Zpravodajská analýza, produkce a prezentace  ⇒    Zájmová témata   ⌈⌋   Slovník   ⌊⌉   Pracovní postupy    ⇐  Hodnocení bezpečnostní situace a politiky

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací.

ZPRAVODAJSKÉ NÁZVOSLOVÍ A PÍSEMNOSTI
Odborné dokumenty a výrazy v praxi ÚVODNÍK
6. květen 2016

Praktický příklad (43002)

Ukázka zpravodajského žargonu se v tomto produktu vztahuje ke zpravodajským požadavkům*, které tvoří spojnici mezi výkonnými politiky či vojenskými veliteli na jedné straně a zpravodajskými důstojníky včetně jejich činnosti na straně druhé. 

12. duben 2016

Praktický příklad (43001)

Ukázka zpravodajského žargonu se v tomto produktu týká odborných názvů různých vojenských dokumentů vytvořených v rámci zpravodajského procesu* jak na podporu zpravodajských závěrů*, tak pro jejich srozumitelnější objasnění během brífinků pro velitele (politika). K takovým dokumentům mohou patřit rozličné grafy, schémata, modely, tabulky apod.