Zpravodajská analýza, produkce a prezentace  ⇒    Zájmová témata   ⌈⌋   Slovník   ⌊⌉   Pracovní postupy    ⇐  Hodnocení bezpečnostní situace a politiky

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací.

Specifický výklad s hodnocením (42009)

Část politiků, pracovníků médií a různých komentátorů často hovoří o tom, že nelze slučovat muslimskou komunitu a terorismus*. Avšak jiní, nebo dokonce i ti, kteří nesouhlasí s oním slučováním, používají termín „islámský terorismus“. Tento termín mnozí užívají proto, že novodobé teroristické útoky* jsou páchány osobami s údajným islámským vyznáním. Jenže takové vysvětlení je zavádějící a současně nebezpečné.

Terorismus nemá oporu v žádném náboženství. Terorismus je zločin a nelze mu dávat přívlastky podle toho, k jakému vyznání se hlásí ti, kteří ho páchají. Islámští radikálové či islamisté* mají svou vlastní interpretaci koránu, přičemž překrucují jeho obsah na jakousi bojovou strategii proti ostatním náboženstvím a také proti poctivým muslimům. Pokud někdo vkládá rovnítko mezi islám a terorismus, znamená to, že staví celý islámský svět mimo zákon. Je ale možné takto jednoduše označovat všechny muslimy za provinilce? Chceme se snad konfrontovat s celou islámskou komunitou, anebo jen s islámskými odpadlíky, kteří holdují násilí? V tomto výkladu zdůrazňujeme, že hovoříme o potírání terorismu, nikoli o problematice soužití lidí s rozdílným náboženstvím a kulturou. I když se oblast terorismu vzájemně překrývá s oblastí soužití rozdílných komunit, obsahuje každá své zvláštnosti (problematice prolínání rozdílných komunit se věnuje interně rozpracovaný produkt s názvem „Podíl vlád na radikalizaci společnosti“ – viz Přehled zájmových témat).

Pokud nevyčleňujeme terorismus od skutečného náboženství, napomáháme tím samotným teroristům, kteří usilují o legitimizaci svých násilných činů ve spojení s konkrétním náboženstvím. Spojujeme-li teroristické aktivity islámských odpadlíků s islámským náboženstvím, šíříme spolu s nimi myšlenku, že islám obsahuje a umožňuje aktivní formy násilí proti jiným skupinám, a to jenom proto, že se tyto skupiny něčím odlišují. Jedná se však o propagandistický a účelový výklad ze strany islámských odpadlíků, kteří prosazují násilí proti těm, kteří nejednají v souladu s tím, co oni náboženští odpadlíci sami hlásají (ve skutečnosti ale někteří z nich ve skrytu tíhnou k těm zálibám a činnostem, které sami zavrhují). Tento proces spojování násilí s náboženstvím má zhoubný účinek na mládež, jež se s touto vírou teprve seznamuje. Záměrně vsunutá násilná složka je pak vnímána jako součást spravedlivého boje.

Existuje však jedno negativní vysvětlení, proč zástupci západních zemí zdůrazňují přítomnost „islámského terorismu“. Tímto vystupováním se představitelé západních mocností vědomě snaží skrýt terorismus křesťanský, jenž je často páchán na úrovni státních aktérů, což poskytuje výhodu beztrestnosti. Násilné výpady západních zemí do islámského světa nejsou záležitostí jen koloniální éry, ale také součástí 21. století, což je převážně spojeno s novou strategií zahraniční politiky USA právě pro toto století.1 Vojenské aktivity Američanů ve světě patří mezi nejzávažnější příčiny radikalizace části muslimské komunity.2 Objasnění vojenských aktivit ve světě je předmětem souhrnné analýzy 11003 Konflikty ve světě jako boj mezi USA a Ruskou federací.

Každá akce vyvolává reakci a tyto vojenské akce Západu přispívají k verbování muslimů do militantních skupin s poukázáním radikálů na záměr západních mocností brojit proti islámu s cílem ho zničit. Navíc od doby násilné invaze do Iráku (2003), jež byla porušením mezinárodního práva, je odpor militantních skupin proti cizím vojákům mnohem důrazněji vydáván za spravedlivý boj proti okupantům. Jak tedy rozlišovat terorismus od legálního odboje, když jsou napadáni vojáci či kontraktoři3, kteří do zahraniční země přišli s cílem svrhnout režim?

Mluvit o terorismu v souvislosti s islámem je nebezpečná propaganda ve prospěch islámských radikálů. Západ se tím podílí na šíření zavádějící interpretace islámu, čímž napomáhá radikalizaci těch svolných muslimů, kteří tento přístup západních zemí považují za výzvu k boji. Zároveň to však poskytuje prostor pro názor, že když existuje terorismus islámský, musí také existovat jiné druhy terorismu. Připustíme-li tedy, že existuje islámský terorismus, musíme také připustit, že existuje terorismus křesťanský. Samozřejmě bychom mohli v tomto smyslu pokračovat k terorismu židovskému a tak dále.

Přístup Západu je však mnohem složitější. Zdůrazňování termínu „islámský terorismus“ má podporovat a ospravedlňovat tažení určitých mocností v požadovaných geografických oblastech světa se záměrem naplňovat cíle vlastní novodobé zahraniční politiky. Činnost je v tomto směru rozšířena i na západní „spojence“, kteří jsou prostřednictvím „islámského terorismu“ usměrňováni pro vedení aktivit ve prospěch hlavních aktérů Západu. V tomto dění vystupuje do popředí tzv. „Islámský stát“, jehož vznik a působení vykazuje oprávněné podezření ze zákulisních praktik několika zahraničních zemí.4 


1 Americká strategie pro 21. století je v různé míře diskutována ve zpravodajských produktech 11001 Studená válka nikdy neskončila a 12019 Zneužívání zpravodajských služeb USA pro vytváření umělé bariéry proti Rusku.

2 K soudobým vojenským aktivitám Američanů ve světě s nebezpečnými následky přednostně patří neodůvodněné napadení a destabilizace Iráku (2003 – 2011, od roku 2014 nová přítomnost Američanů v Iráku), 15leté působení v Afghánistánu (od roku 2001, mise stále pokračuje), dlouholetý program CIA* využívající bezpilotní vzdušné prostředky s řízenými střelami ve více zemích světa apod.

3 Kontraktorem je míněn příslušník soukromé organizace (agentury), která má uzavřený kontrakt (smlouvu) se státními úřady pro činnost v těch prostorech a záležitostech, kde není žádoucí nebo možné nasadit státní organizace (např. pravidelné ozbrojené síly). Tyto organizace jsou často využívány také souběžně s působením státních organizací. Soukromými organizacemi jsou v tomto smyslu myšleny zpravidla subjekty polovojenského nebo bezpečnostního charakteru. Využívání soukromých agentur je nejrozšířenější ve Spojených státech, kde v rámci zahraničních aktivit uzavírají různé agentury kontrakty především s Ministerstvem obrany a Ministerstvem zahraničí USA. 

4 Tematika „Islámského státu“ je rozpracována v následujících produktech:

* Vysvětlení termínů a zkratek je obsaženo v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze.


Zpravodajský produkt 42009
Specifický výklad
© 2016 Agentura EXANPRO