Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Úvodník (43000)

Úvodník je nultým výstupem, jehož cílem je představit zaměření a obsah podkategorie. 

Agentura EXANPRO se v podkategorii „Zpravodajské a politické písemnosti“ specializuje na rozbor zpravodajských a bezpečnostních dokumentů a na příklady praktického použití zpravodajské terminologie i hovorovějšího zpravodajského žargonu ve zpravodajské činnosti (praxi).

Odborné dokumenty a termíny jsou do zpravodajských produktů vybírány na základě relevantního vztahu k dění ve světě a reálného působení zpravodajských organizací a štábů. Vzhledem k orientaci české zpravodajské nauky na standardy NATO (USA) a z hlediska odborné úplnosti při práci s původními dokumenty a výrazy jsou některé texty přednostně uvedeny v anglickém jazyce s původní terminologií. Český překlad ve vhodné formě může být přiložen. Každý příklad je doplněn komentářem.

Zpravodajské výstupy s příklady zpravodajského žargonu mohou být užitečným podpůrným produktem pro ostatní odborné kategorie a jejich podkategorie v rámci celé zpravodajské oblasti.

Každý produkt agentury EXANPRO má své charakteristické číslování, které usnadňuje orientaci a vyhledávání. Systém číslování je vysvětlen v části „O produktech“. Ve stejné části je vysvětleno také rozdělení zpravodajských produktů*.

Přístupnost obsahu zpravodajských produktů je vysvětlena v části O stránkácha v části „Obchodní podmínky a pravidla používání stránek“ (záložka „Registrovat/Předplatit“).

Volné šíření obsahu stránek agentury EXANPRO je možné provádět pouze nekomerčním způsobemJakákoli komerční reprodukce (kopírování a další šíření) obsahu zpravodajských produktů, ať už jako celků, nebo jejich částí, včetně fotografických a schematických ilustrací, je bez předchozího písemného souhlasu agentury EXANPRO neoprávněná.