Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

22. květen 2018
Registrovaní

Doplňující analýza (12040)

Incident ze 4. března 2018, při němž měli být Sergej Skripal a jeho dcera Julie napadeni bojovou nervově paralytickou látkou, vykazuje od počátku značné rozpory. Závažné pak je, že britské úřady v čele s britskou vládou se nesnaží tyto rozpory ani trochu objasnit, ale naopak se urputně snaží přesvědčit veřejnost o správnosti svých nepodložených tvrzení a závěrů. Avšak přesvědčování je vedeno jen z pozice britské moci, a nikoli s podporou potřebných argumentů a faktů (blíže viz produkt 12036 s hodnocením údajného motivu ruské strany a produkty 13039 a 13040 jako zavádějící výstupy v médiích – zde konkrétně na téma neuspokojivé a pochybné prezentace britské vlády o incidentu v Salisbury).

Zpravodajský produkt volně navazuje a doplňuje specifickou analýzu 12039 Útok na bývalého dvojitého agenta Skripala jako nepovedená operace pod falešnou vlajkou. Ve zmíněném produktu je položen důraz na vysvětlení, proč se podle získaných poznatků a faktů o průběhu incidentu nemohlo jednat o nervově paralytickou látku (přičemž zkoumaný vzorek v laboratoři nemusí být totožný s látkou z údajného místa činu) a proč je dlouhodobá izolace Skripalových podezřelá a znepokojující, respektive co to může ve skutečnosti znamenat (včetně podivně uvolněné informace o záměru poskytnout Skripalovým novou identitu). Britské úřady dosud nepředložily sebemenší a lehce proveditelný důkaz o jejich existenci a uzdravení, přičemž takový důkaz mohl být pořízen se zajištěním maximální bezpečnosti napadených. Hra na schovávanou pokračuje a podezření z vytváření zpravodajské historky* se stupňuje po údajném propuštění Sergeje Skripala z nemocničního ošetřování.

17. květen 2018
Předplatitelé

Specifická analýza (12039)

Zatímco se čeští politici dohadují, jak to bylo se skupinou látek Novičok v České republice a o čem v této věci vlastně vypovídají zprávy zpravodajských služeb – Bezpečnostní informační služby* (BIS) a Vojenského zpravodajství* (VZ), tak jim všem včetně novinářů unikají fakta a posloupnost ve vyšetřování incidentu v britském městě Salisbury. Není od věci zkoumat, jaký vztah má téma Novičok k ČR, ale mnohem podstatnější je zkoumat, co se vlastně stalo v Salisbury. K tomu existuje značné množství faktických poznatků, na jejichž základě je možné postupně vylučovat verze, jejichž obsah se neslučuje se získanými poznatky nebo obsahují věci, jež nemohly být provedeny tak, jak jsou popisovány.

Jenže britská vláda provádí přesně pravý opak: nevylučuje věci nemožné, ale okamžitě se chytá vytvořených náznaků a ihned formuluje „jednoznačný“ závěr. V jejím počínání je zaujatost s předurčeným viníkem. Britská vláda nekoná podle faktů, ale podle svého přání odvislého od nastavené politiky proti režimu Ruské federace. Toto podezřelé chování britské vlády je nutné zahrnout k faktickým poznatkům, které se vztahují k rozebíranému incidentu.

U každého takového incidentu je vždy první a hlavní věcí zajistit všechny možné důkazy a stopy (nejlépe forenzní) z místa činu, případně z lokalit, které s incidentem souvisejí. Bez toho se nelze pohnout dál. Je zásadní stanovit nejenom kdy, ale také jak a čím byly oběti napadeny. Teprve potom je možné hledat podezřelé osoby ve spojení s lidským okolím, v němž se napadení pohybovali a v němž komunikovali, a následně rozšiřovat pátrání. Avšak v rozebíraném případu, jenž se odehrál 4. března 2018, stále chybí jednoznačná odpověď, jakým způsobem (metodou) byli Skripal a jeho dcera napadeni a jaká látka (zbraň) byla použita, přičemž se nemohlo jednat o nervově paralytickou látku a už vůbec ne o látku z řady Novičok (objasnění dále v textu).

Podezřelá je rovněž dlouhodobá izolace Skripalových, a to i přes jejich údajně relativně dobrý zdravotní stav. V tomto kontextu podezření zesiluje skrze uvolněnou informaci, jež se pojí k záměru poskytnout Skripalovým novou identitu (bližší vysvětlení dále v textu).

Prezident ČR a především česká vláda měli úkolovat vlastní zpravodajské služby odpovědnějším a posloupnějším (časově korektnějším) způsobem. Měli v prvé řadě po svých službách požadovat, aby co nejlépe doložily, co se mohlo a nemohlo odehrát v Salisbury. Pokud v tomto důvěřovali takzvaným „spojencům“, tak učinili politickou i praktickou (profesionální) chybu. Odkývat tvrzení cizí mocnosti o vině někoho bez předložení důkazů je ukázkou nezpůsobilosti a poddanosti příslušné vlády. A důkazy skutečně předloženy nebyly, a to ani ty nejmenší (viz produkty s hodnocením prezentace britské vlády o incidentu v Salisbury – produkty 13039 a 13040).

Popsané skutečnosti včetně přístupu britské vlády vykazují charakteristické znaky operace, která se nazývá operace pod falešnou vlajkou* (false flag operation). Tyto operace patří do praktik určitých mocností v prosazování jejich politiky a nejsou ničím novým ani zastaralým. Více než 40 reálných případů z historie již bylo zpětně přiznáno a potvrzeno, což jenom podporuje existenci těchto operací a bylo by bláhové domnívat se, že v současnosti nejsou podobné aktivity vedeny.

11. květen 2018

Prezentace britské vlády – česká verze (13040)

Prezentace britské vlády k incidentu v Salisbury byla v anglickém jazyce představena v předchozím produktu 13039, ve kterém je rovněž krátké úvodní hodnocení dané prezentace. V tomto produktu je prezentace britské vlády představena v českém jazyce (viz níže pod textem). Na publikovaných snímcích („slajdech“) jsou do češtiny přeloženy všechny textové položky.

K předešlému úvodnímu hodnocení můžeme doplnit, že v prezentaci chybí, na základě čeho Britové identifikovali použitou látku jako prvek z řady Novičok. Identifikace látky je v rozporu s fakty o způsobu otravy a taktéž o symptomech otravy, jež vykazovaly či lépe řečeno nevykazovaly napadené osoby. Kromě prezentace jsou účinky nervově paralytické látky popsány také v produktu 13027 (viz rámeček).

Velmi flagrantně je v prezentaci uvedeno, že pouze Rusko má schopnosti, záměr a motiv. Co se týče schopností, tak Novičok byl vyvíjen v tehdejším Sovětském svazu, a to na území dnešního Uzbekistánu (dříve Uzbecká sovětská socialistická republika). Jeden z klíčových vývojových vědců Vil Mirzajanov přeběhl v 90. letech do Spojených států a nelze vyloučit, že tam dovezl i znalosti ze své praxe. Mohli bychom tedy přidat země Uzbekistán a USA. Českou republiku zde nerozebíráme – ta je v tomto spojení předmětem samostatného dokumentu.

Chemické vzorce Novičoků a technologické postupy jejich výroby byly navíc podle některých odborníků publikovány v celé řadě odborných časopisů. Dokonce se objevila informace, že v roce 2016 se íránští vědci pustili do studie, podle níž chtěli zjistit, zda je možné vyrobit látky řady Novičok z komerčně dostupných surovin. Ve své studii uspěli a syntetizovali několik látek řady Novičok. Kolik zemí tak může mít podle tohoto zjištění schopnost vyrobit látky řady Novičok? Tento íránský odborný výzkum byl prováděn v plné spolupráci s Organizací pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Vlády západních zemí by tohle měly vědět a stejně tak OPCW by tyto skutečnosti měla zohlednit ve vyšetřování incidentu v britském Salisbury. 

Proč tedy britská vláda tvrdí, že tuto schopnost má pouze Rusko? A proč tvrdí, že pouze Rusko má záměr a motiv, ale přitom to nijak blíže neobjasňuje? Ohledně záměru a motivu existují dva silné argumenty, jež naopak podporují závěr, že za incidentem v Salisbury nestojí Ruská federace. Podrobněji jsou tyto argumenty rozvedeny v dokumentu 12036 Jaký motiv měli Rusové, aby eliminovali bývalého člena GRU Sergeje Skripala? Ve hře zůstávají Britové či třetí strana

V souvislosti se zavádějícím a účelovým obviněním Ruska se Britové mnohdy vyjadřují až příliš afektovaně. O tom svědčí zvláštní věta v prezentaci, která říká, že pro vznesení obvinění neexistuje žádné jiné přijatelné vysvětlení. Přitom ještě nebylo ukončeno vyšetřování, v němž je plno mezer a nefunkčních teorií. Britská vláda by neměla hovořit o nějakém vysvětlení, ale vycházet z výsledků „řádného vyšetřování“ – pokud ovšem řádné vyšetřování probíhá.

V této situaci je velmi zarážející, jakým způsobem se plno evropských zemí podřídilo požadavku vyhostit ruské diplomaty, aniž by to bylo možné racionálně ospravedlnit. A politické smyšlenky nejsou ospravedlněním. Vzniká otázka, zdali se tyto země rozhodují svrchovaně, anebo jen podřízeně plní požadavky silnějších mocností.

Všechny uvedené nedostatky, rozpory a další položky jsou důležité pro analýzu a objasnění celého incidentu včetně jeho smyslu. Jedná se o významnou součást produktu 12039 Útok na bývalého dvojitého agenta Skripala jako nepovedená operace pod falešnou vlajkou

Zpravodajský produkt 13040
Prezentace britské vlády – česká verze
© 2018 Agentura EXANPRO
7. květen 2018

Prezentace britské vlády – anglická verze (13039)

Britská vláda prostřednictvím své premiérky Theresy Mayové představila na konci března 2018 prezentaci, jíž se snažila přesvědčit ostatní země a mezinárodní organizace o vině Ruské federace ohledně použití údajné nervově paralytické látky řady Novičok proti bývalému dvojitému agentovi Sergeji Skripalovi a jeho dceři v britském městě Salisbury. V prezentaci však není nic, co by mělo ukazovat na ruskou stranu. Je to spíše přání, které není v souladu s poznatky o incidentu. Prezentace neobsahuje žádný jasný závěr*, pouze zakončení, že za bezohledný a zavrženíhodný akt je velmi pravděpodobně odpovědné Rusko. To ale nekoresponduje s bodem na stejném snímku (viz prezentace, snímek číslo 2), kde se praví: „Nemáme žádných pochyb o tom, že odpovědnost nese Rusko.”

Smysluplný závěr z předložených informací nelze učinit, a tak britská vláda pracuje jen s pravděpodobností*, která nemůže nic dokazovat. Chování britské vlády je předpojaté a překypuje posedlostí po získání politické převahy nad režimem Ruské federace. Toto chování dokládá i zavádějící přehled údajných nepřátelských aktivit Ruské federace (viz prezentace, snímek číslo 4).

Stále chybí jednoznačná odpověď, jakým způsobem byli Skripal a jeho dcera napadeni. Dosud byly předloženy různé verze, ale ani jedna nepasuje na faktické údaje* o incidentu. Nepasuje sem ani druh „naservírované” zbraně ve formě látky řady Novičok. Podrobněji je incident z hlediska faktů*, předložených fabulací* a způsobu vystupování členů britské vlády analyzován v produktu 12039 Útok na bývalého dvojitého agenta Skripala jako nepovedená operace pod falešnou vlajkou.

Incidentem se zabývá taktéž dokument 12036 Jaký motiv měli Rusové, aby eliminovali bývalého člena GRU Sergeje Skripala? Ve hře zůstávají Britové či třetí strana”. 

V západních zemích je tato prezentace odborníky s kritickým myšlením (objektivní analýzou* faktů) nazývána intelektuálním poklesem, jež je součástí britské propagandistické mašinérie.

Prezentace sestává z pěti snímků („slajdů”), přičemž verze v českém jazyce je předmětem následného produktu.

* Definice termínů jsou objasněny v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze.


Zpravodajský produkt 13039
Prezentace britské vlády – anglická verze
© 2018 Agentura EXANPRO
2. květen 2018
Předplatitelé

Specifická analýza a předpověď (11068)

Po setkání nejvyššího představitele Korejské lidově demokratické republiky (KLDR) Kim Čong-una s prezidentem Korejské republiky (KR) Mun Če-inem uskutečněném 27. dubna 2018 se plánuje další „významné“ setkání. Po jednání s prezidentem KR (neoficiálně, ale běžně též Jižní Korea) se hlavní představitel KLDR (neoficiálně, ale běžně též Severní Korea) hodlá setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Kim Čong-un usiluje o setkání s prezidentem USA především z toho důvodu, že se jedná o druhý ze dvou subjektů, se kterými Severní Korea uzavřela v roce 1953 dohodu o příměří (prvním subjektem je přirozeně současná Jižní Korea). Důvod k setkání tkví pochopitelně také v tom, že Spojené státy mají na území KR stále rozmístěny své vojenské jednotky. Nejvyšší představitel KLDR chce tak postupně jednat s oběma protistranami, což má určitý význam.

Všeobecným tématem je deeskalace napětí na Korejském poloostrově. Bližším tématem pro jednání s americkým prezidentem je pak denuklearizace. Avšak je zde rozdíl v tom, jak obě strany jednání chápou pojem denuklearizace a co si pod ním ve vztahu ke Korejskému poloostrovu představují.

Setkání mezi představiteli USA a KLDR se mělo nejprve uskutečnit do konce května 2018, nyní se však hovoří, že by schůzka mohla být realizována i v červnu 2018. Z dosavadních poznatků a analýz je možné říci, že oba čelní představitelé mají rozdílný přístup k termínu denuklearizace. Spojené státy dezinterpretují obsah nabídky učiněné ze strany KLDR, čímž se posouvají do nadřazené role (jak je pro USA obvyklé). To vše poznamená výsledek plánovaného setkání, které se ale stále nemusí uskutečnit.

Jakou hru v této problematice hraje Severní Korea se Spojenými státy a kdo se na této hře ve prospěch KLDR podílí? A o co usilují Spojené státy a jaká překážka pro ně na Korejském poloostrově vzniká? Nápovědou jsou fakta o tom, kdo jako první „nuklearizoval“ Korejský poloostrov a co se nyní odehrává mezi oběma korejskými stranami (KLDR a KR).

Problematice Korejského poloostrova se věnují také produkty 11046 Úder USA v Sýrii má jasnější obrysy ve spojení s úderem v Afghánistánu a aktivitami proti Severní Koreji a 11058 Severní Korea představuje rozdílný problém pro USA a zbytek světa aneb KLDR je jen jedním z dílů americké geopolitické skládanky.