Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

ZPRAVODAJSKÉ ÚLOHY A CVIČENÍ
Analýzy písemných a ústních zpráv ÚVODNÍK
10. červen 2016
Registrovaní

Analytická úloha - zadání (31007)

Úvodní poznámka k úloze: Analytická úloha je zaměřena na prověření věrohodnosti informací, které médiím poskytují vojenští a političtí zástupci zemí sdružených do vojenské koalice, jejíž náplní je působení proti „Islámskému státu“ (IS) v Iráku a Sýrii. V prověřování informací ale nelze oddělit zásah novinářů, kteří poskytnuté informace interpretují do médií a často posouvají nebo dokonce mění jejich význam. Informace v analytické úloze se vztahují převážně k lidským ztrátám1 v podobě zabitých bojovníků na straně IS. 

Cílem úlohy je vytvořit „zpravodajské vědění“2 o úrovni působení zemí koalice proti IS a zhodnotit věrohodnost předkládaných informací.

Správně provedená analýza předložených informací odkrývá zajímavá zjištění o působení proti Islámskému státu.

1 Lidské ztráty se skládají z mrtvých a zraněných osob. Ve vojenské oblasti jsou to navíc zajatí a pohřešovaní vojáci či ozbrojenci. Mezi ztráty tedy obecně patří osoby, jež jsou vyřazeny z bojové činnosti. V naší analytické úloze se ale soustředíme na počty zabitých příslušníků IS, jelikož je to jediná položka ze ztrát, která byla zveřejněna. Počty zraněných nejsou odhadovány a nejsou tak ani k dispozici. V části řešení analytické úlohy je však k situaci zraněných militantů uveden zajímavý analytický závěr. 

2 Objasnění termínu „zpravodajské vědění“ je obsahem produktu 21005 Když se řekne zpravodajské vědění.

Podrobněji k analýzám písemných a ústních zpráv viz úvodník do podkategorie

10. červen 2016
Předplatitelé

Analytická úloha - řešení (31008)

Zadání analytické úlohy je obsahem produktu 31007.

22. duben 2016
Registrovaní

Analytická úloha - zadání (31005)

Úvodní poznámka k úloze: Analytická úloha se vztahuje k obsahu, který je znázorněn na fotografii. Úloha prověřuje schopnost vyhledat dostupné informace na základě údajů z fotografie a spojit je do souvislého závěru, který obsahuje řešení úlohy (viz úkoly k analýze). 

22. duben 2016
Předplatitelé

Analytická úloha - řešení (31006)

Zadání analytické úlohy je obsahem produktu 31005.

15. duben 2016
Registrovaní

Analytická úloha - zadání (31003)

Analytická úloha vychází ze zpravodajského produktu 12002, který analyzuje a hodnotí vyjádření českého premiéra k problematice terorismu. Zadání úlohy je zaměřeno na záležitosti, které nejsou součástí původního produktu, proto se jedná o doplňující analýzu.

Další analytická úloha, která vychází ze stejného produktu, se týká sestavování otázek na prověření povahy vyjádření českého premiéra (viz produkt 32003 v podkategorii „Vytváření zpravodajských otázek“).