Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

27. únor 2018

SEMINÁŘE

Semináře jsou organizovány s cílem nabídnout široké veřejnosti možnost prakticky se seznámit s problematikou zpravodajských služeb, která je propojena s veřejným prostředím a děním ve světě, ale převážně s politiky a sdělovacími prostředky. Semináře jsou nabídkou, která je uskutečňována při naplnění minimálního počtu zájemců. V opačném případě jsou semináře překládány a nabízeny v jiných kalendářních měsících. Semináře si mohou vyžádat organizace a skupiny osob, kdy téma, doba a místo uskutečnění semináře je dojednáno v rámci dohovoru. 

Pro pořádání seminářů není prováděna speciální propagace.

Všeobecné podmínky pořádání seminářů jak pro širokou veřejnost, tak pro organizace, vysvětlení termínů použitých v tabulce (předběžná a formální registrace)rozdělení seminářů do kategorií a další podrobnosti jsou uvedeny pod tabulkou Plánu seminářů. V Plánu seminářů jsou uvedeny semináře pouze pro širokou veřejnost. Semináře pořádané pro různé organizace nejsou zveřejňovány. 

Předplatitelům stránek EXANPRO je poskytována sleva na všechny semináře (viz detaily v tabulce ke každému semináři).

PLÁN SEMINÁŘŮ
 
 Označení  semináře
Název semináře Odkaz a registrace Datum konání Místo konání Stav
E-02  Hodnocení nelegální migrace ve vztahu k Evropské unii, k České republice a k české politické scéně Předběžné informace v přípravě  2019   Bude upřesněno Předběžná registrace
 A, B, C, D,
E, F, G,
H, I, J
Další tematika odborných seminářů je připravována ke zveřejnění Předběžné informace Únor –prosinec 2019    V přípravě 
Libovolná související tematika
Tematika podle požadavků organizací a skupin osob (viz Přehled zájmových témat nebo vlastní navržená témata) Řešeno přímo s organizací/skupinou Dle   dohovoru  Dle   dohovoru  Dle   požadavků 
 

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SEMINÁŘŮ, VYSVĚTLENÍ POUŽITÝCH TERMÍNŮ V TABULCE PLÁNU SEMINÁŘŮ A KATEGORIE SEMINÁŘŮ

1. Semináře pro širokou veřejnost

Odborné semináře pro širokou veřejnost jsou zveřejňovány v Plánu seminářů (viz tabulka výše). Zájemci o seminář se registrují na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kde uvedou své jméno (libovolné jméno nebo název) a druh semináře, o který mají zájem. Jméno a e-mailová adresa zájemce jsou použity jako hlavní údaje pro registraci a odeslání zálohové faktury. Registrovaný zájemce může zálohovou fakturu zaplatit převodem na účet uvedený níže, nebo osobně v den semináře. Při platbě převodem zájemce uvede variabilní symbol ze zálohové faktury a do zprávy pro příjemce napíše svou e-mailovou adresu. Po uhrazení částky obdrží registrovaný zájemce daňový doklad – fakturu o zaplacení. 

Bankovní spojení:
Banka: Equa bank
Číslo účtu: 1019679775/6100
 

Pokud zájemce uhradí částku za seminář před odesláním zálohové faktury, obdrží poté přímo daňový doklad – fakturu o zaplacení. Předplatitelům stránek EXANPRO je poskytována sleva na všechny semináře.

VYSVĚTLENÍ POUŽITÝCH TERMÍNŮ

Předběžná registrace je registrace v období, kdy u příslušného semináře ještě nejsou zpřístupněny podrobnější informace. Předběžná registrace může mít svůj důvod v administrativní oblasti, ale je převážně prováděna z důvodu získání poznatků o počtu zájemců o daný seminář. Minimální počet zájemců je 6 osob. Maximální počet zájemců je preferován do 20 osob. Během období předběžné registrace není odesílána zálohová faktura, ale je potvrzováno přijetí předběžné registrace. Zhruba dva týdny před plánovaným termínem semináře je rozhodováno, zda se seminář uskuteční. V případě uskutečnění semináře je registrovaným zájemcům odesílána zálohová faktura a jsou zveřejněny podrobnější informace pod odkazem v tabulce. V případě neuskutečnění semináře je tato informace odesílána předběžně registrovaným zájemcům, případně je doplněn i náhradní termín.

Formální registrace je registrace v období zhruba dvou týdnů před plánovaným termínem semináře, kdy jsou u příslušného semináře uvedeny potřebné náležitosti neboli zveřejněny podrobnější informace o jeho uskutečnění (pod odkazem v tabulce). V období formální registrace platí stále možnost pro registraci nových zájemců. V období formální registrace je vždy registrovaným zájemcům odesílána zálohová faktura.

2. Semináře pro organizace a skupiny osob

Organizací se rozumí jakákoli státní nebo soukromá organizovaná skupina osob s různým zaměřením. Skupinou osob se rozumí osoby, které se krátkodobě sjednotily za účelem společného zájmu o konkrétní seminář. 

Organizace a skupiny osob mohou žádat o poskytnutí konkrétního semináře zveřejněného buď v Plánu seminářů (a to jak plánovaného, tak již provedeného), nebo semináře vybraného na jakékoli téma z Přehledu zájmových témat, případně volně zvoleného semináře vztahujícího se k jedné z tematických kategorií seminářů (kategorie seminářů viz níže).

Semináře pro organizace a skupiny osob mohou být pořádány v různých městech (obcích) nebo na různých místech, a to vždy podle provedeného dohovoru. V rámci dohovoru je dojednáno vždy konkrétní téma, místo, doba a délka semináře. 

3. Tematické kategorie seminářů

 Označení 
kategorie
Obsah kategorie
A Všeobecné semináře k informační a analytické oblasti propojené s prostředím zpravodajských služeb, politických subjektů a médií
B Semináře o působení zpravodajských služeb: zpravodajská činnost a špionáž (špionážní aféry)
C Semináře o zpravodajské doktríně (nauce) a její propojení s praxí
D Semináře s případovými studiemi vybraných incidentů (teroristických útoků) a ozbrojených konfliktů
E Semináře s analýzou, hodnocením a předpovědí vývoje bezpečnostní situace ve vybraných oblastech
F Semináře o vztahu mezi zpravodajskými službami a politiky
G Semináře o nedostatcích novinářů ve vztahu ke zpravodajským službám
H Semináře o zavádějících výstupech ze strany zpravodajských služeb, politických subjektů a médií
I Semináře se zpravodajskými a jinými úlohami
J Semináře o teorii a praxi národní bezpečnostní strategie ČR, USA a Ruské federace
 
 

 
 

PŘEHLED POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

Obsah poskytovaných služeb

 • Analýzy, hodnocení a předpovědi bezpečnostní situace se zaměřením na terorismus a ozbrojené konflikty
 • Hodnocení bezpečnostních hrozeb a rizik, hodnocení zranitelnosti
 • Hodnocení bezpečnostní politiky
 • Objasňování problematiky zpravodajských služeb a hodnocení jejich činnosti
 • Zpravodajské vzdělávání (nauka o zpravodajské činnosti se zaměřením na analytickou činnost a prezentaci závěrů/výsledků)
 • Bezpečnostní a krizový management (země, kraj/region, obec; organizace)
 • Osobní bezpečnost
 • Objektová bezpečnost
 • Firemní bezpečnost

Způsob poskytování služeb

 • Tvorba zpravodajských produktů
 • Tvorba tematických článků pro média
 • Brífinky, přednášky, semináře, konzultace (odborné poradenství)
 • Sestavování programů pro přípravu analytiků
 • Krátkodobé kurzy
 • Praktické úlohy, cvičení a prověřování připravenosti (způsobilosti) a reálného stavu
PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH SEMINÁŘŮ
 
 Označení  semináře
Název semináře Odkaz na info Datum konání Místo konání Stav
A–01 Úvod do problematiky zpravodajských služeb a informací z pohledu politiků, novinářů a veřejnosti Podrobnější informace  23. března 2018   Praha  UZAVŘENO
D–01
Případová studie teroristických útoků v Paříži
(analytické podrobnosti a souvislosti)
Podrobnější informace 4. května 2018  Praha–západ UZAVŘENO
E–01 Analýza, hodnocení a předpověď vývoje bezpečnostní situace v Evropě  Podrobnější informace
7. června 2018
Praha UZAVŘENO
A–01/II Úvod do problematiky zpravodajských služeb a informací z pohledu politiků, novinářů a veřejnosti Podrobnější informace
20. června 2018
Praha UZAVŘENO
 
© 2018 Agentura EXANPRO