Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Odborné hodnocení (22030)

Zástupci reklamního systému Sklik.cz se svou nabídkou klientům neinzerovat na webech označených jako dezinformační dopustili závažného pochybení. Svým počínáním vytvářejí dojem, že podporují údajnou záslužnou činnost jakési inciativy (Konšpirátori.sk). Za touto iniciativou se však skrývá slovenská komerční firma NetSuccess, s. r. o. zabývající se internetovým marketinkem, která celý projekt vytvořila a která ho i spravuje. Tím to ale nekončí, neboť podle slovenského obchodního registru je majoritním vlastníkem firmy NetSuccess jiná firma, a to významná slovenská multimediální společnost Petit Press, a. s., jež ve firmě NetSuccess vlastní podíl 71 %. Společnost Petit Press vydává kromě celostátního slovenského deníku SME dalších 11 periodik a poskytuje různé mediální služby.

Z tohoto pohledu se může v případě projektu Konšpirátori.sk jednat o promyšlenou činnost proti konkurenci a z definice zákona o nekalou soutěž (konkrétně zlehčování výkonu svých konkurentů – soutěžitelů). Zástupci reklamního systému Sklik.cz pak svým konáním napomáhají šířit protiprávní jednání, kde skrytým cílem jmenovaných firem může být získat placené reklamy od očerňované konkurence a také více čtenářů, potažmo klientů či předplatitelů. 

Slovenští občané čtou ve velké míře články na českých internetových stránkách, což může znamenat významný odliv čtenářů slovenských tiskovin. V seznamu webů s údajně sporným obsahem je v projektu Konšpirátori.sk uvedeno celkem 107 internetových stránek (k 18. březnu 2018), přičemž 54 z nich používá českou doménu a publikuje přirozeně v českém jazyce. Dalších 13 stránek ze zmíněného seznamu, používajíce jinou než českou doménu, publikuje rovněž v českém jazyce. Ze všech uvedených webů se tedy jedná o zhruba 62 % internetových stránek, které publikují v češtině. Pro úplnost uvádíme, že seznam obsahuje pouze 22 stránek se slovenskou doménou a jen sedm webů, kde je používán jiný než český nebo slovenský jazyk (zbytek stránek do celkového počtu je psán ve slovenštině, ale stránky nepoužívají slovenskou doménu). 

Velmi pochybný je i způsob, jakým je projekt Konšpirátori.sk prezentován. Pochybné prezentování projektu je podrobně rozebráno v samostatném dokumentu, kde je objasněno, proč nelze projekt spravovaný firmou NetSuccess považovat za nezávislý, nestranný ani odborný, ale naopak za účelový a manipulativní (viz Odborná analýza a hodnocení projektu Konšpirátori.sk).

Ze strany společností NetSuccess a Petit Press se jedná o nepřijatelný akt, kdy se obě firmy v internetovém prostředí svévolně pasovaly do role, která jim nepřísluší a na kterou nemají žádné oprávnění. Ani komise domnělých odborníků, vybrána společností NetSuccess, nezaručuje žádnou odbornou způsobilost, natož nestrannost (vysvětleno ve stejném samostatném dokumentu).

Pokud jeden subjekt neporušuje zákony, nemůže jiný subjekt (v tomto případě tvůrci projektu Konšpirátori.sk) svým působením zasahovat do jeho fungování tím, že podněcuje či navádí (nabádá) zadavatele reklam, aby přehodnotili svou reklamní politiku ve vztahu s konkrétně vyjmenovanými subjekty. Takovéto jednání je přinejmenším neetické.

Zástupci reklamního systému Sklik.cz se svým jednáním aktivně zapojili do nekalé soutěže, kdy sami inzerentům podsouvají pochybný návod s nevhodným doporučením, na kterých webech není příhodné inzerovat. Představitelé reklamního systému by měli nejprve prokázat, že projekt Konšpirátori.sk má důvěryhodný a spravedlivý charakter, což však vzhledem na výše uvedený analytický dokument (viz odkaz) a popsané propojení se společností Petit Press není možné.


Zpravodajský produkt 22030
Odborné hodnocení
© 2018 Agentura EXANPRO