Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Odborná analýza a hodnocení (22025)

OBSAH DOKUMENTU


A) Uvedení do problematiky

Tvůrci slovenských internetových stránek www.konspiratori.sk prezentují tyto stránky jako projekt sestávající z veřejné databáze webů s neseriózním, klamným, podvodným, konspiračním nebo propagandistickým obsahem. Zmíněná veřejná databáze dostupná na příslušných stránkách zahrnuje 120 webových portálů (k 31. srpnu 2017) s údajně sporným obsahem, na nichž autoři projektu nedoporučují inzerovat. Většina portálů uveřejněných pod titulkem „Zoznam stránok so sporným obsahom“ („Seznam stránek se sporným obsahem“) používá českou doménu (63), jež je co do počtu následována slovenskou doménou (25). Zbývajících 32 portálů je rozděleno mezi pět dalších domén (com, eu, org, net a info), přičemž se většinou jedná o weby s českým obsahem.

Analýza a hodnocení internetových stránek www.konspiratori.sk byly provedeny se zaměřením na jejich nezávislost na cizích subjektech, na nestrannost jejich obsahu dle zveřejněného cíle, jemuž mají sloužit, a se zaměřením na odbornou způsobilost k vytváření  výstupů či závěrů, jež jsou na stránkách nabízeny.

B) Stručný závěr

Shrneme-li rozbor stránek www.konspiratori.sk do stručného závěru, tak nelze hodnocené internetové stránky považovat za nezávislé, nestranné ani odborné, čímž vzniká podezření, že zrod databáze byl účelový počin, jenž má sloužit jen ve prospěch jedné strany, a nikoli spravedlivému pojmenování výstupů rovnoměrným způsobem v celé škále internetového prostředí (odůvodnění viz další body dokumentu).

Pokud je cílem stránek poukazovat na dezinformace a propagandu, tak sami tvůrci projektu tuto aktivitu naplňují propagandistickým a manipulativním způsobem, v němž jsou patrné rozpory a absence pravdivého (důvěryhodného) zdůvodnění a podrobného objasnění jejich činnosti včetně jakékoli podpory ze strany vnějších subjektů, nebo dokonce celého řetězce subjektů, který může vést až ke státním institucím a vykazovat střet zájmů.

Pokud jeden subjekt neporušuje zákony, nemůže jiný subjekt (v tomto případě tvůrci projektu „Konšpirátori.sk“) svým působením zasahovat do jeho fungování tím, že podněcuje či navádí (nabádá) jiné, aby přehodnotili svou reklamní politiku ve vztahu s konkrétně určeným subjektem. Takovéto jednání je přinejmenším neetické.

Zpět na úvodní dokument

OBSAH DOKUMENTU


Zpravodajský produkt 22025
Odborná analýza a hodnocení
© 2017 Agentura EXANPRO