Zpravodajská analýza, produkce a prezentace  ⇒    Zájmová témata   ⌈⌋   Slovník   ⌊⌉   Pracovní postupy    ⇐  Hodnocení bezpečnostní situace a politiky

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací.

Analytická úloha - zadání (31001)

Obecná poznámka: Předmětem analýzy je vždy obsah ústní a/nebo písemné zprávy a výsledky řešení se tak vztahují jen ke zprávě samotné a někdy i k tomu, jak je zpráva podána (prezentována veřejnosti). Některé skutečnosti a souvislosti (pozadí zprávy) tak mohou zůstat skryty (často záměrně), čímž může být výsledek analýzy neúplný a jen přibližný. Některé zprávy jsou ale tak jednoznačné, že nepotřebují k přesnější analýze žádné doplnění. Naopak jiné zprávy jsou svými původci či prostředníky podány tak vyhýbavě a neurčitě, že je nutné klást doplňující otázky. Avšak už tento projev samotný obsahuje hodnotné prvky k analýze. Podrobněji k analýzám písemných a ústních zpráv viz Úvodník do podkategorie.

Úvodní poznámka k úloze: Řešení analytické úlohy není spojeno s jinými případy vojenských operací, ani se znalostmi taktických zásad činnosti speciálních sil USA. Cílem je odpovědět na otázky právě a jen k textu uvedeného v zadání úlohy. 

ZADÁNÍ

Text k analýze

Zpráva ze 4. 12. 2014

Zástupci Bílého domu a Pentagonu potvrdili, že americké ozbrojené síly provedli dne 25. 11. 2014 utajenou operaci v Jemenu s cílem osvobodit amerického občana, který byl unesen na Arabském poloostrově v září 2013. Avšak podle sdělení představitele protiteroristického centra/odboru se operace nezdařila, protože příslušníci militantní skupiny přesunuli Američana dva dny před akcí společně s několika dalšími rukojmími na jiné místo. Podařilo se ale zachránit osm rukojmích tří různých národností, kteří byli drženi na původním místě. Během operace bylo zabito deset militantů.

Americký prezident schválil operaci na záchranu amerického rukojmího minulý měsíc. Učinil tak, jakmile vláda získala spolehlivé zpravodajské informace a připravila plán operace.

Američané operaci provedli společně s jemenskými ozbrojenými silami. Operace se zúčastnili vojáci jak pozemních, tak vzdušných sil. Součástí amerických speciálních sil nasazených v záchranné operaci byli také příslušníci „SEAL Team Six“.

Další informace nebyly poskytnuty, neboť podléhaly režimu utajení.  

Úkol k analýze

1) Co je možné zjistit z textu o zpravodajské činnosti, konkrétně o možnostech zdroje (zdrojů) informací a situaci mezi zdrojem (zdroji) informací a zástupci amerických zpravodajských služeb?

2) Co je možné z textu uvést o akceschopnosti (schopnost reakce na konkrétní situaci) amerických speciálních sil? 

3) Jaká nesrovnalost se vyskytuje v textu z hlediska odborného zpravodajského názvosloví?

 

Řešení analytické úlohy

Případnou nápovědu naleznete pod šipkou

 

 ↓

 

 

Nápověda

  • Řešení prvního a druhého bodu vyplývá z časového okna zmíněného v textu.
  • Třetí bod se vztahuje k informaci.

 


Zpravodajský produkt 31001
Analytická úloha
© 2016 Agentura EXANPRO