Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Analytická úloha - zadání (31007)

Úvodní poznámka k úloze: Analytická úloha je zaměřena na prověření věrohodnosti informací, které médiím poskytují vojenští a političtí zástupci zemí sdružených do vojenské koalice, jejíž náplní je působení proti „Islámskému státu“ (IS) v Iráku a Sýrii. V prověřování informací ale nelze oddělit zásah novinářů, kteří poskytnuté informace interpretují do médií a často posouvají nebo dokonce mění jejich význam. Informace v analytické úloze se vztahují převážně k lidským ztrátám1 v podobě zabitých bojovníků na straně IS. 

Cílem úlohy je vytvořit „zpravodajské vědění“2 o úrovni působení zemí koalice proti IS a zhodnotit věrohodnost předkládaných informací.

Správně provedená analýza předložených informací odkrývá zajímavá zjištění o působení proti Islámskému státu.

1 Lidské ztráty se skládají z mrtvých a zraněných osob. Ve vojenské oblasti jsou to navíc zajatí a pohřešovaní vojáci či ozbrojenci. Mezi ztráty tedy obecně patří osoby, jež jsou vyřazeny z bojové činnosti. V naší analytické úloze se ale soustředíme na počty zabitých příslušníků IS, jelikož je to jediná položka ze ztrát, která byla zveřejněna. Počty zraněných nejsou odhadovány a nejsou tak ani k dispozici. V části řešení analytické úlohy je však k situaci zraněných militantů uveden zajímavý analytický závěr. 

2 Objasnění termínu „zpravodajské vědění“ je obsahem produktu 21005 Když se řekne zpravodajské vědění.

Podrobněji k analýzám písemných a ústních zpráv viz úvodník do podkategorie

Přístup k celému produktu získáte po registraci. Registrovat.