Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Analytická úloha (31009)

Úvodní poznámka: Memoáry z prostředí zpravodajských služeb mohou být zajímavým čtením s nahlédnutím do zákulisí práce zpravodajských důstojníků ve vztahu ke skutečné situaci. Avšak memoáry (vzpomínky či paměti) jsou vzhledem k osobě autora jen jedním úhlem pohledu, který může leccos postrádat a naopak některé věci zase nadmíru zdůrazňovat. Ale i přesto může mít tento vzpomínkový výřez svoji náležitou hodnotu, pokud je autor schopen a ochoten se co nejvíce přiblížit pravdě, a především oddělit své osobní zážitky od svých vlastních názorů a hodnocení. Memoáry jsou totiž subjektivním svědectvím, což je důležitější prvek, než úhel jednoho pohledu. Subjektivní svědectví může být zkresleno a podáno ve prospěch autora (svědka). Na druhou stranu může autor v některých svých zážitcích nechtěně odhalit určité skutečnosti, které ani vylíčit nechtěl, čímž se obvykle změní celkový stav popisovaných věcí.

Následující úloha je názornou ukázkou toho, kdy se autor soustředí na vyprávění zábavné historky, ale přitom nevědomě prozrazuje něco, co může být považováno taktéž za určité svědectví v určité záležitosti. 

ZADÁNÍ

Úryvek pochází z knihy „Labyrint zpravodajských služeb" a týká se výletu skupiny příslušníků FBI* do Karlových Varů po pracovním jednání se zaměstnanci ÚZSI* v Praze.

* Bližší vysvětlení k organizacím FBI a ÚZSI viz produkt 41001 ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze"

Text k analýze

... a pracovníci FBI se chystali domů. Před odletem jsme pro ně uspořádali výlet do Karlových Varů. Jeden zpravodajec se nabídl, že je bude doprovázet, protože má v Karlových Varech známého, který obchoduje s křišťálem a udělá hostům dobrou cenu. Po návratu ke mně přišel s vytřeštěnýma očima: „Představte si, pane náměstku, ten blbec sebe i mě dekonspiroval jedním šmahem!" A líčil líbeznou scénu, kdy Joe Franklin, jehož představil svému známému obchodníkovi, před nímž vystupoval jako pracovník v zahraničním obchodě, vytáhl „placku" a pravil v obchodě plném cizích lidí: »Já jsem special agent FBI a tohle je můj kamarád z české rozvědky! «Nejraději bych ho zabil, ale pak jsem z toho udělal žert, všichni se zasmáli, ale nevím, jestli to zabralo," řekl zpravodajský důstojník. „Řekněte mi, pane náměstku, co je to za lidi?" zeptal se na odchodu z kanceláře. Inu, co říci? Jen to, že každý dobrý skutek bývá po zásluze potrestán! 

Úkoly k analýze

1) Jaký obecný závěr můžeme učinit z uvedeného textu o činnosti pracovníků ÚZSI?

2) Jakou argumentaci je možné uvést pro učiněný obecný závěr? (Agentura EXANPRO shrnula argumentaci do čtyř bodů.)

 

Řešení analytické úlohy

Případnou nápovědu naleznete pod šipkou

 

 ↓

 

 

Nápověda

  • Závěr se vztahuje k profesionální úrovni pracovníků ÚZSI.
  • Profesionální úroveň se v tomto případě dotýká základních pracovních zásad (postupů) a volby vhodné činnosti podle situace včetně prevence neboli předcházení určitým situacím.

 


Zpravodajský produkt 31009
Analytická úloha
© 2016 Agentura EXANPRO