Zpravodajská analýza, produkce a prezentace  ⇒    Zájmová témata   ⌈⌋   Slovník   ⌊⌉   Pracovní postupy    ⇐  Hodnocení bezpečnostní situace a politiky

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací.

Specifické hodnocení a předpověď (12034)

Ve Spojených státech se v nadcházejících týdnech pravděpodobně razantně změní situace ohledně tolik přetřásaného spisu s údajným kompromitujícím obsahem na současného amerického prezidenta. Spis byl zvláštním způsobem uvolněn pro širokou veřejnost prostřednictvím vybraných médií 10. ledna 2017. Na stránkách EXANPRO jsme se spisem poprvé zabývali v produktu 12022 publikovaném 13. ledna 2017, kde byl spis pro české čtenáře označen za „Kubiceho zprávu“ v americkém podání.

Celý spis se skládá z několika zpravodajských hlášení* o celkové délce 35 stránek, jimž vévodí hlášení s názvem: „US PRESIDENTIAL ELECTION: REPUBLICAN CANDIDATE DONALD TRUMP´S ACTIVITIES IN RUSSIA AND COMPROMISING RELATIONSHIP WITH THE KREMLIN“ („Americké prezidentské volby: Aktivity republikánského kandidáta Donalda Trumpa v Rusku a kompromitující vztah s Kremlem“).

Od září 2017 probíhá ve Spojených státech zvláštní šetření*, které postupně odhaluje, že celý spis byl úmyslný podvrh s cílem zdiskreditovat Donalda Trumpa a vyburcovat veřejnost na takovou míru, aby byl Kongres USA nucen iniciovat trestní řízení (impeachment) proti prezidentovi. Šetření vede Stálý výbor pro zpravodajskou činnost (kontrolu činnosti zpravodajských služeb), jenž je součástí Sněmovny reprezentantů.

Američtí novináři se nyní snaží získat cokoli z oficiálních dokumentů, v nichž je spis hodnocen jako podvrh a kde je dokonce rozebírána negativní úloha FBI*, která se měla podílet na nezákonných praktikách. K těmto praktikám patří využívání spisu takovým způsobem, jako kdyby byl sestaven ze samých jednoznačných faktů*, aniž by byl podroben řádnému přezkoumání podle platných postupů. Na základě tohoto přístupu s odkazem na vytvořený spis jsou až dosud vydávána soudní povolení k odposlechům osob, jež pracují pro prezidenta Trumpa.

Oficiální dokumenty ze šetření Stálého výboru pro zpravodajskou činnost obsahují nejenom jména úředníků a zvláštních agentů* FBI, kteří se na nezákonných aktivitách podíleli, ale také jména funkcionářů, kteří o všech těchto záležitostech věděli. Někteří funkcionáři byli cíleně upozorněni na to, že jsou ze strany státních institucí prováděny protiprávní praktiky, ale nic proti tomu nepodnikli. V této souvislosti se hovoří taktéž o zapojení bývalého prezidenta Baracka Obamy, jenž na základě tohoto spisu vydával určitá nařízení zpravodajským službám*.

V rámci šetření jsou nyní po vedení FBI a Ministerstva spravedlnosti, pod které FBI spadá, požadovány dokumenty, jež by měly vysvětlit, jak zpravodajské agentury* využívaly informace z pochybného spisu a jaká opatření přijaly, aby ověřily důvěryhodnost jeho obsahu.    

Spis z různých zdrojů sestavil bývalý příslušník britské zpravodajské služby MI6* Christopher Steele (často uváděn zkráceně jako Chris Steele), jenž je spoluzakladatelem soukromé zpravodajské společnosti Orbis Business Ltd se sídlem v Londýně. Zakázka na shromažďování negativního materiálu na Trumpa prošla určitým vývojem, ale v konečné fázi se na straně zadavatelů objevují lidé spojeni s neúspěšnou prezidentskou kandidátkou Hillary Clintonovou. Krátce po amerických prezidentských volbách (volby se uskutečnily 8. listopadu 2016) se spis náhle objevil na ustředí FBI. Vedení FBI souhlasilo se zaplacením kontraktu s Christopherem Steelem, po němž zástupci FBI požadovali, aby pokračoval ve shromažďování informací o Trumpovi a jeho spojení s Ruskou federací. FBI kontrakt ukončila, jakmile média prozradila totožnost Steela. Zajímavostí je, že Steele pro FBI pracoval již v roce 2010. Tehdy získával informace o korupci ve světovém fotbalu, což vyústilo v obvinění několika funkcionářů Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA.

O spisu na Trumpa se sice hovoří, že obsahuje „výbušný materiál“, ale zároveň se jedná o materiál, který je neověřený a neověřitelný. Do spisu bylo vloženo tolik doslova uchvacujících informací o nejvyšších představitelích Ruské federace a Donaldu Trumpovi samotném, že jsou nazývány informacemi od mouchy na stěně (fly-on-the-wall information), protože jedině moucha by byla schopna získat tak citlivé informace z tak obtížně proniknutelného prostředí, jež existuje kolem ruského prezidenta. Nehledě na druh informací, které jsou označovány za fikci nebo obyčejný sběr pomluv, se už v samém základě spis skládá z četných chyb a rozporů, které jsou běžnou analýzou odhalitelné.

Zpravodajské služby zahraničních zemí musí nesporně vědět, že zpravodajská komunita* USA v čele s FBI a CIA* prochází těžkým obdobím. Zpravodajští důstojníci jsou využíváni pro politické účely, a to jenom proto, že se prezidentem stal někdo, kdo podle vlivných osob v pozadí prezidentem být neměl. Celá záležitost má vliv na práci amerických zpravodajských služeb a především na řízení a uskutečňování zpravodajských operací v zahraničí.

V nadcházejících týdnech je možné očekávat postupné zveřejňování informací o kauze s falešným spisem, jejž můžeme odborně označit za zpravodajskou fabulaci*. Je rovněž pravděpodobné, že po šetření* bude v řádu několika měsíců iniciováno také vyšetřování* proti několika vedoucím osobám ze státních institucí. Může však převážit snaha zabránit rozkladu v těchto institucích a vše bude řešeno pouhými personálními změnami.     

Pokud bude tato kauza dostatečně zveřejněna a dotažena do konce, vrhne to úplně jiný pohled na celou aféru ohledně ruského vměšování do amerických voleb, v níž se kupí nepodložené a předpojaté závěry, ve kterých je naprostá absence reálných důkazů, ale zato celá řada domněnek a přání. Tato přání se v novém západním trendu převádějí do budoucnosti, kdy politici podsouvají veřejnosti tvrzení o tom, jaké následující volby a kým budou ovlivněny. Záleží také na tom, jak která země definuje vměšování do voleb a co je skutečně překračování zákona.

Co se týče prezidentských voleb v USA v roce 2016, tak mnozí analytici amerických zpravodajských agentur tvrdí, že lze těžko poukazovat na to, že Rusové ovlivnili výsledek ve prospěch Trumpa, když tzv. všelidové hlasování, tedy součet všech získaných hlasů na celém území Spojených států vyzněl ve prospěch Hillary Clintonové. To však ve volebním systému Spojených států nehraje žádnou roli, neboť vše je založeno na výsledcích v jednotlivých státech USA, což může stírat rozdíl s všelidovým hlasováním (blíže vysvětleno viz produkt 11034).

Poznámka: Podrobný rozbor diskutovaného spisu (The Trump–Russia Dossier) je součástí zvláštní produkce agentury EXANPRO. Pod pracovním titulkem je tento rozbor uveden v Přehledu zájmových témat, kategorie Zpravodajské názvosloví a písemnosti.

Související zpravodajské produkty:


* Definice termínů a stručný popis zpravodajských organizací jsou objasněny v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze.


Zpravodajský produkt 12034
Specifické hodnocení a předpověď
© 2018 Agentura EXANPRO