Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

ZPRAVODAJSKÉ NÁZVOSLOVÍ A PÍSEMNOSTI
Problematické termíny v praxi ÚVODNÍK
13. květen 2016
Registrovaní

Výklad s hodnocením (42003)

Slovní spojení „umírnění bojovníci“, jež používají američtí politici, je příznačnou ukázkou jejich skutečného politického záměru ohledně Blízkého východu a jejich přístupu k lidské populaci. Umírněná může být politika, ale umírněný ozbrojený bojovník je umělý patvar, kterým Američané vyzývají ostatní země k tomu, aby respektovaly jejich zahraniční politiku, která se jakoby opírá o demokratické prvky syrské opozice neboli o umírněné bojovníky. A politici ostatních zemí se přidávají a veřejně hovoří o umírněných bojovnících jako té nejlepší alternativě pro Sýrii. Jenže umírněný bojovník je fikce, jejímž prostřednictvím politici předstírají, že v Sýrii je nutná změna k něčemu rádoby lepšímu. V tvrdé realitě je to však opět jenom prostý boj o sféru vlivu mezi USA a Ruskou federací, ve kterém jsou civilisté využíváni jako rukojmí a jako páka na evropské země k vyvolání ještě většího tlaku na syrského prezidenta Bašára Asada a tím také na představitele Ruské federace jako poskytovatele strategické podpory stávající syrské vládě.

8. duben 2016
Registrovaní

Analýza s výkladem (42002)

Ve spojení s teroristickými útoky v Evropě začali čeští vedoucí funkcionáři používat zvláštní terminologické spojení v různých obměnách. Z úst politiků, ale také představitelů zpravodajských služeb tak od loňského roku (2015) můžeme slyšet slovní spojení jako „bezprostřední nebezpečí“, „aktuální hrozba“, „akutní nebezpečí“ apod. Všechny tyto slovní varianty skutečně zazněly, ale závažné je, že je vyslovili lidé, kteří by měli vědět, o čem hovoří, pokud to není jejich alibistický záměr. V každém případě je to znak úrovně odborné způsobilosti a ukázka vztahu mezi vládou a zpravodajskými službami*. Takovéto řečnické vystupování demonstruje dva základní nedostatky, přičemž slova bezprostřední, aktuální nebo akutní je možné použít, avšak jen za určitých podmínek. Kromě toho ani slova jako „nebezpečí“ či „hrozba“* nejsou v tomto kontextu v pořádku.

30. březen 2016
Registrovaní

Výklad/studie/hodnocení (42001)

Žádný ozbrojený konflikt se neodehrává v uzavřeném prostoru, kde by byli jen zřetelně viditelní a označení příslušníci ozbrojených sil dvou soupeřících stran. Vše se zcela přirozeně děje v prostředí, které obsahuje všechny možné prvky lidského života a které vytváří a poskytuje všem účastníkům stejné podmínky.

Válka zahrnuje širokou škálu různých skupin a prostředků. Vždycky do ní patřily pravidelné ozbrojené síly, polovojenské jednotky, odbojové (gerilové) skupiny, místní milice včetně domobrany, a dokonce i skupiny organizovaného zločinu a různí aktivisté. Všechna jmenovaná a jiná uskupení byla vždy v rámci nějakého cíle zahraniční politiky podporována nejen válčícími stranami, ale také mocenskými skupinami a vládami třetích zemí. V činnosti bylo i psychologické a informační působení za využití dostupných médií a nátlakových metod. Nic se nezměnilo, až na to, že všechny způsoby činnosti jsou zdokonalovány s vývojem dostupných prostředků a také s mocenskými ambicemi jednotlivých zemí a vlivových skupin.