Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

25. únor 2020
Předplatitelé

Analytická úloha s hodnocením (31014)

Ve formě analytické úlohy přinášíme druhý přímý důkaz* odborné nezpůsobilosti Bezpečnostní informační služby* (BIS). První důkaz* je rozebrán a objasněn v produktu 31013.

Oba přímé důkazy odborné nezpůsobilosti BIS byly formou jinotajů nastíněny v úvodním hodnocení Výroční zprávy BIS za rok 2018 (produkt 12072), přičemž oba jinotaje byly představeny jako analytická úloha s možnou účastí čtenářů.

Hovoříme záměrně a správně o přímých důkazech, jelikož text výroční zprávy byl vypracovaný pracovníky BIS, čímž odborné chyby ve zprávě přímo potvrzují neboli přímo dokazují nízkou odbornou úroveň BIS.

V tomto produktu představíme řešení druhého jinotaje, jehož znění je následující:

„Jablko je ovoce i zelenina dohromady.“

Výše uvedené tvrzení, pochopitelně ve formě neodborného textu k příslušné zpravodajské záležitosti, prohlašuje BIS ve své výroční zprávě. Úkolem bylo najít ve zprávě BIS text, který tomuto jinotaji odpovídá a případně uvést, proč mu odpovídá. Podívejme se, jaké je řešení této analytické úlohy a jaké je objasnění konkrétního odborného pochybení BIS.

20. únor 2020

Souhrnné hodnocení (11123)

Na pražském letišti se 3. února 2020 odehrála poutavá událost, která na jednu stranu přitáhla pozornost sdělovacích prostředků, avšak na druhou stranu ukázala jednu z dalších pokryteckých a „kabaretních“ aktivit české vlády. Pokrytectví lze spatřovat v tom, že vláda při svých aktivitách jedná výběrově, tedy že si selektivně volí pouze jednu aktivitu jako předstíranou reakci na širší fenomén, aby skrze tuto aktivitu klamně demonstrovala, že komplexně dbá o českou národní bezpečnost* a o české národní zájmy*.

Provedení jednorázové aktivity jako jediné reakce na širší fenomén nemůže být považováno za rozhodné a účinné opatření vlády, ale jen za výběrovou vládní show se snahou přesvědčit veřejnost, že vláda je připravena na profesionální řešení problému jako celku. Vládní kabinet svým počínáním odhalil, že způsob výběru aktivity, které se bude vláda věnovat a pokrývat ji svými státními silami a prostředky není primárně nastaven podle důležitosti vzhledem k národní bezpečnosti, kam patří i ochrana české populace, ale čistě podle politického kalkulu z hlediska získávání jakýchsi politických bodů skrze pozornost médií.

Tímto vykalkulovaným a pokryteckým přístupem nám vláda prezentovala jakousi show na ruzyňském letišti v Praze (Letiště Václava Havla Praha), kde 3. února 2020 krátce po půlnoci přistál český vojenský speciál Jakovlev Jak-40, který z Belgie do České republiky převážel pět Čechů a dva Slováky. Těchto sedm osob nejprve vzlétlo z čínského města Wu-chan, které se stalo epicentrem virové infekce způsobené novým koronavirem dříve označovaným jako 2019-nCoV a nověji jako SARS-CoV-2 (onemocnění způsobené tímto koronavirem se podle rozhodnutí Světové zdravotnické organizace nazývá Covid-19).

Zmínění Češi a Slováci byli z Wu-chanu evakuováni francouzským speciálem Airbus A340 společně s občany několika dalších evropských zemí. Francouzský vojenský speciál nejprve přistál na vojenské letecké základně Istres v jižní Francii (nedaleko města Marseille) a poté zamířil na letiště v Bruselu, přesněji na vojenskou část tohoto letiště označovanou jako letecká základna Melsbroek. Odtud byla skupina pěti Čechů a dvou Slováků přepravena českým vojenským speciálem do Prahy, kde byla za přítomnosti novinářů předvedena ona vládní výběrová show. V této show účinkovali zdravotníci ve speciálních ochranných oblecích, speciální zdravotnické vozidlo Atego pro převoz více pacientů, další zdravotnické vozidlo s krizovým manažerem a inspektorem ZZS, a policisté jako doprovod pro přesun z letiště do Nemocnice Na Bulovce, kde bylo pět českých cestujících umístěno do 14denní karantény a opakovaně vyšetřeno. (Slováci byli vozidlem slovenské záchranné zdravotní služby převezeni na Slovensko.)

Proti tomuto dílčímu opatření nelze nic namítat a my bychom to ani nikdy nenazvali vládní výběrovou show, pokud by jinými cestami a bez jakékoli pozornosti zdravotníků nepřijížděli do Prahy, potažmo do celé České republiky stovky dalších osob z Číny včetně Wu-chanu. Z Číny se takto do ČR bez jakékoli pozornosti českých odpovědných institucí vracejí další čeští občané, přijíždějí sem další čínští turisté (nyní skrze přestupní letiště), občané třetích zemí, kteří v posledních 14 dnech navštívili Čínu, čínští studenti, kteří studují na českých školách a rovněž Číňané, kteří trvale žijí v ČR a kteří se do českých měst vracejí z Číny, kam se vydali za svými příbuznými, aby s nimi oslavili příchod „Lunárního nového roku“, který letos připadl na 25. ledna.

Popisovaná výběrová vládní show se odehrála na letištním terminálu č. 4, který je spravován Armádou ČR. Avšak v civilní části letiště, kde v té době každý týden přistávalo několik přímých leteckých spojů z Číny, se žádná show se zdravotnickým personálem navlečeným „od hlavy k patě“ do ochranných obleků nekonala. Cestující z Číny, ať už byli občany jakýchkoli zemí, tak přímo z letiště volně vyráželi do víru české metropole a nikdo se nezajímal o to, zda by mohli být nakaženi novým koronavirem. A nějaký údajný „cílený screening“, který má být na českých letištích prováděn a který vláda alibisticky předhazuje médiím a veřejnosti, je jen potvrzením vládní přetvářky, neboť domnělý screening není žádným screeningem, ale jen občasným vizuálním pozorováním cestujících, jež vzhledem k inkubační době není založeno na reálných základech (viz také produkt 11122). Proč se tedy vláda v jednom případě předvádí a ostatní početné případy nechává bez povšimnutí? (Odpovíme v závěru dokumentu.)   

Ve stejném týdnu, kdy se pěti Čechům cestujícím z Wu-chanu věnovala na pražském letišti skupina zdravotníků se speciální výbavou, přistávali na stejném letišti (jiný terminál) další cestující z Číny a poskytovali rozhovory českým novinářům. Takto například České televizi poskytl rozhovor Slovák studující v Číně, který do Prahy přiletěl 4. února přímo z Wu-chanu s přestupem v Moskvě. Ve stejný den přistálo v Praze letadlo s přímým letem z Číny (Šanghaj), z něhož kromě několika Číňanů vystoupili také tři Češi. Těmto cestujícím se ale nikdo nevěnoval, a tak mohli v poklidu odkráčet kamkoli chtěli. (Oba případy viz pořad ČT „Události“ vysílaný 4. února 2020.)

Jiným příkladem je muž čínské národnosti, který pracuje v asijském bistru v Přelouči. Tento muž se 3. února vrátil z Číny (ve stejný den v Praze přistála také pětice „opečovávaných“ Čechů) a 11. února byl s podezřením na infekční chorobu Covid-19 převezen do krajské nemocnice v Pardubicích. Následné vyšetření ale přítomnost koronaviru v těle nepotvrdilo.

Tím, co jsme uvedli, nechceme říct, že by vláda měla přistupovat ke všem cestujícím z Číny stejným způsobem jako k pětici Čechů, což by ani vzhledem k nutnému vyčlenění značného počtu sil a prostředků nebylo možné kvalitně pokrýt (na to existují jiná účinnější opatření), ale chceme poukázat na falešný přístup vlády, která se snaží přes jednorázovou výběrovou show klamně dokládat, že má situaci pod kontrolou.

Otázkou je, proč jen konkrétní skupince pěti Čechů byla poskytnuta taková nadstandardní péče (někdo tuto skupinku může nazývat „nešťastníky“, protože si je pro svou reklamu vybrala vláda). K tomu se přidává další otázka na to, kdo zaplatil jejich převoz z Číny přes Francii a Belgii do Čech. Pokud vše hradil stát, tak tím naznačil, že i ostatní Češi, kteří se chtějí vrátit z Číny – přinejmenším z Wu-chanu, by měli mít nárok alespoň na proplacení letenky (Wu-chan je hlavním městem čínské provincie Chu-pej a jeho populace dosahuje téměř 12 milionů obyvatel).

Podle stejného vládního precedentu by jakýkoli Čech, který se do ČR vrátil z Číny, měl mít nárok na speciální odvoz z letiště do nemocnice a na 14denní karanténu s příslušnou péčí. Jak by asi reagoval personál v Nemocnici Na Bulovce, kdyby nyní obdržel z pražského letiště telefonát od českého občana, jenž by prohlásil, že se právě vrátil z Wu-chanu a že čeká na speciální odvoz do nemocnice, kde chce být preventivně hospitalizován? Byl by organizován stejný konvoj vozidel i s policejním doprovodem? A jak by si tuto osobu zdravotníci přebírali ve veřejném prostoru letiště a jak by například řešili potenciální kontaminaci okolí virem SARS-CoV-2?

Není pochyb o tom, že jednání vlády bylo pokrytecké (nebylo míněno vážně) a velmi alibistické (vláda tak jednala jenom proto, aby jí v tomto exponovaném případě nemohlo být nic vytknuto). Vláda tedy na jedné straně považuje nový koronavir (2019-nCoV / SARS-CoV-2) za nebezpečnou infekci, u které je nutné v případě pěti Čechů dopravených do vlasti státními prostředky přijmout „maximální“ možná opatření, ale na druhé straně zase ukazuje, že koronavir za nic nebezpečného nepovažuje, když nechává do Prahy přijíždět jiné Čechy z Číny běžnými aerolinkami a s nimi desítky až stovky Číňanů, kteří přímo z letiště volně vyrážejí do rušných ulic Prahy a do jiných českých měst (před 9. únorem se jednalo o přímé letecké spoje z Číny, ale obecně se to týká i jiných letů, které jsou používány jako lety přestupní, přičemž nelze zapomínat ani na pozemní dopravu ze sousedních zemí).

Selektivní přístup vlády jen k pětici Čechů nelze ospravedlňovat ani tím, že s nimi na palubě francouzského vojenského dopravního letounu cestoval nakažený Belgičan, neboť to se prokázalo až 4. února, kdy bylo všech pět Čechů již hospitalizováno v pražské nemocnici. Během předváděné show na letišti nebylo ještě nic známo. Ani při příletu jiných Čechů z Číny do Prahy není nic definitivního a konečného známo o jejich zdravotním stavu a stejně tak o stavu jejich spolucestujících.

Zájem vrátit se z Wu-chanu do České republiky projevili zpočátku dva čeští studenti a později se k nim přidali tři další čeští občané. Vláda o této skutečnosti začala jednat s Francií, což se v českých médiích objevilo nejméně týden před zrealizováním evakuace (Francie v té době připravovala evakuaci vlastních občanů). Předseda vlády Andrej Babiš se novinářům doslova chlubil, jak česká vláda jedná s Francií a jak je s ní v nepřetržitém kontaktu. Byla to obvyklá Babišova snaha vytvořit dojem, jak to vláda umí a jak je kompetentní. Jenže jednat v současné době na bilaterální úrovní není nic tak obtížného. Stejně tak domluvit přepravu několika českých občanů zvládá kdejaký úředník na ministerstvu, zvláště vydají-li se patřičné pokyny českým zastupitelským úřadům ve Francii a v Číně.

V procesu evakuace ale figuroval ještě jeden významný aspekt, jímž byla ukázka péče o české občany. A to bylo to podstatné, co chtěla vláda zúročit. Tato záležitost měla velkou mediální pozornost a vláda chtěla ukázat, jak odpovědně k celé záležitosti přistupuje, a to včetně ohledu na virovou infekci. Vláda tedy zahájila přípravu na výběrovou show, aby na malém vzorku českých občanů a za pomoci sdělovacích prostředků prokázala své schopnosti. Ve zprávách se začaly objevovat věty typu „Na pražském letišti vrcholí přípravy na přijetí českých a slovenských občanů“, „Na letišti bude nachystaný vyškolený tým záchranářů a hasičů“, „Pro Čechy a Slováky, kteří v neděli večer přiletí z čínského Wu-chanu, bude na Letišti Václava Havla nachystaný obří tým odborníků“ nebo „Konkrétní úkoly se budou rozdělovat až na místě mezi pražské hasiče, policisty a specialisty z Orgánu ochrany veřejného zdraví“

Cílem bylo zorganizovat vše na nejlepší možné úrovni, ale jen pro tento jeden případ, protože nad ním od samého počátku převzala svou záštitu česká vláda. Ostatní navrátilci z Číny cestují v soukromém režimu, a proto mohou zůstat „ve stínu“ a bez jakékoli pozornosti. Tento rozdílný přístup české vlády prokazuje, že celá aktivita byla z velké části prováděna jako show pro média a veřejnost a jen z malé části pro zdraví a bezpečnost české populace a českých cestujících, kteří se pohybují z Číny do ČR.

Vládní kabinet můžeme přirovnat k politickému kabaretu, kde jsou zvláštní zábavnou a selektivní formou předváděny jen dílčí aktivity, které odhalují, že národní vláda nemá žádný systémový a účinný přístup k řešení a zvládání záležitostí na národní úrovni.

Nesystémový přístup vlády se kromě ochrany veřejného zdraví projevuje i v jiných oblastech. Například v oblasti zahraniční politiky propojené s vojenskou politikou neexistuje žádný národní systémový přístup v organizování zahraničních vojenských misí, který by vycházel z národních zájmů a potřeb v udržování mezinárodního míru (výrazným příkladem je ve více směrech zbytečná mise českých vojáků v Pobaltí, která navíc porušuje článek 1 Severoatlantické smlouvy). Zahraniční mise jsou českou vládou organizovány jen podle potřeb západních mocností v čele s USA, přičemž vláda tyto potřeby vydává za jakési české závazky ve vztahu k NATO. Ve skutečnosti se jedná jen o pouhou podřízenost a strojenou loajalitu k mocenské politice západních zemí.

Související zpravodajský produkt:


* Definice termínů jsou objasněny v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK – sjednocená verze.


Zpravodajský produkt 11123
Souhrnné hodnocení
© 2020 Agentura EXANPRO
17. únor 2020

Odborný slovník – přehled termínů (41033)

Obsahem produktu je abecední přehled odborných termínů zpracovaných ke dni 17. února 2020 (587 položek včetně zdvojených termínů se shodným významem). Nové položky, které byly do slovníku zahrnuty od posledního shrnutí (listopad 2019) jsou psány modrým písmem. Definice termínů s jejich výkladem jsou uvedeny v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK – sjednocená verze". Slovník je nepřetržitě rozšiřován a doplňován o další výrazy a slovní spojení. Obsah slovníku se pojí jak k odbornému zpravodajskému názvosloví, tak ke slangovým obratům zpravodajského žargonu, a dále k obecnějším výrazům, které mají se zpravodajskou činností souvislost. Součástí slovníku jsou také zpravodajské agentury (služby) a jejich stručný popis (postupně rozšiřováno a doplňováno). 

ABECEDNÍ PŘEHLED

A
 
Agent
Agent dublér (double agent)
Agent chodec
Agent krtek (mole)
Agent legál (legal)
Agent nelegál/ilegál (illegal)
Agent pramen
Agent provokatér
Agent s přístupem (access agent)
Agent s vlivem (agent of influence)
Agent v utajení (undercover agent)
Agent ve svém místě (agent-in-place, recruitment-in-place)
Agentura (agency)
Agenturní síť (agent net)
Agenturní situace (agent situation)
Akceschopnost (actionability)
Aktivní opatření (active measure)
Aktuálnost
Analytická důvěra (analytic confidence)
Analytická úloha
Analytický nález
Analytik (analyst)
Analytika (analytics)
Analýza (analysis)
Argument (argument)
Argumentování (arguing)
Asymetrická hrozba (asymmetric threat)
Asymetrický boj / asymetrický způsob vedení boje (asymmetric[al] warfare)
Atentát
Autoritativní zdroj (authoritative source)
 
B
 
Berkut (orel skalní)
Bezpečnost operace (Operation Security – OPSEC)
Bezpečnostní hrozba (security threat)
Bezpečnostní incident (security incident)
Bezpečnostní informační služba – BIS (Security Information Service)
Bezpečnostní kontraktor (security contractor)
Bezpečnostní opatření (security measure)
Bezpečnostní osvědčení / bezpečnostní oprávnění (security clearance)
Bezpečnostní prověřování (security clearance investigation, security vetting)
Bezpečnostní riziko (security risk)
Bezpečnostní služba (security service)
Bezpečnostní vakuum (security vacuum)
Bezprostřední nebezpečí (imminent danger)
Bezprostřední ohrožení (imminent threat)
Bílá infiltrace (white infiltration)
BIRDS (Bureau of Intelligence and Research of the Department of State)
BIS
BND (Bundesnachrichtendienst)
Bojová operace (combat operation)
Bojové zpravodajské vědění / bojové zpravodajství (combat intelligence)
Brífink (briefing)
 
C
 
CIA (Central Intelligence Agency)
Cíl (target)
Cirkulující hlášení (circular reporting)
Cirkulující informace (circular information)
CSIS (Canadian Security Intelligence Service)
Cvičení (exercise)
 
Č
 
Časově citlivý cíl (time-sensitive target, TST)
Časově citlivý targeting (time-sensitive targeting, TST)
Částečně uvolněné informace (partially released information)
Černá infiltrace (black infiltration)
Černá základna (black site)
Černý pas (black passport)
 
D
 
Datová žurnalistika (data journalism)
datový analytik (data analyst)
Debrífink (debrief/debriefing)
Defekce (defection)
Defektor (defector)
Deklarovaný zpravodajský důstojník (declared intelligence officer)
Dekódování (decoding)
Dekonflikce (deconfliction)
Dekonspirace (deconspiracy)
Demaskující příznaky
Dešifrování (decryption, decoding, deciphering)
Detekce (detection)
Dezinformace (disinformation)
Dezinformace pravdou (disinformation by telling/releasing the truth)
Dezinterpretace (desinterpretation)
DIA (Defense Intelligence Agency)
Diagnostická hodnota (diagnostic value)
Diverze, diverzní akce (diversion, diversionary action)
Domácí terorismus (domestic terrorism)
Domněnka (assumption)
Doznání (confession)
DRM (Direction du renseignement militaire)
Dublér (doubler)
Důkaz (evidence)
Dvojitý agent (double agent)
 
E
 
Ekonomická špionáž (economic espionage)
Ekonomický terorismus (economic terrorism)
Elektronická sabotáž (electronic sabotage)
Eliminace (elimination)
Exfiltrace (exfiltration)
Extrateritoriální operace (extraterritorial operation)
Extremismus (extremism)
Extremista (extremist)
Extremistická aktivita (extremist aktivity)
 
F
 
Fabulace (fabrication)
Fabulátor / fabulista (fabricator)
Fake news (falešné zprávy)
Fakt / Faktum (fact)
Fakta (facts)
Faktická informace 
Faktický údaj / fakt / faktum
Falešná identita (false identity)
Fasáda (front)
FBI (Federal Bureau of Investigation)
FBI CI DIV (FBI Counterintelligence Division)
FSB (ФСБ – Федеральная служба безопасности)
Fundamentalismus (fundamentalism)
Fundamentalista (fundamentalist)
 
G
 
GCHQ (Government Communications Headquarters)
Geoprostorová informace (geospatial information)
Geoprostorové zpravodajské vědění / geoprostorové zpravodajství (geospatial intelligence, GEOINT)
GRU (ГРУ – Главное разведывательное управление)
GU (ГУ – Главное управление)
 
H
 
Hard target
HIC (high-intensity conflict)
Hlášení (report)
Hlavní správa Generálního štábu Ozbrojených sil Ruské federace (Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации)
Hluchý prostor
Hodnocení (assessment)
Hodnocení teroristické hrozby (terrorism threat assessment)
Hrozba (threat)
HUMINT / Human Intelligence
Hybridní válka/válčení (hybrid warfare)
Hypotéza (hypothesis)
 
Ch
 
Chráněná informace (protected information)
 
I
 
Identifikace (identification)
Identita (identity)
Ideologie (ideology)
IED (Improvised Explosive Device, IED)
Ilegál / nelegál (illegal)
Improvizované výbušné zařízení (Improvised Explosive Device, IED)
Incident 
Indicie (indication, circumstantial evidence)
Indikace (indication)
Indikátor (indicator)
Infiltrace (infiltration)
Informace (information)
Informace v reálném čase (real-time information)
Informační operace (information operation)
Informační požadavek (information requirement)
Informační vytěžování (information exploitation)
Informační zdroj (information source / source of information)
Informátor (informant)
INR / BIRDS (Bureau of Intelligence and Research / Bureau of Intelligence and Research of the Department of State)
Institucionalizovaný terorismus (institutionalized terrorism)
Institucionalizovaný terorista (institutionalized terrorist)
Interpol (International Police)
ISI (Inter-Services Intelligence)
Islamismus (islamism)
Islamista (islamist)
 
J
 
Jednozdrojová analýza (single-source analysis)
Jednozdrojové zpravodajské vědění (single-source intelligence)
Jednozdrojové zpravodajství (single-source intelligence)
Jestřáb (hawk)
Jev
 
K
 
Klamná operace / klamná činnost / klamání (deception operations / deception)
Klíčový terén/prostor (key terrain)
Kódování (encoding)
Komparativní analýza terénu (comparative terrain analysis)
Konflikt nízké intenzity (low-intensity conflict – LIC)
Konflikt střední intenzity (middle-intesity conflict – MIC)
Konflikt vysoké intenzity (high-intensity conflict – HIC)
Konspirace (conspiracy)
Konspirační byt / konspirační dům (safe house)
Konspirační činnost (conspirative aktivity)
Konspirační schůzka
Konspirační teorie (conspiracy theory, správné spojení je „teorie o konspiraci")
Konstrukce (construction)
Kontakt (contact)
Kontraktor (contractor)
Kontrarozvědná činnost
Kontrarozvědná služba
Kontrašpionážní činnost (counterespionage aktivity)
Kontrašpionážní služba / kontrarozvědná služba (counterespionage agency)
Kontrazpravodajská činnost (counterintelligence activity / counterintelligence)
Kontrazpravodajská divize FBI (FBI Counterintelligence Division – FBI CI DIV)
Kontrazpravodajská služba (counterintelligence service)
Kontrazpravodajské vědění (counterintelligence)
Konvenční bojovová činnost (válčení) / konvenční způsob vedení boje (conventional warfare)
Konvenční hrozba (conventional threat)
Kritická informace (critical information)
Kritické myšlení (critical thinking)
Krkavec (raven)
Krtek (mole)
Krycí doklady (cover ID documents/papers)
Krycí firma (cover company, front company)
Krycí identita (cover identity)
Krycí legenda/identita (cover legend/identity)
Krycí organizace / krycí firma (front organization / cover organization)
Kryptoanalýza (cryptanalysis)
Kryptografická ochrana (cryptographic protection)
Kryptografický algoritmus (cryptographic algorithm)
Kryptografický klíč (cryptographic key)
Kryptografie (cryptography)
Kryptogram (cryptogram, cryptograph)
Kryptologie (cryptology)
Kuds (Quds / Quds Force)
Kultivace (cultivation)
Kultivace potenciálního zdroje (potential source cultivation)
Kultivace zverbovaného zdroje (recruited source cultivation)
Kurýr (courier, messenger)
Kyberbezpečnost (cyber security, cybersecurity)
Kyberhrozba (cyber threat)
Kybernetická bezpečnost (cybernetic security / cyber security, cyber security)
Kybernetická hrozba (cybernetic threat)
Kybernetická špionáž (cybernetic espionage)
Kybernetické ohrožení (cybernetic threat / cyber threat)
Kybernetický prostor (cyberspace, cybernetic space)
Kybernetický přečin (cybernetic criminal offense)
Kybernetický terorismus (cybernetic terrorism)
Kybernetický terorista (kybernetic terrorist)
Kybernetický teroristický útok (cybernetic terrorist attack)
Kybernetický trestný čin (cybernetic criminal offense, cyber crime)
Kybernetický útok (cyber attack, cybernetic attack)
Kybernetický zločin (cybernetic/cyber crime)
Kybernetický zločinec (cybernetic criminal)
Kyberprostor (cyberspace)
Kyberšpionáž (cyber espionage)
Kyberterorismus (cyber terrorism)
Kyberterorista (cyber terrorist)
Kyberútok (cyber attack) 
Kyberzločin (cyber crime)
Kyberzločinec (cyber criminal)
 
L
 
Léčka (ambush)
Legál
Legenda (legend)
Letmé předání (brush pass)
LIC (low-intensity conflict)
Lidský zdroj (human source)
Logický úsudek (inference)
Lokalizace (localization // containment)
Lokalizace provalu (blow containment)
 
M
 
Mandžuský kandidát (Manchurian candidate)
Maskirovka (маскировка)
Maskování (camouflage)
Měkký cíl / slabý cíl (soft target)
Metodické a praktické úkolování zdrojů a agentur (methodical nad practical tasking of sources and agencies)
Mezinárodní terorismus (international terrorism)
MI5 (Military Intelligence, Section 5)
MI6 (Military Intelligence, Section 6)
MIC (middle-intensity conflict)
Militant (militant)
Militantní radikál (militant radical)
Militantní radikalismus (militant radicalism)
Misinformace (misinformation)
MIVD (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst)
Monitorování (monitoring)
Motiv (motive)
 
N
 
Národní bezpečnost (national security)
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost – NÚKIB (National Cyber and Information Security Agency)
Národní zájem (national interest)
Národní zpravodajská rada USA (US National Intelligence Council, US NIC)
Naslouchání
Nebojová operace (noncombat operation)
Nedeklarovaný zpravodajský důstojník (undeclared intelligence officer)
Nekonvenční bojová činnost / nekonvenční způsob vedení boje (unconventional warfare / irregular warfare)
Nekonvenční hrozba (unconventional threat)
Nelegál / illegál (illegal)
Nelegální migrace (illegal migration / illegal immigration)
Nelegální migrant (illegal migrant)
Nepřímý důkaz (circumstantial evidence)
Neřízený lidský zdroj (uncontrolled human source)
Neřízený zdroj (uncontrolled source/asset)
Neutajovaná informace (unclassified information)
NSA (National Security Agency)
NÚKIB
NZSIS (New Zealand Security Intelligence Service)
 
O
 
Oblast (area, field) 
Odkopaný agent (blown agent)
ODNI (Office of the Director of National Intelligence, DNI Office)
Odpověď na žádost o informaci (Response to Request For Information, RRFI)
Odvetný úder (retaliatory strike)
Ohrožení (threat)
Ochranná vazba (protective custody)
OJVP
Operace (operation)
Operace jiná než válka (operation other than war, OOTW)
Operace pod falešnou vlajkou (false flag operation)
Operace v utajení (undercover operation)
Operační cíl (operational objective)
Operační fabulace (operational fabrication)
Operační systémy bojiště (BOS – Battlefield Operating Systems)
Operační zpravodajské vědění / operační zpravodajství (operational intelligence)
Operativec (operative)
Osamělý vlk (lone wolf / lone wolf fighter)
Osoba jednající ve prospěch zpravodajské služby (person acting in the interest of / in favour of intelligence service/agency)
OSS (Office of Strategic Services)
Otevřený zdroj (open source)
Ozbrojený konflikt (armed conflict)
 
P
 
Parciálně uvolněná informace (partially released information)
Penetrace (penetration)
Pobřežní stráž Pohraniční služby FSB (Береговая охрана Пограничной службы ФСБ)
Podvratná činnost (subversion)
Pohraniční služba FSB (Пограничная служба ФСБ)
Politická korektnost (political correctness)
Politický radikál (political radical)
Populismus (populism)
Populista (populist)
Potvrzená informace (confirmed information)
Potvrzení platnosti zdroje (source validation)
Povrchní kontakt (brush contact)
Pozorování (observation)
Pravděpodobnost (probability, possibility, likelihood)
Predikce (prediction)
Predikovat (predict)
Premisa / předpoklad (premise / premiss)
Preventivní úder (pre-emptive strike)
Primární agent (primary agent)
Primární zdroj (primary source)
Prioritní zpravodajský požadavek (Priority Intelligence Requirement, PIR)
Proaktivní činnost (proactive activity)
Proaktivní opatření (proactive measure)
Proces penetrace (process penetration)
Proces radikalizace (radicalization proces)
Produkt (product)
Produkce (production)
Propaganda (propaganda)
Propátrávání (reconnaissance)
Prostor zájmu (area of interest)
Prostor zpravodajské odpovědnosti (Area of Intelligence Responsibility, AIR)
Prostor zpravodajského zájmu (Area of Intelligence Interest, AII)
Protivýzvědná činnost (counterespionage aktivity)
Proval (blow)
Provalená operace (blown operation)
Provalený agent (blown agent)
Provokace (provocation)
Průmyslová špionáž (industrial espionage)
Průzkum (reconnaissance, RECON/RECCE)
Průzkumná činnost (reconnaissance activity)
Průzkumník (scout, разведчик)
Přeběhlík (defector)
Přebourání
Přebouraný zdroj
Přečin (offence)
Předpojatost (bias, prejudice)
Předpoklad
Předpověď (forecast)
Překrývající se operace (overlapping operations)
Přepad (raid)
Přesnost a správnost (precision and accuracy / precise and accurate)
Příčina (cause)
Příčina a následek (cause and effect)
Přijatelné riziko (acceptable risk)
Přímý důkaz (direct evidence)
Případová studie (case study)
Příznak (indicator, indication)
Přiznaná informace / přiznání platnosti informací (confessed information / confession to validity of information)
Přiznání / doznání (confession)
PSC / PMC (Private Security Company/Contractor // Private Military Company)
Psychologické operace (psychological operations, PSYOP)
Psychologické profilování (psychological profiling)
Psychologický profil (psychological profile)
 
Q
 
Quds
 
R
 
Radikál (radical)
Radikalismus (radicalism)
Radikalizace (radicalization)
Radikalizační proces
Rekrutace (recruitment)
Relevantnost / relevance (relevancy)
Rezident
Rezidentura
Reziduální riziko (residual risk)
Riziko (risk)
Rozhodovací proces (decision-making process)
Rozpoznávací zpravodajství (identity intelligence – I2)
Rozšířené výslechové techniky
Rozvědčík (intelligence officer, scout, разведчик)
Rozvědka (foreign intelligence, espionage, reconnaissance, разведка)
Rozvědná činnost (espionage activity, разведывательная деятельность/активность, разведка)
Rozvracení republiky/státu (subversion)
Rozvratná činnost (subversion, sedition)
 
Ř
 
Ředitel národního zpravodajství (Director of National Intelligence, DNI)
Řídící důstojník (officer in charge, source/agent handler, case officer)
Řízený agent (controlled agent)
Řízený lidský zdroj (controlled human source)
Řízený únik informací (controlled information leak)
Řízený zdroj (controlled source/asset)
 
S
 
Sabotáž (sabotage)
SB (Suicide Bomber)
Sběr informací (information collection)
Sbírat informace (collect information)
SBU (Security Service of Ukraine)
SCRS (Service canadien du renseignement de sécurité)
Sebevražedný útočník (suicide attacker)
Sekundární zdroj (secondary source)
Sféra vlivu (sphere of influence, SOI)
SIED (Suicide Improvised Explosive Device)
Silný cíl (hard target)
Síly zvláštního určení Kuds (special purpose forces Quds / Quds Force)
SIS (Secret Intelligence Service)
Situace (situation)
Situační mezera (situational gap)
Situační rozpor (situational discrepancy)
Situační uvědomění (situational awareness)
Slabý cíl (soft target)
Sledování (surveillance)
Soft target
Soudní příkaz FISA (FISA warrant)
Soukromá bezpečnostní agentura (Private Security Company/Contractor, PSC)
Speciální operace (special operations)
Specifický informační požadavek (Specific Information Requirement, SIR)
Spojka (messenger, courier)
Společná zpravodajská příprava operačního prostředí (Joint Intelligence Preparation of the Operational Environment, JIPOE)
Spolehlivost zdroje (source reliability)
Spolupracující kontakt (cooperative contact)
Správnost a přesnost (accuracy and precision /accurate and precise)
Státem sponzorovaný terorismus (state-sponzored terrorism)
Státní terorismus (state terrorism)
Strategické zpravodajské vědění / strategické zpravodajství (Strategic Intelligence – STRATINT)
Strategický cíl (strategic objective)
Strategie (strategy)
Studená válka (cold war)
Stupeň bezpečnostního utajení (level of security classification)
Subagent (subagent)
Subverze (subversion)
Subzdroj (subsource)
SVR (СВР – Служба внешней разведки)
Syntéza / sjednocení (synthesis)
 
Š
 
Šaría (sharia[h], shari´a, sheria)
Šedá infiltrace (grey infiltration)
Šetření (inquiry)
Šifra (code, cipher)
Šifrování (encryption, encoding)
Špion (spy)
Špionáž (espionage, spying)
Špionážní síť (espionage net / spy net)
 
T
 
Tajná služba (intelligence service / intelligence agency)
Taktická informace (tactical information)
Taktické zpravodajské vědění / taktické zpravodajství (tactical intelligence, TACINT)
Taktika (tactics)
Targeting
Teorie o konspiraci (conspiracy theory)
Terminologická chyba (terminological mistake)
Teror (terror)
Terorismus (terrorism)
Terorismus osamělých vlků (lone wolf terrorism)
Terorismus pod falešnou vlajkou (false flag terrorism)
Terorismus toulavých/zbloudilých psů (stray dog terrorism)
Terorista (terrorist)
Teroristická buňka (terrorist cell)
Teroristická hrozba (terrorist threat)
Teroristická skupina (terrorist group)
Teroristické ohrožení
Teroristický čin (terrorist act)
Teroristický útok / teroristický čin (terrorist attack / terrorist act)
TESS-OC
Totožnost (identity)
Toulavý pes / zbloudilý pes (stray dog)
Trestný čin (criminal offence, crime)
Trojitý agent (triple agent)
Tvrdý cíl / silný cíl (Hard target)
 
U
 
Údaj (data point, entry)
Událost (event)
Úkolové uskupení (task force)
Uprchlík / běženec (refugee)
Úřad pro zahraniční styky a informace – ÚZSI (Office for Foreign Relations and Information)
Úřad ředitele národního zpravodajství (Office of the Director of National Intelligence, DNI Office, ODNI)
Úsudek (judgement, opinion)
Utajovaná informace (classified information)
Utajovaná operace (clandestine operation)
Uvědomění o situaci (situational awareness)
ÚZSI
 
V
 
Válečná operace (war operation)
Válečný jestřáb (war hawk)
Válka (war)
Válka v zastoupení (proxy war)
Vedoucí agent (leading agent)
Vedoucí zdroj (leading source)
Verbování (recruitment)
Verbování pod falešnou vlajkou (false flag recruitment)
Věrohodnost informace (information credibility)
Veřejně přístupná informace (publicly accessible information)
Veřejně přístupný zdroj (publicly accessible source, open source)
Vlaštovka (swallow)
Vlivové operace (influence operations)
Vlk samotář (lone wolf / lone wolf fighter)
Vnější ohrožení (external threat)
Vnitrostátní terorismus (domestic terrorism)
Vnitřní ohrožení (internal threat)
Vojenská operace (military operation)
Vojenská operace jiná než válka (military operation other than war – MOOTW)
Vojenská zpravodajská služba (military intelligence agency/service)
Vojenské zpravodajství – VZ (Military Intelligence)
Volně přístupný zdroj (open source)
Všezdrojová analýza (all-source analysis)
Všezdrojové zpravodajské vědění (all-source intelligence)
Všezdrojové zpravodajství (all-source intelligence)
Výpad (foray)
Výstup
Vyšetřování (investigation)
Vytěžování (exploitation)
Vyzvědač (spy, agent)
Vyzvědačství (espionage, spying)
Výzvědná činnost (espionage activity, foreign intelligence activity, разведывательная деятельность/активность)
Výzvědná služba (foreign intelligence service, spy service) 
VZ (Vojenské zpravodajství, Military Intelligence)
 
W
 
Whistleblower (doslova „ten, kdo hvízdá na píšťalku“)
Walk-in
 
Z
 
Zahraniční zpravodajství (foreign intelligence, FI)
Zájmová osoba (person of interest / subject of interest)
Zájmový objekt (object of interest)
Zájmový prostor (area of interest)
Zájmový stát/země (state/country of interest)
Zájmový subjekt (subject of interest)
Základní zpravodajství / základní zpravodajské vědění (basic intelligence)
Zastřená operace (covert operation)
Zástupná válka (proxy war)
Zavádějící zpráva (výstup)
Závěr (conclusion)
Zbytkové riziko (residual risk)
Zdravotní zpravodajství (medical intelligence)
Zdroj (source, asset)
Zdrojový řetězec (source chain)
Zesílené výslechové techniky (enhanced interrogation techniques)
Získávání informací (information acquiring, information obtaining)
Získávat informace (acquire information, obtain information)
Zločin (crime, felony)
Zločinec (criminal, felon)
Zpráva / hlášení (report)
Zpravodajec
Zpravodajská agentura (intelligence agency)
Zpravodajská aktuálnost
Zpravodajská analýza (intelligence analysis)
Zpravodajská činnost (intelligence activity)
Zpravodajská činnost jiná než špionáž (intelligence activity other than espionage)
Zpravodajská disciplína / zpravodajský obor (intelligence discipline)
Zpravodajská fabulace (intelligence fabrication)
Zpravodajská historka / zpravodajský příběh (intelligence narrative)
Zpravodajská hra
Zpravodajská hypotéza (intelligence hypothesis)
Zpravodajská informace (intelligence information – intel info)
Zpravodajská komunita (intelligence community)
Zpravodajská konstrukce (intelligence construction)
Zpravodajská mezera (intelligence gap)
Zpravodajská odpovědnost (intelligence responsibility)
Zpravodajská operace (intelligence operation)
Zpravodajská organizace (intelligence organization)
Zpravodajská otázka
Zpravodajská podpora (intelligence support)
Zpravodajská produkce (intelligence production)
Zpravodajská příprava bojiště/operace (Intelligence Preparation of the Battlefield/Operation, IPB)
Zpravodajská síť (intelligence net)
Zpravodajská situace (intelligence picture/situation)
Zpravodajská služba (intelligence service, intelligence agency)
Zpravodajská terminologie (intelligence terminology)
Zpravodajská vycpávka (intelligence padding)
Zpravodajské cvičení (intelligence exercise)
Zpravodajské hlášení (Intelligence Report – INTREP)
Zpravodajské hodnocení (intelligence assessment)
Zpravodajské názvosloví (intelligence terminology)
Zpravodajské operace (intelligence operations)
Zpravodajské překlenutí/překřížení (intelligence crossover)
Zpravodajské vědění (intelligence)
Zpravodajské vědění z lidských zdrojů (Human Intelligence, HUMINT)
Zpravodajský analytik (intelligence analyst)
Zpravodajský balast (intelligence ballast)
Zpravodajský brífink (intelligence brief/briefing)
Zpravodajský cyklus (intelligence cycle, intelligence process)
Zpravodajský důstojník / zpravodajec (intelligence officer)
Zpravodajský fabulátor (intelligence fabricator)
Zpravodajský námět
Zpravodajský obor / zpravodajská disciplína (intelligence discipline)
Zpravodajský operativec (intelligence operative)
Zpravodajský požadavek (intelligence requirement)
Zpravodajský proces (intelligence process, intelligence cycle)
Zpravodajský produkt (intelligence product)
Zpravodajský přínos
Zpravodajský souhrn (Intelligence Summary – INTSUM)
Zpravodajský štáb (intelligence staff)
Zpravodajský výstup (intelligence output)
Zpravodajský zájem (intelligence interest)
Zpravodajský závěr (intelligence conclusion)
Zpravodajský žargon (intelligence jargon)
Zpravodajství z lidských zdrojů (Human Intelligence, HUMINT)
Způsoby pozemního průzkumu
Způsoby získávání informací při pozemním průzkumu / způsoby pozemního průzkumu
Ztráty (casualties)
Zverbování v místě (recruitment in place)
Zvlášť závažný kybernetický zločin (cybernetic serious crime)
Zvlášť závažný zločin (felony)
Zvláštní agent (special agent)
Zvláštní operace 
 
Ž
 
Žádost o informaci (Reguest For Information, RFI)
Životně důležitý (rozhodující) terén/prostor (vital ground / decisive terrain)
 
 
Definice a výklady všech uvedených odborných termínů jsou dostupné v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK – sjednocená verze".
 

Zpravodajský produkt 41033
Odborný slovník – přehled termínů
© 2017 Agentura EXANPRO
10. únor 2020
Předplatitelé

Specifické hodnocení a předpověď (12076)

Produkt přímo navazuje na hodnocení 12075. Podívejme se ještě jednou na to (tentokrát s přesnou citací), co v souvislosti s informačním systémem elektronické dálniční známky (IS EDAZ) požadovali zástupci Bezpečnostní informační služby* (BIS) podle jejich vyjádření. Zde je přesný přepis části textu BIS:

„BIS žádala o možnost v případě plnění úkolů získat data o registrační značce včetně fotografie výřezu registrační značky a případně, umožní-li to systém, pouze čelní (tzn. přehledové) fotografie automobilu, tak jak je měl systém běžně poskytovat. Jednalo by se o stejný typ fotografie, jaké dnes získává Policie ČR při kontrolách rychlosti.“

Pozorní čtenáři si jistě po přečtení textu BIS položí otázku, proč BIS vstupovala do zakázky a jednala s Ministerstvem dopravy, když požadovala pouze výše uvedené položky. Vždyť záznam o registrační značce a tovární značce vozidla jsou základní údaje pro identifikaci jakéhokoli vozidla a pro správnou funkci IS EDAZ včetně dohledávání neplatících řidičů musí být vždy zaznamenávány. Tyto záznamy v dnešní době navíc nemohou sloužit jen ke kontrole elektronických dálničních známek, ale zcela jistě se počítá, že systém bude také sloužit k odhalování kradených vozidel, a to kradených jak na území ČR, tak v zahraničí, včetně falešných registračních značek nebo značek používaných na jiných vozidlech, než je uvedeno v registračních údajích. Tato funkce systému byla jistě projednána s Policií ČR. Proč by tedy BIS požadovala něco, co je již v zakázce dané?

Vnímaví čtenáři si také určitě všimli, že BIS ve svém textu píše, že požadovala něco, co měl systém běžně poskytovat. Ale proč požadovali něco, o čem už věděli, že to systém bude poskytovat? Vyjádření BIS je plné rozporů, a proto ho lze hodnotit jako klamné a neposkytující pravdivé zdůvodnění. Jaký byl skutečný zákulisní záměr BIS ve spojení s IS EDAZ?    

7. únor 2020
Předplatitelé

Specifické hodnocení (12075)

Nejdůležitějším komponentem v souhrnné zakázce na elektronické dálniční známky je dílčí zakázka na informační systém, který je označován zkratkou IS EDAZ (informační systém elektronické dálniční známky). Tento informační systém je důležitý ze dvou důvodů: Jednak je důležitým základem pro fungování celé soustavy elektronických dálničních známek, neboť bude podporovat komplexní agendu časového zpoplatnění pro vozidla do 3,5 tuny, a jednak bude tento systém vytvářet významnou databázi osobních a technických údajů, které jsou zajímavé pro bezpečnostní* a zpravodajské služby*.

Zapojení Bezpečnostní informační služby* (BIS) do zakázky na informační systém k elektronickým dálničním známkám má svou souvislost s návštěvou ředitele BIS Michala Koudelky v ústředí CIA* v Langley, kde doprovázel předsedu vlády Andreje Babiše (viz produkt 11097 Skutečné důvody, proč byl český premiér pozván do Bílého domu a proč zrovna na březen 2019 a produkt 12061 Jaký význam měla návštěva českého premiéra v ústředí CIA?).

Jako první zpravodajský výstup k problematice elektronických dálničních známek byl zpracován dokument 13076 Premiér Babiš podruhé prozradil, že ho české zpravodajské služby nezajímají a že vládní kabinet řídí nedostatečně.

Od konce ledna 2020 se ve sdělovacích prostředcích objevují zprávy o tom, že BIS chtěla prostřednictvím informačního systému EDAZ „špiclovat“ řidiče, potažmo celé posádky vozidel na českých dálnicích. Zástupci BIS se brání, že v rámci plnění svých úkolů žádali pouze o data o registrační značce vozu včetně fotografie výřezu registrační značky a případně, umožní-li to systém, pouze čelní (tzn. přehledové) fotografie automobilu, tak jak je měl systém běžně poskytovat (viz vyjádření na webu BIS).

Zástupci BIS by však učinili nejlépe, kdyby se vůbec nevyjadřovali, protože se u nich projevuje už tradiční vlastnost ve smyslu, že čím více mluví, tím více prozradí (v českém slangu se již dlouhodobě ujala fráze, že sami na sebe všechno „vykecají“). V určité komunitě analytiků* se při „aférách“ BIS často objevuje následující výzva: „Počkejme si na vyjádření BIS a nechme je, ať se opět sami usvědčí.“

Ze všech poznatků (i přímých poznatků ze sdělení BIS) a dlouhodobého sledování činnosti BIS lze jednoznačně vyhodnotit, že Bezpečnostní informační služba požadovala mnohem víc než jen to, co podsouvá veřejnosti, a že se primárně nejedná o boj proti terorismu, ale že se toto „sledování“ přednostně vztahuje na určitou komunitu osob. V tomto kontextu je rovněž zvláštní, že poslanci z Výboru pro bezpečnost (především Radek Koten z SPD, Robert Králíček z ANO a Pavel Žáček z ODS) se v médiích vyjadřují způsobem, jako by měli omezené rozlišovací schopnosti. Přitom se už nesporně jedná o provalenou operaci* BIS podporovanou premiérem, která měla a stále má přinést značný prospěch pro BIS a některé západní služby v získávání přesně definovaných informací v reálném čase* (real-time information). Jednalo se ze strany poslanců o úmysl něco zakrýt, anebo o neznalost a naivitu? Pokud to byl úmysl, tak byl velmi průhledný a nešikovný.

Velmi zvláštní je také role premiéra, který zapojení BIS do zakázky jen netečně přihlížel. Jenže takovéto zapojení BIS do státní zakázky měla schválit celá vláda, jelikož je to vláda, která jako jeden celek ukládá zpravodajským službám ČR úkoly a schvaluje jejich činnost nad rámec jejich působnosti. A aktivní zapojení BIS do zakázky či tendru je hodně nad rámec jejího výkonu.