Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

11. květen 2018

Prezentace britské vlády – česká verze (13040)

Prezentace britské vlády k incidentu v Salisbury byla v anglickém jazyce představena v předchozím produktu 13039, ve kterém je rovněž krátké úvodní hodnocení dané prezentace. V tomto produktu je prezentace britské vlády představena v českém jazyce (viz níže pod textem). Na publikovaných snímcích („slajdech“) jsou do češtiny přeloženy všechny textové položky.

K předešlému úvodnímu hodnocení můžeme doplnit, že v prezentaci chybí, na základě čeho Britové identifikovali použitou látku jako prvek z řady Novičok. Identifikace látky je v rozporu s fakty o způsobu otravy a taktéž o symptomech otravy, jež vykazovaly či lépe řečeno nevykazovaly napadené osoby. Kromě prezentace jsou účinky nervově paralytické látky popsány také v produktu 13027 (viz rámeček).

Velmi flagrantně je v prezentaci uvedeno, že pouze Rusko má schopnosti, záměr a motiv. Co se týče schopností, tak Novičok byl vyvíjen v tehdejším Sovětském svazu, a to na území dnešního Uzbekistánu (dříve Uzbecká sovětská socialistická republika). Jeden z klíčových vývojových vědců Vil Mirzajanov přeběhl v 90. letech do Spojených států a nelze vyloučit, že tam dovezl i znalosti ze své praxe. Mohli bychom tedy přidat země Uzbekistán a USA. Českou republiku zde nerozebíráme – ta je v tomto spojení předmětem samostatného dokumentu.

Chemické vzorce Novičoků a technologické postupy jejich výroby byly navíc podle některých odborníků publikovány v celé řadě odborných časopisů. Dokonce se objevila informace, že v roce 2016 se íránští vědci pustili do studie, podle níž chtěli zjistit, zda je možné vyrobit látky řady Novičok z komerčně dostupných surovin. Ve své studii uspěli a syntetizovali několik látek řady Novičok. Kolik zemí tak může mít podle tohoto zjištění schopnost vyrobit látky řady Novičok? Tento íránský odborný výzkum byl prováděn v plné spolupráci s Organizací pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Vlády západních zemí by tohle měly vědět a stejně tak OPCW by tyto skutečnosti měla zohlednit ve vyšetřování incidentu v britském Salisbury. 

Proč tedy britská vláda tvrdí, že tuto schopnost má pouze Rusko? A proč tvrdí, že pouze Rusko má záměr a motiv, ale přitom to nijak blíže neobjasňuje? Ohledně záměru a motivu existují dva silné argumenty, jež naopak podporují závěr, že za incidentem v Salisbury nestojí Ruská federace. Podrobněji jsou tyto argumenty rozvedeny v dokumentu 12036 Jaký motiv měli Rusové, aby eliminovali bývalého člena GRU Sergeje Skripala? Ve hře zůstávají Britové či třetí strana

V souvislosti se zavádějícím a účelovým obviněním Ruska se Britové mnohdy vyjadřují až příliš afektovaně. O tom svědčí zvláštní věta v prezentaci, která říká, že pro vznesení obvinění neexistuje žádné jiné přijatelné vysvětlení. Přitom ještě nebylo ukončeno vyšetřování, v němž je plno mezer a nefunkčních teorií. Britská vláda by neměla hovořit o nějakém vysvětlení, ale vycházet z výsledků „řádného vyšetřování“ – pokud ovšem řádné vyšetřování probíhá.

V této situaci je velmi zarážející, jakým způsobem se plno evropských zemí podřídilo požadavku vyhostit ruské diplomaty, aniž by to bylo možné racionálně ospravedlnit. A politické smyšlenky nejsou ospravedlněním. Vzniká otázka, zdali se tyto země rozhodují svrchovaně, anebo jen podřízeně plní požadavky silnějších mocností.

Všechny uvedené nedostatky, rozpory a další položky jsou důležité pro analýzu a objasnění celého incidentu včetně jeho smyslu. Jedná se o významnou součást produktu 12039 Útok na bývalého dvojitého agenta Skripala jako nepovedená operace pod falešnou vlajkou

Zpravodajský produkt 13040
Prezentace britské vlády – česká verze
© 2018 Agentura EXANPRO
7. květen 2018

Prezentace britské vlády – anglická verze (13039)

Britská vláda prostřednictvím své premiérky Theresy Mayové představila na konci března 2018 prezentaci, jíž se snažila přesvědčit ostatní země a mezinárodní organizace o vině Ruské federace ohledně použití údajné nervově paralytické látky řady Novičok proti bývalému dvojitému agentovi Sergeji Skripalovi a jeho dceři v britském městě Salisbury. V prezentaci však není nic, co by mělo ukazovat na ruskou stranu. Je to spíše přání, které není v souladu s poznatky o incidentu. Prezentace neobsahuje žádný jasný závěr*, pouze zakončení, že za bezohledný a zavrženíhodný akt je velmi pravděpodobně odpovědné Rusko. To ale nekoresponduje s bodem na stejném snímku (viz prezentace, snímek číslo 2), kde se praví: „Nemáme žádných pochyb o tom, že odpovědnost nese Rusko.”

Smysluplný závěr z předložených informací nelze učinit, a tak britská vláda pracuje jen s pravděpodobností*, která nemůže nic dokazovat. Chování britské vlády je předpojaté a překypuje posedlostí po získání politické převahy nad režimem Ruské federace. Toto chování dokládá i zavádějící přehled údajných nepřátelských aktivit Ruské federace (viz prezentace, snímek číslo 4).

Stále chybí jednoznačná odpověď, jakým způsobem byli Skripal a jeho dcera napadeni. Dosud byly předloženy různé verze, ale ani jedna nepasuje na faktické údaje* o incidentu. Nepasuje sem ani druh „naservírované” zbraně ve formě látky řady Novičok. Podrobněji je incident z hlediska faktů*, předložených fabulací* a způsobu vystupování členů britské vlády analyzován v produktu 12039 Útok na bývalého dvojitého agenta Skripala jako nepovedená operace pod falešnou vlajkou.

Incidentem se zabývá taktéž dokument 12036 Jaký motiv měli Rusové, aby eliminovali bývalého člena GRU Sergeje Skripala? Ve hře zůstávají Britové či třetí strana”. 

V západních zemích je tato prezentace odborníky s kritickým myšlením (objektivní analýzou* faktů) nazývána intelektuálním poklesem, jež je součástí britské propagandistické mašinérie.

Prezentace sestává z pěti snímků („slajdů”), přičemž verze v českém jazyce je předmětem následného produktu.

* Definice termínů jsou objasněny v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze.


Zpravodajský produkt 13039
Prezentace britské vlády – anglická verze
© 2018 Agentura EXANPRO
2. květen 2018
Předplatitelé

Specifická analýza a předpověď (11068)

Po setkání nejvyššího představitele Korejské lidově demokratické republiky (KLDR) Kim Čong-una s prezidentem Korejské republiky (KR) Mun Če-inem uskutečněném 27. dubna 2018 se plánuje další „významné“ setkání. Po jednání s prezidentem KR (neoficiálně, ale běžně též Jižní Korea) se hlavní představitel KLDR (neoficiálně, ale běžně též Severní Korea) hodlá setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Kim Čong-un usiluje o setkání s prezidentem USA především z toho důvodu, že se jedná o druhý ze dvou subjektů, se kterými Severní Korea uzavřela v roce 1953 dohodu o příměří (prvním subjektem je přirozeně současná Jižní Korea). Důvod k setkání tkví pochopitelně také v tom, že Spojené státy mají na území KR stále rozmístěny své vojenské jednotky. Nejvyšší představitel KLDR chce tak postupně jednat s oběma protistranami, což má určitý význam.

Všeobecným tématem je deeskalace napětí na Korejském poloostrově. Bližším tématem pro jednání s americkým prezidentem je pak denuklearizace. Avšak je zde rozdíl v tom, jak obě strany jednání chápou pojem denuklearizace a co si pod ním ve vztahu ke Korejskému poloostrovu představují.

Setkání mezi představiteli USA a KLDR se mělo nejprve uskutečnit do konce května 2018, nyní se však hovoří, že by schůzka mohla být realizována i v červnu 2018. Z dosavadních poznatků a analýz je možné říci, že oba čelní představitelé mají rozdílný přístup k termínu denuklearizace. Spojené státy dezinterpretují obsah nabídky učiněné ze strany KLDR, čímž se posouvají do nadřazené role (jak je pro USA obvyklé). To vše poznamená výsledek plánovaného setkání, které se ale stále nemusí uskutečnit.

Jakou hru v této problematice hraje Severní Korea se Spojenými státy a kdo se na této hře ve prospěch KLDR podílí? A o co usilují Spojené státy a jaká překážka pro ně na Korejském poloostrově vzniká? Nápovědou jsou fakta o tom, kdo jako první „nuklearizoval“ Korejský poloostrov a co se nyní odehrává mezi oběma korejskými stranami (KLDR a KR).

Problematice Korejského poloostrova se věnují také produkty 11046 Úder USA v Sýrii má jasnější obrysy ve spojení s úderem v Afghánistánu a aktivitami proti Severní Koreji a 11058 Severní Korea představuje rozdílný problém pro USA a zbytek světa aneb KLDR je jen jedním z dílů americké geopolitické skládanky.

26. duben 2018
Registrovaní

Specifická analýza a hodnocení (42012)

Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová učinila v únoru 2018 pro sdělovací prostředky zmatečné vyjádření. Její vyjádření bylo přesně tím typem sdělení, které je možné rozdělit na dvě části: část politickou a část odbornou. Před analýzou onoho vyjádření se ale nejprve podívejme na jeho přesný obsah. Ministryně Šlechtová se vyjádřila následovně:

Jsem velmi ráda, že vojáci chtějí jezdit do zahraničních misí. Tady bych chtěla na úvod říct, že my máme všechny mise mírové. My nemáme žádnou bojovou, žádnou válečnou – jsou to mírové mise, buď v rámci OSN nebo NATO nebo EU.“

Jaké politické sdělení se skrývá v obsahu vyjádření a co ministryně prozradila o své odborné způsobilosti pro výkon funkce ministryně obrany?

23. duben 2018
Předplatitelé

Specifický výklad (12038)

Každá země se snaží získávat a udržovat ten nejaktuálnější přehled o ozbrojených silách zájmových států*. Tak jako Spojené státy americké monitorují vývoj a činnost ozbrojených sil Čínské lidové republiky (ČLR), tak stejným způsobem monitoruje Čína vojenské síly USA. Ozbrojenými silami cizích zemí se primárně zabývají vojenské zpravodajské služby* a využívají k tomu různé zpravodajské disciplíny* (zpravodajské obory), jinými slovy různé zdroje a metody získávání informací. 

Mezi výchozí znalosti o ozbrojených silách cizích zemí patří vědomosti o jejich celkovém uspořádání a rozmístění. Odborně hovoříme o organizaci a dislokaci ozbrojených sil (v anglické odborné terminologii se jedná o „composition & disposition“). Číňané ve zpravodajské činnosti v této oblasti směrem k USA dosáhli určité výhody, ke které jim pomohli samotní Američané. Na druhou stranu americké kontrazpravodajské složky (viz kontrazpravodajská činnost*) se tuto čínskou výhodu snaží využít k vlastním klamným operacím*, což má kromě jiného taktéž snižovat význam této výhody.