Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Úvodník (42000)

Úvodník je nultým výstupem, jehož cílem je představit zaměření a obsah podkategorie. 

Agentura EXANPRO v podkategorii „Problematické termíny v praxi“ pokrývá zpravodajské produkty, které rozebírají sporné pojmy a termíny se zavádějícími definicemi. Agentura objasňuje nepřesnou zpravodajskou terminologii, ale také všeobecné termíny, které vznikly, aby zakryly nějaký nedostatek. Na příkladech dále vysvětluje účelově zformované výrazy a slovní spojení, jejichž používání má za cíl ovlivňovat veřejnost a s tím spojené veřejné mínění.

Do této podkategorie patří termíny, které jsou nesprávné neboli uměle vytvořené, a termíny, které mají posunutý význam (definici). Takové termíny jsou chybně používány a mylně interpretovány, přičemž mohou snižovat či měnit význam textu, ve kterém jsou použity.

Problematické termíny začleněné do širšího obsahu sdělení mohou záměrně či nevědomě měnit porozumění takovýchto sdělení a navíc odkrývají úroveň odborné způsobilosti autora (prostředníka) sdělení.

Problematické termíny jsou do zpravodajských produktů vybírány na základě praktických zkušeností a reálných situací.

Každý produkt agentury EXANPRO má své charakteristické číslování, které usnadňuje orientaci a vyhledávání. Systém číslování je vysvětlen v části „O produktech“. Ve stejné části je vysvětleno také rozdělení zpravodajských produktů*.

Přístupnost obsahu zpravodajských produktů je vysvětlena v části O stránkácha v části „Obchodní podmínky a pravidla používání stránek“ (záložka „Registrovat/Předplatit“).

Volné šíření obsahu stránek agentury EXANPRO je možné pouze v oblasti volně přístupných produktů a produktů přístupných po registraci, a to nekomerčním způsobemŠíření produktů přístupných po předplacení podléhá autorizaci. Jakákoli komerční reprodukce (kopírování a další šíření) obsahu zpravodajských produktů, ať už jako celků, nebo jejich částí, včetně fotografických a schematických ilustrací, je bez předchozího písemného souhlasu agentury EXANPRO neoprávněná.


© 2016 Agentura EXANPRO