Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

13. květen 2016
Registrovaní

Výklad s hodnocením (42003)

Slovní spojení „umírnění bojovníci“, jež používají američtí politici, je příznačnou ukázkou jejich skutečného politického záměru ohledně Blízkého východu a jejich přístupu k lidské populaci. Umírněná může být politika, ale umírněný ozbrojený bojovník je umělý patvar, kterým Američané vyzývají ostatní země k tomu, aby respektovaly jejich zahraniční politiku, která se jakoby opírá o demokratické prvky syrské opozice neboli o umírněné bojovníky. A politici ostatních zemí se přidávají a veřejně hovoří o umírněných bojovnících jako té nejlepší alternativě pro Sýrii. Jenže umírněný bojovník je fikce, jejímž prostřednictvím politici předstírají, že v Sýrii je nutná změna k něčemu rádoby lepšímu. V tvrdé realitě je to však opět jenom prostý boj o sféru vlivu mezi USA a Ruskou federací, ve kterém jsou civilisté využíváni jako rukojmí a jako páka na evropské země k vyvolání ještě většího tlaku na syrského prezidenta Bašára Asada a tím také na představitele Ruské federace jako poskytovatele strategické podpory stávající syrské vládě.

11. květen 2016
Předplatitelé

Specifická analýza a hodnocení (11010)

Ukrajina byla v posledních deseti letech velmi pečlivě diskutována v západních kruzích. Několikrát bylo zdůrazňováno, že se jedná o zemi, která je pro Ruskou federaci jakousi pomyslnou červenou linií, jejímž překročením se spustí určitá ruská reakce. Na druhou stranu Ukrajina představovala významný cíl USA v soupeření s Ruskem, a to hned z několika hledisek (dále v textu). Jedno z nich se od roku 2011 vztahovalo k situaci v Sýrii, tedy prostoru, o který Spojené státy s Ruskou federací od té doby soupeří.1

Syrské hledisko hodnotíme jako klíčové, neboť rozhodlo o urychlení dalšího postupu směrem k Ukrajině. Evropská unie zahájila v roce 2012 konkrétní aktivity spojené s asociační dohodou, přičemž oslovila zemi, kterou by si za běžné situace a ve spojení s proklamovanými unijními hodnotami zařadila na spodní příčku přijatelných zemí. Avšak ani vysoká míra korupce, ani nestabilní politické vedení neodradilo vedoucí politiky EU od jednání s Ukrajinou. Zástupci EU nedokázali zdůvodnit ekonomický přínos svého počínání a nedokázali ani odhadnout dopady na bezpečnostní situaci. EU tak nehrála vlastní roli ve prospěch Evropy, ale ochotně sehrála roli, která jí byla přidělena v zájmu jiného cíle.2

9. květen 2016

Krátká analytická reakce (12005)

Informace o snaze amerických představitelů zveřejnit údajnou utajovanou část zprávy společné komise, která popisuje* záležitosti ohledně útoků 11. září 2001 a v jejíž dosud nezveřejněné části má být tvrzení o podílu Saúdské Arábie, hodnotíme jako snahu USA vyvíjet politický nátlak na Saúdskou Arábii. 

Tato snaha americké vlády vychází ze situace na Blízkém východě, kde se v současnosti rozcházejí názory USA s názory Saúdské Arábie na řešení situace především v Sýrii. Saúdská Arábie si přeje razantnější řešení ve prospěch vlastní dominance v regionu, přičemž vybočuje od dohodnuté koordinace se Spojenými státy v této geografické oblasti, což narušuje plnění cílů americké zahraniční politiky.

Američané oznámili, že se do 60 dní rozhodnou, zda zmíněnou utajovanou kapitolu zveřejní, což je ve skutečnosti ultimátum pro Saúdskou Arábii, aby do té doby zjednala nápravu ve společném postupu v exponovaném regionu.

V uvedení celé kauzy včetně vyjádření ředitele CIA lze nalézt řadu znaků využitelných pro zpravodajskou analýzu. Objasnění tohoto závěru (hodnocení) je předmětem analýzy uvedené ve zpravodajských produktech 12008 a 12009:

Fabulace ředitele CIA v rámci vlivové operace (díl 1/2)", 

Fabulace ředitele CIA v rámci vlivové operace (díl 2/2)".

Poznámka: Čeští novináři se v souvislosti s informováním o možném zveřejnění utajované části z rozsáhlé zprávy společné komise dopustili nepřesnosti, když uvedli, že onu část zprávy hodlá odtajnit CIA. Ústřední zpravodajská služba (CIA) nemá jednak pravomoc u takovéhoto druhu dokumentu měnit svévolně stupeň utajení, a jednak tento dokument ani nevytvářela (zprávu jako celek vypracovala kongresová komise). CIA může odtajnění dokumentu pouze doporučit, ale její pracovníci nemohou sami o této záležitosti rozhodnout. 

Tematicky související zpravodajský produkt ve vztahu k USA, Saúdské Arábii a Blízkému východu:


* Činnost komise nebyla vyšetřováním, ale jen obecným popsáním celé situace od vývoje terorismu až po rozbor toho, co mohly jednotlivé státní agentury udělat lépe. Z tohoto důvodu se vyhýbáme slovu „vyšetřování". 


Zpravodajský produkt 12005
Krátká analytická reakce
© 2016 Agentura EXANPRO
6. květen 2016
Předplatitelé

Praktický příklad (43002)

Ukázka zpravodajského žargonu se v tomto produktu vztahuje ke zpravodajským požadavkům*, které tvoří spojnici mezi výkonnými politiky či vojenskými veliteli na jedné straně a zpravodajskými důstojníky včetně jejich činnosti na straně druhé. 

4. květen 2016
Předplatitelé

Specifická analýza a hodnocení (12004)

Každá zpravodajská služba vytváří výroční hodnocení své vlastní zpravodajské činnosti. Takové hodnocení je utajovaným dokumentem, se kterým se seznamují nadřízení a odpovědní funkcionáři státní správy, respektive členové vládního kabinetu. Některé zpravodajské služby ale také zpracovávají neutajovanou verzi tohoto dokumentu, jež je určena pro širokou veřejnost. Jiné služby seznamují veřejnost se svou každoroční činností jen prostřednictvím ústního brífinku. A zbylé služby neposkytují veřejnosti žádné výroční shrnutí. Avšak jaký je vlastně význam těchto veřejných výročních zpráv? Slouží více veřejnosti, anebo samotným zpravodajským službám? A co je možné z nich kromě psaného textu zjistit?