Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

ZPRAVODAJSKÉ ÚLOHY A CVIČENÍ
Analýzy písemných a ústních zpráv ÚVODNÍK
10. červen 2016
Předplatitelé

Analytická úloha - řešení (31008)

Zadání analytické úlohy je obsahem produktu 31007.

22. duben 2016
Registrovaní

Analytická úloha - zadání (31005)

Úvodní poznámka k úloze: Analytická úloha se vztahuje k obsahu, který je znázorněn na fotografii. Úloha prověřuje schopnost vyhledat dostupné informace na základě údajů z fotografie a spojit je do souvislého závěru, který obsahuje řešení úlohy (viz úkoly k analýze). 

22. duben 2016
Předplatitelé

Analytická úloha - řešení (31006)

Zadání analytické úlohy je obsahem produktu 31005.

15. duben 2016
Registrovaní

Analytická úloha - zadání (31003)

Analytická úloha vychází ze zpravodajského produktu 12002, který analyzuje a hodnotí vyjádření českého premiéra k problematice terorismu. Zadání úlohy je zaměřeno na záležitosti, které nejsou součástí původního produktu, proto se jedná o doplňující analýzu.

Další analytická úloha, která vychází ze stejného produktu, se týká sestavování otázek na prověření povahy vyjádření českého premiéra (viz produkt 32003 v podkategorii „Vytváření zpravodajských otázek“).

15. duben 2016
Předplatitelé

Analytická úloha - řešení (31004)

Zadání analytické úlohy je obsahem produktu 31003.