Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

PŘEHLED POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Obsah poskytovaných služeb

 • Analýzy, hodnocení a předpovědi bezpečnostní situace se zaměřením na terorismus a ozbrojené konflikty
 • Hodnocení bezpečnostních hrozeb a rizik, hodnocení zranitelnosti
 • Hodnocení bezpečnostní politiky
 • Objasňování problematiky zpravodajských služeb a hodnocení jejich činnosti
 • Zpravodajské vzdělávání (nauka o zpravodajské činnosti se zaměřením na analytickou činnost a prezentaci závěrů/výsledků)
 • Bezpečnostní a krizový management (země, kraj/region, obec; organizace)
 • Osobní bezpečnost
 • Objektová bezpečnost
 • Firemní bezpečnost

Způsob poskytování služeb

 • Tvorba zpravodajských produktů
 • Tvorba tematických článků pro média
 • Brífinky, přednášky, semináře, konzultace (odborné poradenství)
 • Sestavování programů pro přípravu analytiků
 • Krátkodobé kurzy
 • Praktické úlohy, cvičení a prověřování připravenosti (způsobilosti) a reálného stavu