhosi ruského šéfa. Jednotlivé položky v dokumentu nejsou z hlediska vyšetřování dobře nebo vůbec propojeny a vysvětleny. Hlavním nedostatkem je popis, jak k příslušným zjištěním vyšetřovací orgány dospěly a co bylo prvním impulsem (stopou) v tomto obvinění 13 ruských občanů. Bez těchto důležitých skutečností působí celé obvinění jako příběhová nástavba na příhodně vybrané osoby.

V praxi se často používá hledání vhodných osob, které se v inkriminovanou dobu pohybovaly na inkriminovaném místě. Pro tento případ by úkol mohl znít takto: „Prověřte a identifikujte všechny ruské osoby, které se od roku 2014 do roku 2016 pohybovaly na území USA a které vykazovaly cokoli podezřelého ve spojení s americkou volební kampaní a prezidentskými volbami.“  Na takové osoby je pak jednoduché napasovat jakýsi příběh o spiknutí s cílem podvést Spojené státy a ovlivnit veřejné mínění amerických voličů (podle dané zprávy) a rozšířit je o osoby, s nimiž jsou v osobním nebo pracovním styku jak na území USA, tak na území Ruské federace, a to ve styku fyzickém i internetovém.  

Výše uvedené však nevyvrací, že na straně ruských občanů neexistuje žádné provinění. Výše uvedené pouze rozporuje způsob a obsah zveřejněného obvinění, které ani nedokládá, čeho vlastně ruští občané dosáhli. A je mylné se v tomto případě domnívat, že pokud na jejich aktivity na sociálních sítích reagovali někteří Američané, tak že to byli ti, které se Rusům podařilo získat pro Trumpa. Pokud někdo reagoval, tak to byl zpravidla ten, kdo již byl dříve pevně rozhodnutým příznivcem Donalda Trumpa.

Prohlášení, že Rusové tímto vměšováním vedli informační válku proti USA, zní poněkud komicky, jelikož informační válka probíhá velmi intenzivně i ze strany Američanů. Je to oboustranná záležitost, jež se v posledních letech vystupňovala.

Počínání Američanů vytváří podivný dojem, že by snad ani na nic nepřišli, kdyby neustanovili Roberta Muellera zvláštním zmocněncem pro vyšetřování ruského vměšování. Nebýt Muellera, tak by zpravodajská komunita* USA nic nezjistila? Tak to určitě není. Je to jen kamufláž ukázat nestrannost a nezaujatost státních institucí, přičemž materiály uvedené v dokumentu byly již zpravodajskými službami předpřipravené. (Američtí zpravodajci při vytváření materiálů čerpali ze svých zkušeností s vměšováním se do vnitřních záležitostí zahraničních zemí.)

Zpravodajští důstojníci ze zahraničí zdůrazňují, že se jedná více o politický než investigativní pamflet se snahou utvrdit veřejnost v tom, že skutečně existovalo ruské vměšování do amerických voleb, a to do té míry, že se jednalo o určitou kriminální aktivitu. Bude ale těžké brát konkrétní osoby k trestní odpovědnosti, protože by se musela zároveň projednávat role Hillary Clintonové a jejího volebního štábu v souvislosti s placením za získávání zahraničního (ruského) materiálu proti Trumpovi (viz produkt 12034). Ohledně Hillary Clintonové je stále ve hře také únik tísíců e-mailů s utajovanými informacemi, se kterými nakládala na soukromém a nezabezpečeném serveru. A pokud se jedná o údajné platby ruské skupiny na podporu kampaně Donalda Trumpa, tak u Hillary Clintonové je stále nevyjasněná finanční podpora v době volební kampaně ze strany německé vlády (5 mil. USD) a dalších zemí jako například Maroka (i to je provinění vůči volebnímu procesu USA).

Podle České televize se v Americe hovoří o zatím největším průlomu ve vyšetřování (viz pořad Události ze dne 17. února 2018), což patrně ČT převzala od zahraničních médií. Vzhledem k výše popsanému si ale na skutečný průlom tím správným směrem budeme muset ještě počkat. Jsou očekávány další aktivity amerického kongresu.

Související zpravodajské produkty:


* Definice termínů a stručný popis zpravodajských organizací jsou objasněny v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze.


Zpravodajský produkt 12035
Specifická analýza a hodnocení
© 2018 Agentura EXANPRO